Legislaţia stalinistă: art. 54 al CP al RSS Ucrainene

Opinile evidențiate în acest articol aparțin exclusiv autorului. Aceste opinii nu reflectă pozitia postului Publika TV sau a siteului Publika.MD.


Stimaţi prieteni,

În unul din materialele prezentate ceva mai devreme (cazul familiei Ogurţov) fostul secretar al primăriei din s. Semionovca, raionul Ştefan Vodă, Iacob Ogurţov a fost condamnat la 25 de ani privaţiune de libertate şi munci corecţionale în baza articolului 54-1 al Codului penal al RSS Ucrainene. Întrebarea firească este: de ce locuitorii Basarabiei au fost condamnaţi în baza legislaţiei unei republici (ţări) străine?

Răspunsul îl aflăm în documentele timpului. După raptul teritorial sovietic (28 iunie 1940) conducerea de la Kremlin a luat decizia să extindă legislaţia RSS Ucrainene asupra teritoriului anexat, inclusiv asupra numitei RSS Moldoveneşti. Astfel,  la 14 decembrie 1940 a fost semnat un Decret al Prezidiului Sovietului Suprem al URSS privind aplicarea provizorie a legislaţiei RSS Ucrainene în RSS Moldovenească. Textul este redactat în conformitate cu viziunile politice ale URSS: raptul teritorial este prezentat ca „reunire” a Basarabiei cu patria sovietică URSS (în limba rusă „vossoedinenie”). În text s-a folosit abrevierea RSSU, ceea ce înseamnă Republica Sovietică Socialistă Ucraineană.

Iată textul acelui Decret.

Document

Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS privind aplicarea provizorie a codurilor RSS Ucrainene pe teritoriul RSS Moldoveneşti

1) A satisface cererea Guvernului Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti şi provizoriu, până la editarea codurilor unionale, a permite aplicarea pe teritoriul acestei republici a următoarelor coduri ale RSS Ucrainene: [codurilor] penal, penal-procesual, civil, civil-procesual, codurilor de legi referitoare la muncă şi codurilor de legi referitoare la familie, la tutelă, la căsătorie şi actelor de stare civilă.

2) A stabili, că pe teritoriul Basarabiei, incluse în componenţa Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti:

a) sentinţele şi deciziile în cazul dosarelor penale şi civile, exprimate de instanţele de judecată până la reunirea Basarabiei cu Uniunea RSS şi care nu au fost executate, nu vor fi supuse îndeplinirii [executării]; aceste dosare vor fi supuse reexaminării de către organele judecătoreşti ale Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti în conformitate cu codurile RSSU, aplicate provizoriu pe teritoriul ei;

b) tragerea la răspunderea penală pentru crime comise până la reunirea Basarabiei cu Uniunea RSS, precum şi încheierea şi direcţionarea dosarelor judecătoreşti şi de urmărire penală, iniţiate până la reunirea Basarabiei cu Uniunea RSS, trebuie să se realizeze în conformitate cu codurile RSSU;

c) disputele de avere, cele civile şi alte raporturi de drept, indiferent de timpul apariţiei lor, urmează a fi examinate de organele judecătoreşti ale Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti în conformitate cu codurile RSSU, aplicate provizoriu pe teritoriul [RSSM], şi [pe baza] altor legi şi dispoziţii ale Guvernului Uniunii RSS şi [guvernului] Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti.

Preşedintele Prezidiului Sovietului Suprem al URSS

M. Kalinin

Secretarul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS

A. Gorkin

Moscova, Kremlin, 14 decembrie 1940

Publicat în nr. 51 al „Vedomosti Verhovnogo Soveta SSSR”

[„Buletinul Sovietului Suprem al URSS”] din 21 decembrie 1940[1].

În continuare, public în traducere din limba rusă în limba română articolul 54 al Codului penal al RSSU, aplicat, aşa cum am amintit ceva mai sus, pe teritoriul RSS Moldoveneşti, constituite în mod abuziv de Kremlin la 2 august 1940. Codul a intrat în vigoare din data de 21 decembrie 1940. Articolul 54 al Codului penal al RSS Ucrainene este aproape identic cu art. 58 al Codului penal al Federaţiei Ruse din acel timp. Unele puncte ale celor două coduri sunt identice.

