Scrisoare deschisă PROCURATURII GENERALE

Opinile evidențiate în acest articol aparțin exclusiv autorului. Aceste opinii nu reflectă pozitia postului Publika TV sau a siteului Publika.MD.

               Adresată public şi depusă pe suport de hârtie în Cancelaria Procuraturii Generale

PROCURORULUI GENERAL al Republicii Moldova

Dlui Corneliu GURIN

17 septembrie 2013

                                                                                          Stimate Domnule Procuror General,

 

La data de 13 septembrie 2013 demnitarul de stat Tudor Baliţchi a declarat PUBLIC, pentru mass-media, în calitate de director general al Serviciului Vamal, că eu aş fi comis o pretinsă gravă infracţiune, prin care bugetul de stat ar fi fost fraudat cu 33 milioane lei.

Acesta a declarat: „Pentru că faptele fostului șef al acestei direcții, Veaceslav Balacci, întrunesc componentele infracțiunii de abuz de putere sau abuz de serviciu (art. 327 CP) sau neglijență în serviciu (art. 329 CP), materialele anchetei de serviciu urmează a fi transmise conform competentei pentru luarea deciziei de către Procuratura Generală” (adresa din internet a informaţiei: http://ziarulnational.md/tudor-balitchi-da-e-vorba-de-veaceslav-balacci-materialele-anchetei-vor-fi-transmise-procuraturii/). Această declaraţie a fost pe larg mediatizată, ajungând practic în toate sursele media de ştiri online, scrise şi TV, (jurnal.md, protv.md, unimedia.md, publika.md, etc.),  fapt care mi-a prejudiciat grav imaginea, onoarea şi demnitatea.

Declaraţiile dlui Baliţchi constituie un derapaj antidemocratic grav şi vin să încalce într-un mod grosolan principiul prezumţiei nevinovăţiei, garantat prin art.21 al Constituţiei Republicii Moldova, încălcând şi prevederile art.art. 7, 12, 15, 24 alin.(2), 26, 29 al  Legii nr. 64 din 23.04.2010 cu privire la libertatea de exprimare, art.16 al Codului Civil, art.15 al Constituției Republicii Moldova, art.art. 6 şi 10 ale Convenției Europene pentru Drepturilor Omului.

Acuzaţiile pe care mi le-a adus PUBLIC acest funcţionar public de rang înalt au constituit o noutate absolută pentru mine. Astfel, mi s-a încălcat flagrant şi dreptul la apărare, or nu am fost invitat anterior pentru a mi se comunica despre o eventuală investigaţie de serviciu care se pretinde a fi efectuată de către subdiviziunile Serviciului Vamal şi respectiv o eventuală calitate procesuală atribuită mie în cadrul acestei investigaţii, care ar fi justificat acuzaţiile aduse.

Astfel, în cazul în care această anchetă de serviciu a avut loc cu adevărat, am fost privat de dreptul de a putea face cunoştinţă cu materialele dosarului de anchetă de serviciu şi totodată de dreptul de a depune explicaţii în cadrul eventualelor proceduri de investigaţie.

Mai mult, dl Baliţchi şi-a permis această declaraţie fără a prezenta probe privind implicarea mea în presupusul caz de fraudare a bugetului de stat, profitând de faptul, că publicul nu cunoaşte organigrama Serviciului Vamal şi modul de delimitare a competenţelor în cadrul organelor vamale. Probe privind implicarea mea în calitate de fost şef al Direcţiei Reglementări tarifar-vamale în scheme de scutire ilegală de la achitarea plăţilor vamale la importul mărfurilor nici teoretic nu pot exista, or funcţia în cauză nu prevede implicarea în procedurile de vămuire a mărfurilor, implicit în acordarea scutirilor de plăţi vamale şi acest fapt este uşor de sesizat din fişa de post a acestei funcţii.

În contextul celor mai sus menţionate, deoarece acuzaţiile aduse mă defăimează şi îmi lezează onoarea şi demnitatea şi imaginea profesională, în temeiul art.art.10, 11, 12, 13, 16 ale Legii nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informații, în coroborare cu Legea cu privire la petiționare nr. 190 din 19.07.1994, rog să fiu informat dacă Serviciul Vamal a depus pe acest caz la Procuratura Generală o eventuală sesizare în ordinea art.art. 262, 263 ale Codului de Procedură Penală, conform celor declarate public de dl Baliţchi.

În cazul unui răspuns afirmativ, întru curmarea lezării onoarei, demnităţii şi imaginii mele profesionale şi în vederea evitării încălcării principiului prezumției  nevinovăției (art.21 Constituție), rog examinarea în termeni optimi a materialelor pe acest caz, exprimându-mi toată disponibilitatea de a colabora cu organele de drept şi respectiv luarea cât mai grabnică a unei decizii privind eventuala mea calitate procesuală pe acest dosar, caz în care solicit acces la materialele dosarului, pentru a putea face cunoştinţă cu esenţa acuzaţiilor aduse şi respectiv pentru a-mi putea exercita dreptul la apărare, garantat de art.6 al Convenției Europene pentru Drepturilor Omului, de care am fost privat în mod abuziv până în prezent.

În caz contrar, luând în consideraţie că dl Baliţchi nu este la prima tentativă de a-mi prejudicia abuziv onoarea, demnitatea şi imaginea profesională, deja existând în acest sens mai multe hotărâri de judecată irevocabile (spre exemplu hotărârile 1, 2), în baza cărora Serviciul Vamal a fost deja obligat la achitarea despăgubirilor morale, solicit Procuraturii Generale notificarea organelor competente de examinarea acţiunilor dlui Baliţchi sub aspectul componenţei de contravenţie de calomnie, prevăzute de art.70 al Codului Contravenţional al Republicii Moldova.

 

Cu respect,

Veaceslav Balacci

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Comentarii

Veaceslav Balacci

Veaceslav Balacci

Jurist. Expert independent şi consultant în materie de tranzacţii economice internaţionale, drept economic şi drept vamal. ONG-ist. Blogger, sau pur şi simplu explorator al realităţii, aflat mereu în căutarea adevărului. Domenii de interes: dreptu...

Ultimele articole