Să ne rugăm pentru un om cu har și smerenie pentru ostașul Domnului Mihail Jar de la Bănceni

Opinile evidențiate în acest articol aparțin exclusiv autorului. Aceste opinii nu reflectă pozitia postului Publika TV sau a siteului Publika.MD.

Trăim într-o lume grăbită şi avară unde multora nu le rămîne loc pentru credinţă şi iubire. Aceste cuvinte sînt tot mai mult astăzi schimbate pe neologisme de tip carieră şi responsabilitate cea care vine să înlocuiască iubirea curată.

Am aflat cu mare tristețe că starețul și fondatorul renumitei Mînăstiri de la Bănceni Arhimandritul Longhin (Mihail Jar), mînăstire în care și-au găsit adăpostul și calea spre Dumnezeu atîțea oameni este la grea cumpănă. Sănătatea i s-a șubrezit și este în stare gravă la spital. Se pare că Domnul vrea să-l aibă mai aproape de El, alături de Justin Pârvu, Arsenie Boca, Ignatie Breanceaninov și alți sfinți care au slujit credința Ortodoxă. Să ne rugăm din tot sufletul pentru acest om care a învins indiferența și răutatea oamenilor, vitregiile vremurilor prin iubire și credință, iar pe mulți oameni i-a vindecat de boli grele și catalogate de medici drept incurabile. Cine a fost pe la Bănceni și Boian, va rămîne impresionat pentru o viață de lucrarea Lui Dumnezeu prin mîinile acestui om mare care este Mihail Jar.

În aceste vremuri de restriște cînd frații ortodocși au fost aduși să se lupte între ei de forțe mai mari care aplică Divide et Impera între frați, acum cînd icoanele din Mînăstiri plîng ca în vremuri de grele cumpene, este momentul să ne rugăm mai mult pentru sufletele noastre și ale celor din jur.

Este de-a dreptul uluitor cum Dumnezeu găseşte oameni prin mîinile cărora face minuni pe acest pămînt, iar noi cei ce putem să observăm aceste minuni stăm de privim, ne minunăm şi ne cuprinde un sentiment de liniştire sufletească şi bucurie pentru fapta lui Dumnezeu pe pămînt. Şi cu adevărat bucuria care apare în inima omului la vederea minunilor cereşti este una adevărată şi din inimă izvorîtoare, este bucuria prin care pătrunde harul divin în inimile noastre. Parcă trăim în nişte vremuri în care ştiinţa şi trufia preia locul credinţei şi smereniei dar totodată tot mai des ni se face semn de sus ca să vedem nu doar cu ochii ci şi cu inima noastră.

Puterea omului de azi pentru mulţi constă în a întrece pe vecinul cu o maşină mai bună, a face o casă mai mare sau a avea haine mai frumoase, acesta este secolul care ne face să rămînem doar consumatori doar fiinţe care lucrează, se gîndesc şi se jertfesc doar pentru binele corpului; mai mult confort, mai multă energie electrică şi aparataj, mai multe feluri de mîncare (pline de conservanţi şi E-uri), iar sufletul şi sentimente precum milostenia, omenia, bunătatea, iertarea etc rămîn pe un plan secundar.

Domnul aruncă seminţa în sufletul fiecăruia din noi şi aceasta are şanse la toţi să se dezvolte şi să crească în ceva foarte frumos, însă de multe ori omul nu are putere să lupte cu viciile şi păcatele zilnice apoi se împacă cu gîndul că şi alţii îs la fel de răi şi nu prea cinstiţi aşa că lasă orice efort şi rămîne doar cu grija burţii pline.

Este scris că omul este făcut după chipul şi asemănarea Domnului şi puterea Sa este în fiecare din noi, trebuie doar să vrem ca să facem ceva şi pentru suflet şi ni se va da putere să mergem înainte, să învingem greutăţile vieţii şi să primim pe Hristos în inimă.

