Hotărârea Consiliului de Miniştri al R.S.S. Moldoveneşti din 30.06.1949

Opinile evidențiate în acest articol aparțin exclusiv autorului. Aceste opinii nu reflectă pozitia postului Publika TV sau a siteului Publika.MD.

Hotărârea Consiliului de Miniştri al R.S.S. Moldoveneşti «Cu privire la confiscarea şi realizarea averii deportaţilor de pe teritoriul R.S.S. Moldoveneşti».

30 iunie 1949, or. Chişinău

În legătură cu deportarea de pe teritoriul R.S.S. Moldoveneşti a chiaburilor, a foştilor moşieri, a marilor proprietari, a complicilor cotropitorilor germani, a persoanelor care au colaborat cu organele poliţiei româno-germane, a membrilor organizaţiilor şi partidelor profasciste, albgardiste, a membrilor sectelor nelegale, precum şi a familiilor tuturor categoriilor enumerate, — consiliul de Miniştri al R.S.S. Moldo­veneşti

HOTĂRĂŞTE

  1. A permite celor deportaţi să ia cu sine valori, obiecte casnice (îmbrăcăminte, veselă, inventar agricol, meşteşugăresc şi casnic) ce le aparţin şi o rezervă de produse alimentare în greutate totală de 1500 ki­lograme de fiecare familie.
  2. Restul averii — plantaţiile de vii, livezile, vitele, inventarul, construcţiile locative şi agricole, în­treprinderilor de producţie — să fie confiscate.
  3. Averea confiscată a celor deportaţi să fie utilizată pentru acoperirea datoriilor şi a angajamente­lor faţă de stat.

Partea de avere rămasă. după achitarea datorii­lor (locuinţele şi clădirile administrative, întreprin­derile de producţie, inventarul agricol şi meşteşugăresc, precum şi plantaţiile de vii, livezile şi animalele domestice) să fie puse în mod gratuit la dispoziţia colhozurilor şi incluse în fondul indivizibil.

Restul averii să fie predat organelor financiare pentru a fi realizate.

  1. Cerealele alimentare, cele furajere şi culturale tehnice să fie predate statului.
  2. Casele de locuit şi construcţiile agroindustriale confiscate să fie utilizate cu precădere pentru ame­najarea spitalelor, şcolilor, caselor de copii, caselor de lectură.
  3. Întreprinderile de producţie (morile, fabricile de ulei şi alte întreprinderi) să fie predate colhozu­rilor.
  4. Batozele şi motoarele să fie predate staţiilor de maşini şi tractoare conform preţului de cost.
  5. De deportarea şi realizarea averii poartă răspundere preşedinţii sovietelor raionale de deputaţi ai oamenilor muncii şi şefii secţiilor financiare raionale.
  6. Consiliul de Miniştri avertizează asupra inadmisibilităţii cauzelor de delapidare a averii confiscate. La realizarea averii a nu se comite nici un fel de abateri de la hotărârea în cauză.

Preşedintele Consiliului de Miniştri al R.S.S. Moldoveneşti

G.RUDI

Şeful, interimar al Serviciului Administrativ al Consiliului de Miniştri al R.S.S. Moldoveneşti

POTULOV

Moldova Vie

Comentarii