Să promovăm drepturile pacientului şi a copiilor la studii

Opinile evidențiate în acest articol aparțin exclusiv autorului. Aceste opinii nu reflectă pozitia postului Publika TV sau a siteului Publika.MD.

Sursa foto: http://nuvaccinurilor.blogspot.com Apărără-ţi copilul de vaccinuri!

Dat fiind faptul că a început propaganda săptămînii europene a imunizărilor, vreau să reamintesc părinţilor resonsabili, că pe lîngă „drepturile” copilului de a fi vaccinaţi, copii voştri mai au dreptul garantat de a nu fi vaccinaţi.Am observat peste tot că se vorbeşte doar despre calindarul vaccinărilor obligatorii şi nicăieri nici ăn lege nici medicii nu vorbesc despre dreptul pacienţilor de a refuza vaccinul „lor obligatoriu”.

Aş vrea ca fiecare părinte să fie informat corect şi fiecare elev să cunoască drepturile saleare – dreptul să aleagă – să administreze sau nu vaccinul. Să nu se întîmple ca cu elevii absolvenţi de prin satele noastre, unde li se spune că în caz că refuză vaccinul nu vor fi admişi la instituţiile superioare de învăţămînt, iar mamele sunt speriate că vor fi închise grădiniţele în caz că refuză vaccinarea copiilor lor, unii copii fiind vaccinaţi „dobrovolino cu deasila”.

Ca orice cetăţean responsabil îmi place să citesc Legile – şi vă recomand şi domniilor voastre să lecturaţi Legea nr.263 din 27.10.2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului, care sunt următoarele:

Articolul 5. Drepturile pacientului
Pacientul are dreptul la:
a) asistenţă medicală gratuită în volumul stabilit de legislaţie;
b) atitudine respectuoasă şi umană din partea prestatorului de servicii de sănătate, indiferent de vîrstă, sex, apartenenţă etnică, statut socioeconomic, convingeri politice şi religioase;
c) securitate a vieţii personale, integritate fizică, psihică şi morală, cu asigurarea discreţiei în timpul acordării serviciilor de sănătate;
d) reducere a suferinţei şi atenuare a durerii, provocate de o îmbolnăvire şi/sau intervenţie medicală, prin toate metodele şi mijloacele legale disponibile, determinate de nivelul existent al ştiinţei medicale şi de posibilităţile reale ale prestatorului de servicii de sănătate;
e) opinie medicală alternativă şi primirea recomandărilor altor specialişti, la solicitarea sa ori a reprezentantului său legal (a rudei apropiate), în modul stabilit de legislaţie;
f) asigurare de asistenţă medicală (obligatorie şi benevolă), în conformitate cu legislaţia;
g) informaţii cu privire la prestatorul de servicii de sănătate, profilul, volumul, calitatea, costul şi modalitatea de prestare a serviciilor respective;
h) examinare, tratament şi întreţinere în condiţii adecvate normelor sanitaro-igienice;
i) informaţii exhaustive cu privire la propria sănătate, metodele de diagnostic, tratament şi recuperare, profilaxie, precum şi la riscul potenţial şi eficienţa terapeutică a acestora;
j) informaţie completă privind factorii nocivi ai mediului ambiant;
k) exprimare benevolă a consimţămîntului sau refuzului la intervenţie medicală şi la participare la cercetarea biomedicală (studiul clinic), în modul stabilit de prezenta lege şi de alte acte normative;
l) acceptare sau refuz în ce priveşte efectuarea ritualurilor religioase în perioada spitalizării în instituţia medico-sanitară, dacă aceasta nu afectează activitatea ei şi nu provoacă prejudiciu moral altor pacienţi;
m) asistenţă a avocatului sau a unui alt reprezentant în scopul protecţiei intereselor sale, în modul stabilit de legislaţie;
n) informaţie privind rezultatele examinării plîngerilor şi solicitărilor, în modul stabilit de legislaţie;
o) atacare, pe cale extrajudiciară şi judiciară, a acţiunilor lucrătorilor medicali şi ale altor prestatori ai serviciilor de sănătate, precum şi a funcţionarilor responsabili de garantarea asistenţei medicale şi a serviciilor aferente în volumul prevăzut de legislaţie;
p) îngrijire terminală demnă de o fiinţă umană;
q) despăgubire a daunelor aduse sănătăţii, conform legislaţiei.
Sper să vă fie de folos, şi să urăm succes avocatului parlamentar, dna Tamara Plămădeală care luptă pentru acum pentru asigurarea drepturilor copiilor la studii indiferent dacă sunt sau nu vaccinaţi copii. Şi sperăm că art. 52 din Legea nr.10 din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice să fie adus în concordanţă cu drepturile pacienţilor garantate de Constituţie şi Legislaţia în vigoare.

Comentarii