Realizări şi probleme: analiză la sfârşit de an

Opinile evidențiate în acest articol aparțin exclusiv autorului. Aceste opinii nu reflectă pozitia postului Publika TV sau a siteului Publika.MD.

Stimaţi prieteni,

Încheierea anului calendaristic este un bun prilej pentru a face totalurile anului ce se scurge, a analiza realizările obţinute, problemele existente şi proiectarea unor sarcini de viitor.

Joi, 20 decembrie 2012, colectivul Institutului de Istorie Socială „ProMemoria” (INIS „ProMemoria”) din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filozofie a Universităţii de Stat din Moldova (USM) s-a adunat pentru a analiza activitatea desfăşurată în anul 2012. Subsemnatul am prezentat Raportul de activitate a INIS „ProMemoria”, în care am amintit colegilor şi invitaţilor (membri activi ai Seminarului ştiinţific din cadrul INIS „ProMemoria”) că INIS „ProMemoria” a fost înregistrat la Ministerul Justiţiei pe data de 22 octombrie 2010 (nr. 314). La 15 februarie 2011 a avut loc şedinţa festivă de inaugurare a Institutului de Istorie Socială „ProMemoria”. Prin decizia Senatului USM din 27 decembrie 2011, INIS „ProMemoria” a fost încadrat în organigrama Facultăţii de Istorie şi Filozofie a Universităţii de Stat din Moldova.

În perioada de dare de seamă (ianuarie-decembrie 2012) membrii INIS „ProMemoria” au reuşit să realizeze următoarele obiective:

1. Parteneriate:

În perioada incipientă a activităţii INIS „ProMemoria” conducerea INIS „ProMemoria” a mers în mai multe centre de studii istorice şi a stabilit, iar ulterior, pe parcurs, a întreţinut (în 2012) contacte de parteneriat cu următoarele instituţii:

 • Institutul de Istorie Naţională cu seminarul de Antropologie Istorică din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România [acord semnat la 29 octombrie 2010];
 • Institutul de Cercetări Socio-umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova, România [acord semnat la 8 noiembrie 2011];
 • Centrul de Studii Transilvane din cadrul Academiei Române, Cluj-Napoca, România [acord semnat la 7 februarie 2011];
 • Asociaţia „Ştefan Mailat” din Făgăraş, România [acorda semnat la 2 marte 2012 cu dl. Iulian Şchiopu]. Recent, 26 noiembrie 2012, am avut o discuţie cu dl I. Şchiopu despre un proiect, înaintat de el, întitulat „Drumuri europene”, care prevede instrucţiuni referitoare la perfectarea Instrumentelor de preaderare a RM la Uniunea Europeană.
 • Facultatea de Istorie a Universităţii Bucureşti (la 27 aprilie 2012, semnat de dl decan dr. Igor Şarov şi cu dl decan dr. Adrian Cioroianu, contrasemnat de noi);
 • Südost-Institut, Regensburg, Germania (2011);
 • Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia, România (2011);
 • Facultatea de Istorie și Geografie a Universității Ștefan cel Mare”, Suceava (acord semnat la 7 noiembrie 2012)
 • Am discutat perspectivele unei colaborări cu Centrul ştiinţifico-informaţional „Memorial” din Sankt-Petersburg, precum şi cu istorici din Kiev, Melitopol, Sumî etc.

2. Proiecte de cercetare:

 • Am elaborat şi am promovat câteva proiecte de cercetare:

„Basarabia în primii ani de ocupaţie sovietică (1940-1941; 1944-1956): exerciţiu de memorie colectivă”, din 1 martie 2011 – până în prezent.

Am constatat că proiectul se desfăşoară lent; deocamdată susţinere financiară clară nu există, lucrul se efectuează doar pe bază de voluntariat.

În Şoldăneşti, subsemnatul, am participat la o consfătuire a profesorilor de istorie, limba şi literatura română, privind redactarea unui volum de memorii ale deportaţilor din raionul Şoldăneşti.