Iată ce prevedea art. 54 al CP al RSS Ucrainene:

Document

PARTEA SPECIALĂ

CAPITOLUL I

CRIME CONTRAREVOLUŢIONARE

54¹. Este considerată ca fiind contrarevoluţionară orice activitate, orientată spre răsturnarea, subminarea sau slăbirea puterii sovietelor muncitoreşti-ţărăneşti, [orientată împotriva] guvernelor muncitoreşti-ţărăneşti ale Uniunii RSS, republicilor unionale au autonome, [alese de soviete] pe baza Constituţiei Uniunii RSS şi constituţiilor republicilor unionale, sau [orientată] spre subminarea sau slăbirea securităţii externe a Uniunii RSS şi principalelor cuceriri ale revoluţiei proletare [în domeniul] economic, politic şi naţional.

În virtutea solidarităţii internaţionale a intereselor tuturor muncitorilor aceleaşi acţiuni sunt recunoscute ca fiind contrarevoluţionare chiar şi atunci, când aceştia sunt orientate împotriva oricărui altui stat al muncitorilor, chiar dacă [acel stat] nu este parte a Uniunii RSS[2].

54¹a. Pentru trădarea patriei, adică pentru acţiuni, comise de cetăţenii Uniunii RSS în detrimentul puterii militare a Uniunii RSS, independenţei ei de stat sau inviolabilităţii teritoriului ei, cum ar fi [de pildă]: spionajul, transmiterea secretului militar sau de stat, trecerea de partea duşmanului, evadarea sau [trecerea] pe calea aerului peste frontieră [se aplică] –

cea mai înaltă pedeapsă penală – împuşcarea cu confiscarea întregii proprietăţi, iar în circumstanţe atenuante – cu privaţiunea de libertate pe un termen de 10 ani cu confiscarea întregii averi.

541b. Aceleaşi crime, comise de militari, –

[se reprimă cu] cea mai înaltă pedeapsă penală – împuşcarea cu confiscarea întregii proprietăţi.

541c. În cazul evadării sau trecerii frontierei pe calea aerului a militarului, membrii familiei lui, ajunşi la majorat, în cazul în care au favorizat trădarea comisă sau care se pregătea [a fi comisă], sau cel puţin au ştiut despre ea [trădare], dar nu au comunicat autorităţilor, –

[se reprimă cu] privaţiunea de libertate pe un termen de la 5 la 10 ani cu confiscarea întregii averi.

Ceilalţi membri ai familiei trădătorului, ajunşi la majorat, care au locuit împreună cu el sau care au fost întreţinuţi de el către momentul comiterii crimei, –

sunt lipsiţi de dreptul de a alege şi sunt trimişi în regiunile îndepărtate ale Siberiei pe un termen de 5 ani.

54-1d. Nedenunţarea din partea militarului despre pregătirea sau comiterea trădării are drept urmare privaţiunea de libertate pe un termen de 10 ani.

Nedenunţarea din partea celorlalţi cetăţeni (nemilitari) –

se pedepseşte cu privaţiunea de libertate pe un termen de nu mai puţin de şase luni.

54². Răscoala armată sau intervenţia cu scopuri contrarevoluţionare pe teritoriul sovietic a bandelor înarmate, cucerirea puterii în centru sau în teritorii, cu aceleaşi scopuri şi, în particular – cu scopul de a răpi cu forţa un oarecare teritoriu al Uniunii RSS sau al uneia din republicile unionale sau [cu scopul] de a anula tratatele [semnate de] Uniunea RSS cu alte state –

[se reprimă] cu cea mai înaltă pedeapsă de apărare socială – împuşcarea sau declararea duşman al muncitorilor, cu confiscarea proprietăţi şi retragerea cetăţeniei republicii unionale, în felul acesta şi a cetăţeniei Uniunii RSS şi izgonirea pentru totdeauna peste frontierele Uniunii RSS; în circumstanţe atenuante se permite diminuarea [pedepsei] până la privaţiunea de libertate pe un termen de nu mai puţin de trei ani, cu confiscarea întregii proprietăţi sau a unei părţi a acesteia.

54³. Relaţiile cu statul sau cu reprezentanţii acestuia în scopuri contrarevoluţionare, la fel şi acordarea sprijinului prin orice mijloace, oferit unui stat străin, ce se află în stare de război cu Uniunea RSS sau care luptă cu [URSS], organizând intervenţii sau blocade, –

sunt pedepsite prin măsuri de apărare socială, indicate în art. 54-2.

