„Unirea” cu România? Dar în ce condiţii?

Urmărind participanţii şi organizatorii (cei vădiţi şi cei ascunşi) manifestaţiilor „unificatorilor” "Basarabiei" cu România, îi poţi clasifica, convenţional, în felul următor: 1. Simplii noştri români basarabeni, care au o atitudine emotivă faţă de istorie şi propriile contacte cu populaţia rusofonă, oameni în general buni, dar care nu au suficiente cunoştinţe în ale istoriei. Fără a intra în detalii, aceşti oameni împărtăşesc ideea unirii, sint impresionabili, emotivi şi formează „maj... Continuare →