Pe data de 25 noiembrie 2012 am participat la dezvelirea Monumentului ridicat în memoria deportaţilor din faţa gării Şoldăneşti şi la lansarea cărţii „Şoldăneşti. Calvarul deportărilor”, Chişinău, Editura Prut Internaţional, 2012, cu un Cuvânt înainte, p. 8-9, semnat în calitate de preşedinte al INIS „ProMemoria”[1].

Pe data de 13 decembrie 2012, Chişinău, AllTV, emisiune cu dl Leonid Smolniţchii (moderator) şi dna deputat Maria Nasu despre deportaţi, dezvelirea monumentului la Şoldăneşti etc.

 • Am elaborat, perfectat, prezentat pentru concursul, anunţat de Academia de Ştiinţe a Moldovei, Programul de Stat întitulat „Cercetarea istorică a memoriei colective privind perioada de instaurare şi constituire a regimului totalitar comunist în Moldova Sovietică în anii 1940-1941, 1944-1953”.

Programul a trecut comisia de evaluare, a fost postat pe site-ul AŞM ca fiind aprobat, dar, în urma primirii a două recenzii negative, anonime şi secrete conducerea AŞM (preşedinte dl Gh. Duca) – a fost respins.

3. Publicaţii:

În perioada de totalizare colaboratorii INIS „ProMemoria” au publicat:

Revista ProMemoria, 2012, nr. 3.

Revista cuprinde studii şi materiale prezentate de colegii noştri – membri ai INIS „ProMemoria”, istorici din RM, dar şi articole ale altor istorici de peste frontierele RM.

Aducem mulţumiri autorilor, dar în special – coordonatorului ediţiei, dnei Alina Felea.

Mulţumim sponsorilor, care au contribuit financiar la apariţia revistei. A fost luată decizia de a publica numele sponsorilor şi a instituţiilor donatoare în numărul vitor al revistei „ProMemoria” (bineînţeles, cu acordul sponsorilor).

4. Conferinţe ştiinţifice internaţionale, inter-universitare, naţionale, mese rotunde, organizate de INIS „ProMemoria” în 2012:

1. 28 noiembrie 2012, Chişinău, USM, INIS „ProMemoria”.

Conferința științifică internațională Politici și practici ale memoriei în estul Europei: între trecutul totalitar și viitorul european (Politics and practices of memory in Eastern Europe: between the totalitarian past and a European future) (30 noiembrie 2012 – 1 decembrie 2012, or. Chișinău). Cu suportul Fundației Konrad Adenauer Stiftung la Chișinău.

Organizator Virgiliu BÂRLĂDEANU;

Participare cu comunicări – colegii noştri + din străinătate.

Comunicarea ss: „Românii în anii de restrişte (1939-1956): privire de ansamblu”.

2. 1 iunie 2012, Chişinău, Academia de Ştiinţe a Moldovei.

Conferinţa ştiinţifică internaţională „Factorul feminin în istorie” cu lansarea volumului „Factorul feminin în istorie. Culegeri de studii şi documente, Chişinău, CEP USM, 2012, 466 p.

Organizatoarele Conferinţei au fost colegele noastre, dle Lilia Zabolotnâi şi Alina Felea[2]

3. 14 noiembrie 2012, Bălţi, Universitatea de Stat „Alecu Russo”.

Conferinţa ştiinţifică inter-universitară „Oraşul Bălţi şi regiunile învecinate în retrospectiva istoriei”.

Organizatorul de bază, dl Sergiu Tabuncic.

Au participat colegii din cadrul INIS „ProMemoria” + aţii.

Comunicarea ss: „Oraşul Bălţi pe paginile revistei „Viaţa Basarabiei”.

4. 30 ianuarie 2012, Muzeul Naţional de Arte plastice, INIS „ProMemoria” în colaborare cu Ambasada României în Republica Moldova şi Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chişinău.

