Nu lăsa tradițiile să acopere adevărul central despre Duminica Mare

Opinile evidențiate în acest articol aparțin exclusiv autorului. Aceste opinii nu reflectă pozitia postului Publika TV sau a siteului Publika.MD.

După ce am citit noutatea despre felul cum creștinii ortodocși au sărbătorit Duminica Mare, mi-au apărut câteva gânduri pe care vreau să le împărtășesc în acest articol.

Ca și ucenic al Domnului Isus Hristos și slujitor al Bisericii Lui, mă bucur când aud că oamenii Îl caută și în ziua închinării merg la locașurile sfinte. Un alt lucru pentru care mă bucur este că tot mai mulți oameni din poporul nostru caută să aibă o relație adevărată cu Dumnezeu.  Tocmai de aceea, am găsit de trebuință să comentez asupra unor lucruri spuse de oameni și trecute în revistă la noutăți.
Nu știu de ce a fost nevoie ca enoriașii să aducă iarba verde cu ei ca să îngenuncheze în biserică, presupun că este vreun simbol și acesta, dar am văzut că cei mai mulți din ei au spus că au venit la biserica ca să se roage pentru copii, pentru apropiați, pentru pace, sănătate, pentru roadă și pentru binele în lume. Nu este rău și trebuie să ne rugăm totdeauna pentru aceste lucruri. Dar ce trebuie să ne pună pe gânduri este că lucrurile Împărăției lui Dumnezeu au rămas în umbră și nu sunt menționate de oameni. Cu siguranță că sunt și oameni care vin la serviciile divine ale Bisericii pentru că caută Împărăția lui Dumnezeu, dar cei mai mulți se pare că nu aceasta caută. Așa era și pe vremea Domnului Isus. Chiar atunci când a înmulțit peștii și pâinile, Mântuitorul a făcut minunea ca să arate că el este Pâina Vieții Veșnice, dar ei tot la viața aceasta, tot la lucrurile de pe pământ se gândeau și nu căutau Împărăția Cerului.
La Duminica Mare a avut loc primul botez cu Duhul Sfânt, atunci, în acea zi, au fost botezați ucenicii cu Duhul Sfânt și apoi același lucru s-a întâmplat cu mulțimea care au ascultat și au primit propovăduirea lui Petru. Toți acești oameni s-au pocăit de păcatele lor și s-au botezat ca să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Dacă cineva nu are Duhul Sfânt, nu va putea intra în Împărăția Cerurilor. Fiecare bărbat și femeie care se consideră creștin trebuie să se întrebe dacă este botezat cu Duhul Sfânt, căci fără aceasta nu va moșteni viața veșnica, ci va merge în pierzare veșnică, indiferent de felul cum a sărbătorit Duminica Mare și celelalte sărbători creștine.
Și încă un adevăr important. În ziua de Ispas, când Domnul Isus s-a înălțat la cer, le-a spus ucenicilor să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo, căci nu după multe zile urmau să fie botezați cu Duhul Sfânt și aceasta, ca să primească putere și să-I fie martori ai Domnului Isus în Ierusalim, în Iudea, în Samaria și până la marginile pământului. Oamenii care sunt botezați cu Duhul Sfânt au ca și primă prioritate în viața lor propovăduirea Evangheliei, ei umblă după lucrurile de sus.
Iar despre primii creștini, care au fost botezați cu Duhul Sfânt la Duminica Mare se spune că au fost botezați și în apă tot în aceeași zi și apoi, stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Dumnezeu să ne ajute și pe noi, cei care trăim în aceste vremuri, să le urmăm pilda primilor creștini.

Comentarii