Evaluarea ştiinţei moldoveneşti de către experţii europeni: oportunitate sau risc?

În prezent un grup de experţi europeni, conduşi de M.Spiesberger, un bun cunoscător al realităţilor din spaţiul postsovietic, analizează sistemul naţional de cercetare-dezvoltare şi  politicile promovate în domeniul ştiinţei şi tehnologiilor.  Exerciţiul de evaluare se desfăşoară în cadrul proiectului INCO-NET EECA, finanţat de către Comisia Europeană prin intermediul PC7. Ideea acestui exerciţiu a pornit de la faptul că în zona geografică din care face parte Republica Moldova sunt necesare r... Continuare →