Expoziţie şi Colocviu ştiinţific „Grigore Gafencu – diplomat, istoric şi gazetar”.

Am prezentat comunicarea „Grigore Gafencu: Misiune la Moscova – recitirea documentelor”.

5. 21 februarie 2012, Căuşeni, Casa Limbii Române. INIS „ProMemoria” împreună cu Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chişinău a organizat vernisajul expoziţiei „Grigore Gafencu – diplomat, istoric şi gazetar”.

Am prezentat discursul: „Grigore Gafencu – om politic, diplomat”.

6. 12 octombrie 2012, în incinta Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova INIS „ProMemoria” împreună cu Direcţia Cultură a Municipiului Chişinău (director – dna Lucia Culev), cu Agenţia Naţională Arheologie, cu alte instituţii specializate, a organizat Expoziţia cu genericul „PATRIMONIUL ISTORICO-ARHEOLOGIC AL MUNICIPIULUI CHIŞINĂU: DOCUMENTARE, PROTEJARE, VALORIFICARE” (cu deplasări în alte locuri ale Municipiului Chişinău şi RM)

7. 29 februarie 2012, Chişinău, Biblioteca „Onisifor Ghibu”.

INIS „ProMemoria” în cooperare cu Asociaţia Veteranilor de Război din Republica Moldova (1992) şi Biblioteca Publică „Onisifor Ghibu” a organizat Masa rotundă cu tema „Războiul de pe Nistru: 20 de ani de la declanşare – consecinţe, probleme, soluţii”, ediţia a III-a.

8. 17 februarie 2012, Chişinău, Liceul „Columna”.

Prezentarea şi lansarea Caietelor de Istorie în cadru proiectului interdisciplinar pentru liceeni „Presa din Basarabia – sursă de documentare referitoare la istoria locală. Studiu de caz”. (Rezultatele proiectului interdisciplinar pentru liceeni).

Eveniment organizat de colegele noastre Rodica Solovei şi Rodica Eşanu.

9. 5 iulie 2012, Chişinău, Biblioteca „Onisifor Ghibu”.

Am organizat Conferinţa ştiinţifico-practică „Deportarea din 6 iulie 1949: cauze şi urmări”[3].

10. 28 august 2012, Biblioteca „Onisifor Ghibu”.

Am organizat Masa rotundă: „Independenţe Republicii Moldova: de la proclamare la devenire”.

5. Alte activităţi:

Membrii INIS „ProMemoria” au organizat, independent sau în parteneriat cu alte instituţii, lansări de cărţi. Astfel, 26 martie 2012, la USM, în colaborare cu Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chişinău am organizat lansarea volumului „Şi cerul ş-a umplut de sfinţi…”, cu participarea cunoscuţilor oameni de cultură şi ştiinţă români Ana Blandiana, Romulus Rusan, Petre Guran etc.

Am organizat lansarea volumului „Epopeea libertății. Războiul de la Nistru (1990-1992)”, apărut cu prilejul comemorării a 200 de ani de la ocupația ruso-sovietica si a celor 20 de ani de la războiul moldo-rus de la Nistru, semnat de colonelul dr. Anatol Munteanu (9 noiembrie 2012, Biblioteca Publică „Onisifor Ghibu”, or. Chișinău);

Am organizat, de asemenea, sau am participat cu discursuri la lansarea volumelor semnate de dnii Alexei Memei, Ion Costaş, Gheorghe Baciu, Anton Moraru etc.

INIS „ProMemoria” a invitat specialişti de marcă din afara Republicii Moldova la stagii de documentare în RM şi, conform uzanţelor, invitaţii au prezentat prelegeri publice în faţa specialiştilor, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor noştri. Astfel,

 • la 7 martie 2012, lect. univ. dr. Liviu Marius Ilie de la Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie, Istorie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Departamentul Istorie şi Relaţii Internaţionale, a prezentat comunicare „Legitimarea dinastică între simbol şi strategie politică. Studiu de caz – Matei Basarab, domn al Ţării Româneşti (1632-1654)”.
 • la 29 iunie 2012, la USM, dr. Marius Rotar, dr. Corina Rotar şi dr. Tudor Roşu au prezentat comunicarea „Aspecte ale istoriei cremaţiunii în România”.