54. Acordarea prin orice mijloace a ajutorului [oferit] acelei părţi a burgheziei internaţionale, care nu recunoaşte egalitatea în drepturi a sistemului comunist, ce vine să înlocuiască sistemul capitalist, şi care doreşte răsturnarea acestuia [a sistemului comunist], la fel şi grupurile şi organizaţiile sociale, care se află sub controlul şi organizarea nemijlocită a acestei burghezii în realizarea activităţii ostile Uniunii RSS se pedepseşte –

cu privaţiunea de libertate de nu mai puţin de trei ani cu confiscarea întregii proprietăţi sau a unei părţi a acesteia; în circumstanţe agravante [se reprimă] inclusiv cu cea mai înaltă pedeapsă de apărare socială – împuşcarea sau declararea duşman al muncitorilor, cu retragerea cetăţeniei republicii unionale, în felul acesta şi a cetăţeniei Uniunii RSS şi izgonirea pentru totdeauna peste frontierele Uniunii RSS, cu confiscarea averii.

54. Îndemnul unui stat străin sau al unor grupuri sociale [din acel stat] pe calea relaţiilor cu reprezentanţii [acelui stat sau a grupurilor sociale], [pe calea] folosirii unor documente false sau prin alte mijloace de a declara război, [sau] de a interveni pe cale militară în afacerile [interne ale] Uniunii RSS, [ori de a organiza] acţiuni ostile, în particular: blocadă, răpirea proprietăţii de stat a Uniunii RSS sau a republicilor unionale, ruperea relaţiilor diplomatice, anularea tratatelor semnate cu Uniunea RSS etc., se reprimă

prin măsurile de apărare socială, indicate în art. 54².

546. Spionajul, adică transmiterea, răpirea sau adunarea informaţiilor cu scopul de a fi transmise, [informaţii] care prezintă prin conţinutul lor un secret, apărat special de către stat, [transmiterea] unui stat străin, organizaţiilor contrarevoluţionare sau persoanelor particulare, se reprimă –

cu privaţiune de libertate de nu mai puţin de trei ani, cu confiscarea averii sau a unei părţi a averii,

iar în cazurile în care spionajul a prejudiciat sau ar fi putut prejudicia urmări grave intereselor Uniunii RSS –

[se reprimă] prin măsura supremă de apărare socială – împuşcare sau declararea duşmanului muncitorilor cu retragerea cetăţeniei republicii unionale, prin urmare – retragerea cetăţeniei Uniunii RSS şi izgonirea pentru totdeauna peste frontierele Uniunii RSS, cu confiscarea averii.

Transmiterea, răpirea sau adunarea informaţiilor cu scopul de a fi transmise, [informaţiilor] economice, care prin conţinutul lor nu sunt special ocrotite ca secret de stat, dar care nu pot fi divulgate în virtutea interdicţiei directe a legii sau a dispoziţiei conducătorilor de departamente, instituţii şi întreprinderi, [transmitere] pentru recompensă sau dezinteresat organizaţiilor sau persoanelor, indicate mai sus –

[se reprimă] prin privaţiune de libertate pe un termen de până la trei ani.

Nota 1. Sunt considerate secrete, apărate special de stat, informaţiile incluse în lista specială, confirmată de Consiliul comisarilor poporului al Uniunii RSS în acord cu Consiliile comisarilor poporului republicilor unionale şi publicate pentru uz general.

Nota 2. Pentru persoanele care au admis spionajul, nominalizate în art. 206¹ al codului actual, rămâne în vigoare art. 206.

546a. Exprimarea dorinţei şi transmiterea peste frontiere a invenţiilor şi modernizărilor, referitoare la apărarea de stat, precum şi a altor invenţii şi modernizări, recunoscute ca fiind secrete, –

[se reprimă] cu privaţiune de libertate de nu mai puţin de trei ani, cu confiscarea averii sau a unei părţi a averii,

iar în cazurile în care aceste acţiuni au prejudiciat sau ar fi putut prejudicia urmări grave intereselor Uniunii RSS –

[se reprimă] prin măsura supremă de apărare socială – împuşcare sau declararea duşmanului muncitorilor cu retragerea cetăţeniei republicii unionale, prin urmare – retragerea cetăţeniei Uniunii RSS şi izgonirea pentru totdeauna peste frontierele Uniunii RSS, cu confiscarea averii.

