Cei trei muşchetari şi… Duca

Opinile evidențiate în acest articol aparțin exclusiv autorului. Aceste opinii nu reflectă pozitia postului Publika TV sau a siteului Publika.MD.

Lupta de la AŞM devine din ce în ce mai acerbă. Surprinşi de susţinerea parlamentului pentru Duca, oponenţii să-i încearcă felurite trucuri pentru a scăpa de acestea. Mă rog, zic eu, trucuri oarecum întemeiate şi legale. Deocamdată.

Unul din aceste trucuri este şi scrisoarea, pe care am primit-o “anonim” de la un prieten:

Comisia de Concurs privind alegerea Preşedintelui AŞM;
Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică
18 Februarie 2014

Stimaţi Domni.
În urma anunţului privind alegerea Preşedintelui AŞM, la data încheierii concursului au fost depuse patru dosare ale Academicienilor Leonid Culiuc, Valeriu Pasat, Gheorghe Duca şi Valeriu Canţer.
În conformitate cu art. 11 al. 2 din Legea cu privire AŞM din 27 Iulie 2000, Preşedintele este ales pe o dată la 4 ani pe cel mult două termene. Ulterior conform Codului cu privire la Ştiinţă şi Inovare din 15 Iulie 2004, conform art. 82 al. 1 este la fel ales prin vot secret pe un termen de 6 ani dar cel mult pentru două termene consecutive. Pentru exercitarea ambelor mandate d-l. Duca a intrat în funcţie ca rezultat al alegerilor desfăşurate transparent şi democratic, respectându-se procedurile stabilite. Prin faptul că odată cu intrarea în vigoare a Codului cu privire la Ştiinţă şi Inovare la 15 Iulie 2004 primul său mandat nu a fost întrerupt şi nu au fost organizate alegeri noi, considerăm că exercitarea în continuare a mandatului de Preşedinte (de 4 ani) a fost desfăşurată fiind reglementată de noua lege. Deci mandatul în exerciţiu de facto intră în reglementarea noii legi. Acest mandat a fost îndeplinit deplin până la expirarea sa din 2008, ulterior fiind anunţate alegeri noi tot în cadrul prevederilor Codului cu privire la Ştiinţă şi Inovare la 15 Iulie 2004. Ca rezultat al cărora d-l. Duca a fost reales pentru un al doilea mandat de 6 ani.
Art. 164 al. 2 din Codul cu privire la Ştiinţă şi Inovare din 15 Iulie 2004 stabileşte prelungirea mandatului până la expirarea a termenului de 4 ani. Deci noua lege recunoaşte expres primul mandat ca fiind cel din 2004 – 2008. Însăşi prin faptul îndeplinirii ambelor mandate până la expirarea lor fiind reglementate de noul cadru juridic denotă că d-l. Duca nu poate candida pentru un nou mandat care este considerat ca fiind al treilea.
Tot aici dorim să ne exprimăm dezacordul cu privire la scrisoarea de adresare a Comisiei de Concurs pentru alegerea Preşedintelui AŞM către Preşedintele Parlamentul RM Dlui Igor Corman prin care a fost solicitat Avizul Consultativ al Parlamentului asupra art. 164 al.2 şi 3 şi art. 82 din Codul cu privire la Ştiinţă şi Inovare ca fiind tendenţioasă şi exprimând o poziţie părtinitoare însăşi prin expunerea argumentelor şi formulării întrebărilor. Fapt care a produs un răspuns general şi ambiguu din partea Comisiei Juridică, Numiri şi Imunităţi din 12 Februarie 2014.
Ţinând cont de cele expuse mai sus, considerăm inoportună înregistrarea Academicianului Gheorghe Duca în calitate de candidat la funcţia de Preşedinte al AŞM.

Subsemnaţii,
Valeriu Canţer          Leonid Culiuc          Valeriu Pasat
Academician            Academician           Academician

 

Într-un final, mă întreb – au cei trei (muşchetari) şanse să-l debarcheze pe Duca?

P.S. Nu-mi pot explica de ce guvernarea îl susţine pe Duca…

Comentarii

Nicolae Gârbu

Nicolae Gârbu

Născut la ţară, prin părţile Călăraşi-ului. Părinţii intelectuali mi-au insuflat dragostea de carte încă din copilărie. Gimnaziul l-am spulberat, mai degrabă cu mii de legende şi poveşti, decât cu matematică şi fizică. În perioada 1998-2001, am făcut...

Ultimele articole