Colegii noştri din cadrul INIS „ProMemoria” au realizat un şir de deplasări de documentare (România, Canada, Federaţia Rusă, Estonia etc.)

Din mijloacele modeste INIS „ProMemoria” a sponsorizat publicarea broşurii „Conferinţa studenţească de totalizare a activităţii ştiinţifice (anul de studii 2011-2012). 16 martie 2012. Rezumatul comunicărilor”, Chişinău, CEP USM, 2012, 62 p.[4]

Menţionez, cu acest prilej, că INIS „ProMemoria” a invitat şi a antrenat sistematic tinerii studioşi în toate proiectele realizate, fie a fost vorba de studii de licenţă, masterat sau doctorat, fie de participare cu comunicări sau în dezbateri la conferinţe ştiinţifice de orice nivel. Aşa vom proceda şi în viitor.

La diversele întâlniri cu colectivele de tineret, profesori de istorie etc. membrii INIS „ProMemoraia” a făcut donaţii de cărţi şi reviste. Astfel, în februarie 2011, am oferit un set de manuale şi cărţi de istorie colegilor noştri de la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi; în aprilie 2012 – elevilor Liceului „Spiru Haret” din Chişinău, Bibliotecii Universităţii Tehnice din Moldova, Bibliotecii ASEM (mai 2012) etc.

În cadrul şedinţei de totalizare colegii au intervenit cu completări, cu propuneri de activitate în 2013 etc.

Tot atunci, subsemnatul am dat citire unui demers, pe care îl anexez mai jos.


Preşedintelui Partidului Liberal,

dlui Mihai GHIMPU

Domnule preşedinte,

Duminică dimineaţa, 16 decembrie 2012, am aflat din presă (Unimedia) că sâmbătă, 15 decembrie 2012, Partidul Liberal a organizat la Chişinău Conferinţa internaţională „Liberalii – motorul integrării europene a Republicii Moldova”, la care a participat „conducerea Partidului Liberal”. La Conferinţă a participat şi conducerea Institutului de Studii Liberale. Subsemnatul am făcut parte din grupul de iniţiativă al acestui Institut, am prezentat copia buletinului de identitate pentru înregistrarea acestuia la Ministerul Justiţiei.

În ciuda faptului că sunt vicepreşedinte al PL şi membru în conducerea Institutului de Studii Liberale, nu numai că nu am fost antrenat în pregătirea numitei Conferinţe (o comunicare, participare la discuţii etc.), dar nu am fost invitat cel puţin să asist la lucrările ei.

Îmi este clar: organizatorii Conferinţei nu au dorit să particip într-un fel sau altul la eveniment.

Domnule preşedinte,

Nu este singurul caz când am fost marginalizat de la evenimente, organizate de PL.

Ţinând cont de cele de mai sus, mă văd nevoit să mă retrag din PL.

Cu respect Anatol PETRENCU

16 decembrie 2012.


Prof. univ., dr. hab. Anatol PETRENCU, preşedintele INIS „ProMemoria”

23 decembrie 2012[1] Despre eveniment vezi:

http://vox.publika.md/social/soldanesti-monument-ridicat-in-memoria-deportatilor-353211.html

[2] Vezi: ProMemoria, 2012, vol. II, nr. 3, p. 295-299.

[3] Reflecţii în presă: Anastasia Pojoga. Trecutul vostru este şi trecutul nostru // Literatura şi Arta, 2012, 12 iulie.

[4] Conferinţa studenţească de totalizare a activităţii ştiinţifice (anul de studii 2011-2012). 16 martie 2012. Rezumatul comunicărilor, Chişinău, CEP USM, 2012, 62 p.

Comentarii