Justițiabilii interacționează mai deschis cu instanțele, datorită automatizărilor din sistem

Opinile evidențiate în acest articol aparțin exclusiv autorului. Aceste opinii nu reflectă pozitia postului Publika TV sau a siteului Publika.MD.

Chiar dacă se utilizează de mai multe luni, câteva zile în urmă a fost lansat portalul instante.justice.md, un portal destinat justițiabililor, precum și judecătorilor. Pe pagina web este agenda ședințelor, lista cererilor, lista hotărârilor aprobate de către instanță, precum și alte informații necesare în procesele de judecată.

 Utilizez acest portal de câteva luni și, spre deosebire de vechile sisteme, am primit o plăcere să găsesc pe o singură pagină toate judecătoriile din țară, precum și toate curțile de apel de drept comun. Pe scurt, am apreciat automatizarea instanțelor de judecată și trecerea acestora pe online.

Potrivit CSM, în contextul creșterii numărului de adresări în justiție, automatizarea activității judecătorești are ca scop creșterea eficienței funcționării instanțelor de judecată în beneficiul cetățenilor.

„Prin automatizarea instanțelor se obține o transparență mai bună a activității judecătorești, dar și simplificarea accesului la justiție al cetățenilor”, a menționat președintele CSM, Victor Micu, subliniind că ”prin aceste acțiuni, CSM dorește ca oamenii să aibă încredere în judecători și în actul de justiție”.

Sistemul integrat automatizat al instanțelor de judecată – PIGD (Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor ), permite înregistrarea cererii de chemare în judecată, repartizarea aleatorie a dosarelor către judecători, oferă informații cu privire la data și ora ședinței, facilitează urmărirea online a etapelor procesului de judecată pe pagina http://instante.justice.md.

Înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată cu ajutorul sistemului ”SRS Femida”, devenită obligatorie prin prevederile Codului procesual penal și civil al RM, se anexează la dosar și, la cerere, se eliberează o copie participanților la proces să obțină de pe înregistrarea ședinței, astfel, asigurându-se un grad sporit de transparență a proceselor de judecată.

Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor a fost elaborat în cadrul Programului SUA ”Provocările Mileniului” în baza Programului de acțiuni privind implementarea Planului Preliminar de Țară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 32 din 11.03.2007, precum și în baza Concepției Sistemului informational judiciar pentru anii 2007-2008, aprobate prin HG Nr.766 din 03.07.2007.

Programul este functional la nivel national, în toate instanţele de judecată din ţară de la începutul anului 2014. Pe parcursul anului 2014 în program au fost înregistrate circa 280 000 dosare. În prezent este implemenată şi testată o versiune mai performantă a programului, PIGD – 4.1., care va oferi mai multe opțiuni de operare, o protecţie sporită a datelor şi facilități în gestionare.

Vedeți video aici

Comentarii