Un mediu curat și o strategie durabilă

Opinile evidențiate în acest articol aparțin exclusiv autorului. Aceste opinii nu reflectă pozitia postului Publika TV sau a siteului Publika.MD.

Sîntem obligaţi să lăsăm în urma nostră un mediu sigur, un mediu curat şi la fel de frumos cum l-am moştenit noi. 

Ţara noastră se confruntă cu o serie de probleme de diferit ordin, social, economic, politic etc. Însă rînd pe rînd le vom rezolva pe toate eu sper. Avem nevoie doar de o analiză echilibrată a lucrurilor şi să nu uităm de interesele noastre ca ţară şi ca popor.

O bună parte din problemele nosatre sunt cauzate de deficienţele economice cu care se confruntă ţara noastră la moment. Iar una dintre cele mai mari probleme este dependenţa ţării noastre de factorii externi.

Domeniul energetic este unul strategic al ţării, în acest sens trebuie să atragem o atenţie deosebită provocărilor din acest sector. Cunoaştem foarte bine că circa 70% din energia electrică pe care o consumăm este din import, chiar şi cea care o producem pe loc este din gazul natural de import în proporţie de peste 90%.

Cu toate acestea forate puţine lucruri s-au făcut pînă acum în sensul micşorării reale a acestei dependenţe şi să trecem de la palavre şi mese rotunde la acţiuni de amploare, acţiuni care să fie la ţintă.

Este important să conştientizăm că avînd o dependenţă externă de peste 90% a unui sector cum este cel energetic nu vom avea niciodată o libertate politică şi economică de care se discută de la independenţă încoace.

S-au făcut pînă acum unele tentative şi s-au scris documente strategice de o mai mare frumuseţe să le citeşti, şi conform lor noi încă pe la 2010 ca ţară ne rezolvam practic toate problemele energetice şi scădeam cu mult dependenţa energetică a ţării, dar toate au rămas doar pe hîrtie. Deci trebuie de schimbat ceva şi anume abordarea.

Strategiile de acest tip trebuiesc scrise cu o mai mare atenţie şi participare lărgită a specialiştilor din domenii nu doar „persoanele responsabile” din care uneori fac copy paste la documente straine sau documente precedente.

Anume o argumentare ştiinţifică, tehnologică şi economică realistă trebuie să stea la baza acestor idei de a rezolva problemele de sector.

Indepedenţa energetică este una din cerinţele de bază ale unei societăţi dezvoltate.

Punctele de bază ar trebui să ţină de:

–          Implementarea surselor regenerabile de energie

–          Creşterea eficienţei energetice a proceselor de producţie (aceeaşi producţie cu mai puţin consum de energie)

–          Găsirea altor pieţe de energie

–          Dezvoltarea capacităţilor de producţie a energiei şi stocare a surselor de energie

Pentru informaţii: Moldova nu are capacităţi de stocare şi respectiv nici stocuri de gaze, de petrol, sau cărbune care să asigure măcar 10 zile de consum normal (populaţie, industrie, transporturi, agricultură) în caz de întrerupere a importurilor. Pe cînd ţările care ţin la securitatea lor au stocuri suficiente pentru 90 de zile. Ce facem domnilor?

Noi avem resurse şi posibilităţi, avem biomasa agricolă, avem potenţial de producere al biogazului, avem un potenţial sporit pe energie solară şi energia eoliană (energia vîntului), atîtea barahe hidro avem neexploatate. Trebuie doar să vrem să facem ceva şi vom reuşi.

Important este să nu cădem în altă extremă şi toate astea să le scăpăm în mîna unor profitori care vor dori să le exploateze la maxim în propriul interes fără a ţine cont de interesul ţării.

Avem nevoie de o politică energetică, o strategie pe termen lung cu puncte şi obiective reale nu doar de dragul PR-ului. O strategie care ar ţine cont de:

–          Problema asigurării cu energie a sferelor economice şi sociale

–          Probleme de mediu care sunt strîns legate de sectorul energetic care este şi principalul poluator de mediu.

–          Aspectele economice şi asigurarea accesibilităţii soluţiilor propuse

–          Reglementarea instituţională a domeniului.

Deajuns cu palavrăgeala şi acţiunile cu învelitoare frumoasă pe deasupra şi conţinut aproape zero de facto! Trebuie implicată întreaga societate căţi ţine de mediul curat şi durabil în care vrem să trăim.

Vom avea un viitor independent atunci cînd satele noastre îşi vor putea asigura deplin necesarul de energie electrică şi termică iar oraşele vor utiliza pe deplin posibilităţile de utilizare a surselor de energii regenerabile. Atunci nu ne vom teme nici de est nici de vest, poate vom putea să economisim ceva. 

Comentarii

Sergiu Ungureanu

Sergiu Ungureanu

Născut în Ţara Moldovei. Activ, hotărît, interesat de fenomenul politic în Moldova şi în lume. Am un acutizat simţ al dreptăţii şi vred că libertatea şi adevărul trebuie să domine peste tot. Creştin ortodox precum toţi înaintaşii mari care au ap...

Ultimele articole