Este trist că societatea de astăzi ne împinge tot mai departe de ceea ce ar trebui să fim şi de esenţa noastră de oameni şi că omul devine astăzi exact ceea ce ne scrie nouă în cărţile şcolii doar o fiinţă raţională. O fiinţă care mai devine şi consumatoristă. Omul în primul rînd este o făptură a divinităţii şi este dotat cu suflet indiferent dacă poate sau nu ştiinţa de azi să dovedească acest lucru, iar oamenii cu suflet, acei oameni care se deosebesc de toţi şi nu se rezumă doar la faptul de a fi Homo Consumatoris aşa cum ne impun vremurile de acu, aceşti oameni devin mari, devin văzuţi devin exemple de urmat şi uneori devin sfinţi.

Anume aşa oameni rămîn în memoria noastră ca om cu chip luminat şi pe ei îi ajută în toate pornirile şi Cel de sus căci cum se spune în popor unde pune el mîna pune şi Dumnezeu mila sa.

Exemple de aşa oameni au fost în de-alungul timpurilor, oameni sorbiţi din mulţime de harul sfînt şi care au înfruntat greutăţi, prigoană şi nevoi dar au dat exemplu urmaşilor lor, sfinţii părinţi, mari domnitori, chiar şi oameni de care nu ştim astăzi dar de care au ştiut generaţiile lor şi unele generaţii ulterioare. Toţi aceşti oameni au fost daţi nouă în vremuri grele ca să ne arate cum trebuie să luptăm cu acestea şi cum să învingem, căci puterea credinţei omului anume în vremuri grele şi de prigoană se vede.

Am aflat că şi în zilele noastre sînt aşa oameni prin mîna cărora Dumnezeu îşi face lucrarea aici pre pămînt, oameni care nu sînt preşedinţi, premieri sau mari generali dar schimbă cursul istoriei şi minţile oamenilor, aceşti oameni adevăraţi soldaţi ai Domnului măcar că îs rar întîlniţi dar fac mai mult decît o armată a răului de astăzi formată din vicii, consumatorizm, politicieni corupţi, presă cu efecte de zombare.

Un asemenea om este şi Mihail Jar, stareţul şi fondatorul Mănăstirii Свято-Вонесенск din ţinutul Herţa satul Bănceni de sub Cernăuţi. Acest om care a trecut prin multe lipsiri şi greutăţi dar cu har a fondat pe loc drept o mănăstire care la nici 20 de ani a crescut de la o mică chilie la un complex întreg, cu case pentru călugări şi preoţi, casă pentru copii, adăposturi pentru copiii cu handicap şi pentru cei care au nevoie de Duhul Sfînt. Mănăstirea deja a primit titlul de Lavra, sute de pelerini vin să vadă acest loc unical prin felul său, unde oamenii au creat o comunitate aparte, un fel de cetate a lui Dumnezeu, cu pămînturi care le lucrează, cu animale care le cresc, cu oameni pe feţele cărora nu vei vedea invidie, avarie, ură sau îngîmfare. Este uimitor cum un singur om cu puterea credinţei şi a cuvîntului a putut schimba soarta a mii de oameni chemîndu-i spre adevăr. Asemenea lucuri sînt unicale, aici se construieşte în permanenţă, se lucrează mult şi se roagă mult, copiii se vindecă de Sida, oamenii scapă şi de alte boli trupeşti dar şi mai important este că în asemenea locuri oamenii se lecuiesc cu sufletul. Aceste comunităţi de oameni sînt o adevărată mărturie a minunilor lui Dumnezeu. Iar asemenea oameni sînt exemple vii de urmat pentru toţi noi.

 

Comentarii

Sergiu Ungureanu

Sergiu Ungureanu

Născut în Ţara Moldovei. Activ, hotărît, interesat de fenomenul politic în Moldova şi în lume. Am un acutizat simţ al dreptăţii şi vred că libertatea şi adevărul trebuie să domine peste tot. Creştin ortodox precum toţi înaintaşii mari care au ap...

Ultimele articole