Petru Șchiopul – domnul care a oficializat limba moldovenească

Opinile evidențiate în acest articol aparțin exclusiv autorului. Aceste opinii nu reflectă pozitia postului Publika TV sau a siteului Publika.MD.

Petru Şchiopul, 1574-1577; 1578-1579; 1582-1591 a domnit de trei ori în Moldova. După Ioan vodă cel Cumplit, Gr. Ureche ne spune ca Petru Şchiopul „boierilor le era părinte…, spre sărăci milostiv”. La porunca domnitorului s-a întocmit Catastiful birnicilor împărtiţi pe categorii fiscale, cel mai vechi izvor statistic, demografic şi fiscal din Moldova – Catastiful lui Petru Şchiopul.

Fiind o cerinţă a timpului şi o necesitate imperioasă a societăţii moldoveneşti, pe timpul primei domnii a lui Petru Şchiopul limba moldovenească este introdusă oficial şi se foloseşte în Cancelaria Domnească a Moldovei. De altfel în biblioteca domnitorului se aflau şi cărţi „traduse în limba moldovenească”. În biblioteca lui Petru Șchiopul se afla, conform registrului, „O carte in folio, cu coperta din marochin roșu, Psaltirea lui David, tradusă din slavonește în moldovenește” (Psalter Davits aus den schlavonischen in die moldavische Sprach gezogen). Aceasta este una dintre cele mai vechi mărturii ale folosirii lingvonimului „limba moldovenească” în alte țări, în alte limbi.

Petru Şchiopul a fost singurul domnitor, care la 1591 a lăsat tronul, a părăsit Moldova, stabilindu-se în Tirol.

Nicolae Pascaru

Nicolae Pascaru

CURRICULUM VITAE Numele: Pascaru Prenumele: Nicolae Data şi locul naşterii: 18 iulie 1975, s. Chircăeşti, r-l Căuşeni Cetăţenie: Republica Moldova 1998 – 2002 Universitatea de Studii Umanistice din Moldova, Facultatea de drept, licenţiat în dr...

Ultimele articole