Strategia cercetării-dezvoltării nu este importantă pentru Republica Moldova?

Opinile evidențiate în acest articol aparțin exclusiv autorului. Aceste opinii nu reflectă pozitia postului Publika TV sau a siteului Publika.MD.

La sfârşitul lunii decembrie 2013 Guvernul a aprobat Strategia de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova până în anul 2020, elaborată de către Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM).

Chiar dacă a trecut peste jumătate de lună de la producerea acestui eveniment, nu am găsit in mass media nicio ştire la acest subiect. Portalul guvernamental la fel nu a publicat niciun comunicat de presă, cum s-a întâmplat în cazul aprobării altor acte importante, dar nici site-ul AŞM nu face nicio referinţă la această hotărâre, chiar daca acesta reflectă, de obicei, orice eveniment legat tangenţial de activităţile instituţiei. Acest fapt este cu atât mai straniu cu cât Strategia prevede modificări majore în arhitectura sistemului de cercetare-dezvoltare şi afectează esenţial activitatea ştiinţifică. Planul de acţiuni al Strategiei include măsuri de creare a unor noi structuri şi introducere a noi instrumente de politici şi, respectiv, de eliminatre a unora din cele existente. Este de remarcat că documentul prezentat la Guvern se deosebeşte în multe aspecte faţă de cel plasat pentru discuţii pe site-ul AŞM şi nu este clar cui aparţin propunerile noi şi care este argumentarea lor.

Strategia conţine cinci obiective, primul dintre care este „Guvernarea domeniului cercetării-dezvoltării în baza unui model consensual de administrare, orientat spre performanţă şi excelenţă”. Din textul documentului reiese că până în prezent nu a fost o astfel de guvernare, deoarece se constată concentrarea funcţiilor de definire a politicii, de finanţare şi evaluare a cercetării”, „management conservativ al instituţiilor din domeniul cercetării-dezvoltării”, „mecanisme imperfecte de finanţare a cercetării, în special cea instituţională, ce nu sînt bazate pe performanţe”, „parteneri din societatea civilă şi din autorităţile publice centrale şi locale slab implicaţi atît în procesul de planificare şi definire a priorităţilor şi obiectivelor, cît şi în evaluarea rezultatelor”, „sistem de raportare prea birocratizat şi complicat şi se propune „Reformarea domeniului cercetării-dezvoltării prin demonopolizarea finanţării acestuia”. Documentul include şi alte elemente interesante, „pe alocuri” controversate şi multe declaraţii frumoase, la care probabil că voi reveni după publicarea acestuia în Monitorul Oficial.

Acum însă ar fi interesant de aflat: de ce nu există nicio reacţie sau ştire publicată la acest subiect, mai ales ţinând seama că documentul a fost aprobat după mai multe respingeri la şedinţele Guvernului (începând cu luna martie 2013)?

Sursa: http://cuciureanul.wordpress.com/

Comentarii