54. Subminarea industriei de stat, transportului, comerţului, circuitului monetar sau a sistemului de credit, precum şi a cooperaţiei, comisă în scopuri contrarevoluţionare, cu folosirea respectivă a întreprinderilor şi instituţiilor de stat, sau manifestarea opunerii funcţionării lor normale, comise în interesul foştilor proprietari sau organizaţiilor capitaliste interesate, –

sunt reprimate prin măsurile de apărare socială, prevăzute de art. 54² .

54. Comiterea actelor de terorism, îndreptate împotriva reprezentanţilor Puterii sovietice sau fruntaşilor organizaţiilor revoluţionare ale muncitorilor şi ţăranilor şi participarea în realizarea unor astfel de acte, chiar şi de persoane ce nu fac parte din organizaţii contrarevoluţionare, sunt reprimate –

prin măsuri de apărarea socială, indicate în art. 54².

549. Distrugerea sau deteriorarea în scopuri contrarevoluţionare prin explozie, incendiere sau alte metode a căilor ferate sau a altor cai sau mijloace de comunicare, a mijloacelor de comunicare populare, a conductelor de apă, a depozitelor sociale sau altor construcţii ori a proprietăţii de stat sau obşteşti, –

[sunt reprimate] prin măsuri de apărarea socială, indicate în art. 54².

5410. Propaganda sau agitaţia, care conţin chemări la răsturnarea, subminarea sau slăbirea Puterii sovietice sau la comiterea anumitor crimelor contrarevoluţionare (art. 54²-549 ), precum şi difuzarea, elaborarea sau păstrarea literaturii cu acelaşi conţinut –

sunt reprimate cu privaţiune de libertate pe un termen de nu mai puţin de şase luni.

Aceleaşi acţiuni [comise] în cadrul nemulţumirilor de masă sau cu exploatarea prejudecăţilor religioase sau naţionale ale maselor, sau în condiţii de război, sau în localităţile, declarate a fi în stare de război –

sunt reprimate prin măsuri de apărarea socială, indicate în art. 54².

5411. Orice fel de activitate organizaţională, ce are drept scop pregătirea sau comiterea crimelor, prevăzute în acest capitol, precum şi participarea în organizaţia constituită pentru pregătirea sau comiterea unei crime, prevăzute în acest capitol, –

se reprimă prin măsuri de apărarea socială, indicate în articolele corespunzătoare ale prezentului capitol.

5412. Nedenunţarea crimei contrarevoluţionare, care s-a comis sau care era pe cale de a fi comisă şi despre care se ştia cu certitudine, –

se pedepseşte cu privaţiunea de libertate pe un termen de nu mai puţin de şase luni.

5413. Manifestări active sau lupta activă împotriva clasei muncitoare şi a mişcării revoluţionare, desfăşurate în cadrul [exercitării] unei funcţii responsabile [citeşte – publice, A.P.] sau secrete (de agentură) în timpul orânduirii ţariste sau în cadrul guvernelor contrarevoluţionare din perioada războiului civil, –

sunt reprimate prin măsuri de apărarea socială, indicate în art. 54².

5814. Sabotajul contrarevoluţionar, adică neîndeplinirea conştientă de către cineva a anumitor obligaţiuni sau executarea lor intenţionat neglijentă cu scopul declarat de slăbire a puterii guvernamentale şi activităţii aparatului de stat –

se pedepseşte cu privaţiunea de libertate pe un termen de nu mai puţin de un an, cu confiscarea averii sau a unei părţi a proprietăţii, cu sporirea, în circumstanţe agravante a reprimării, inclusiv cu cea mai înaltă pedeapsă de apărare socială – împuşcarea şi confiscarea averii.[3]

Prof. univ., dr. hab. Anatol PETRENCU,

preşedintele INIS „ProMemoria”

16 februarie 2013.


[1] Tradus din: Ugolovnîi codecs USSR [Codul penal al RSSU], Moscova, 1941, p. 3-4.

[2] La momentul redactării acestui Cod penal în lume existau Mongolia şi Tuva – state ale „muncitorilor”.

[3] Ugolovnîi codecs USSR [Codul penal al RSSU], p. 25-31.

Comentarii