Diferendul transnistrean: apel către conducerea RM

Opinile evidențiate în acest articol aparțin exclusiv autorului. Aceste opinii nu reflectă pozitia postului Publika TV sau a siteului Publika.MD.


Stimaţi prieteni,

Aşa cum deja cunoaşteţi, pe data de 27 februarie 2013, în incinta Bibliotecii Publice „Onisifor Ghibu”, şi-a desfăşurat lucrările Masa rotundă la care au participat veteranii Războiului ruso-moldav din 1992, istorici, politologi, tineri şi la care au fost dezbătute probleme ale istoriei războiului, dar în special – urmările acestuia.

Participanţii la Masa rotundă au analizat starea lucrurilor din ziua de astăzi în vederea soluţionării problemelor generate de război, au formulat diverse propuneri, între care şi cea de a redacta un apel către conducerea RM, organismele internaţionale şi societatea civilă.

Publicăm mai jos textul apelului.

Să auzim doar de bine!

Prof. univ., dr. hab. Anatol PETRENCU,

preşedintele INIS „ProMemoria”

1 martie 2013

APELUL

INSTITUTULUI DE ISTORIE SOCIALĂ „PROMEMORIA”

ASOCIAŢIEI VETERANILOR RĂZBOIULUI DIN MOLDOVA,1992

ASOCIAŢIEI INTERNAŢIONALE A OFIŢERILOR ORGANELOR DE DREPT

FEDERAŢIA VETERANILOR ŞI REZERVIŞTILOR ORGANELOR DE FORŢĂ ALE REPUBLICII

MOLDOVA

Adresăm acest apel, conştientizând stagnarea procesului de negocieri în formatul 5+2, lipsa de progres vizibil în problema soluţionării diferendului transnistrean, indolenţa organelor de stat în luarea atitudinii faţă de agravarea situaţiei ce ţine de respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor Republicii Moldova, care locuiesc şi activează în regiunea transnistreană,

Atenţionăm Misiunea OSCE şi alte organizaţii internaţionale, misiunile diplomatice acreditate la Chişinău, precum şi Preşedintele Republicii Moldova, Parlamentul şi Guvernul, societatea civilă, că situaţia reală în mun. Tighina şi raioanele de est  ale Republicii Moldova, parte componentă a teritoriului ei suveran, ocupat 21 de ani în urmă de forţele separatiste, constituite, îndrumate şi susţinute, în toată această perioadă de către Federaţia Rusă, nu se îmbunătăţeşte, ci, din contra, se agravează, fapt demonstrat prin:

–         eşecul întâlnirii de la Lvov în cadrul OSCE;

–         ignorarea de către Federaţia Rusă şi administraţia de la Tiraspol a Hotărârii CEDO din 19 octombrie 2012 privind violarea drepturilor copiilor din Transnistria;

–         deschiderea de facto, fără acordul Republicii Moldova, a serviciului consular al Moscovei la Tiraspol;

–         încercările de a introduce în regiunea transnistreană a rublei ruseşti, hotărârea guvernului al aşa numitei r.m.n. de a introduce taxe speciale (mai mari) pentru achitarea serviciilor comunale de către locuitorii din Transnistria, care activează în structurile de stat ale Republicii Moldova, precum şi impozitarea dublă a veniturilor lor.

În legătură cu aceasta propunem ca organele de conducere ale statului:

–           Să întreprindă măsuri pentru îmbunătăţirea reală a ajutorului din partea  statului acordat părinţilor şi familiilor celor decedaţi în războiul din 1992, precum şi invalizilor de război;

–           Să iniţieze urgent procedura de revedere a Convenţiei cu privire la principiile reglementării paşnice a conflictului armat din zona nistreană a Republicii Moldova din 21 iulie 1992 şi de transformare a actualei misiunii de pacificare în una internaţională, civilă, sub egida ONU sau OSCE;

–           Să depună eforturi suplimentare pentru ca Federaţia Rusă să-şi respecte obligaţiunile internaţionale şi să-şi retragă necondiţionat efectivul, armamentul şi muniţiile din teritoriul regiunii transnistrene care este parte din teritoriul suveran al Republicii Moldova;

–           Să elaboreze şi să aprobe un statut special al liceelor şi gimnaziilor din regiunea transnistreană şi or. Tighina care activează în baza grafiei latine, document ce ar prevedea un mecanism viabil de protecţie socială şi asigurare a securităţii  personale a pedagogilor şi elevilor acestor instituţii;

–           Să asigure funcţionarea mecanismului de respectare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor  Republicii Moldova, care locuiesc în regiunea transnistreană;

–           Să elucideze mersul anchetei privind asasinarea lui Vadim Pisari de către un militar din forţele de pacificare de pe Nistru (1 ianuarie 2012).

Totodată, facem apel la sprijinul concret din partea ONU, OSCE şi altor organizaţii internaţionale pentru a obliga Federaţia Rusă, membru al acestor structuri, să-şi onoreze angajamentele internaţionale asumate în ceea ce priveşte retragerea necondiţionată a trupelor militare de pe teritoriul  Republicii Moldova, executarea hotărârii CEDO din 19 octombrie 2012 ce ţine de încălcarea drepturilor copiilor din Transnistria, să înceteze susţinerea pe toate căile a administraţiei separatiste de la Tiraspol şi, respectiv, implicarea directă în treburile interne ale Republicii Moldova.

Suntem convinşi, cauza noastră este dreaptă şi adevărul va triumfa.

27 februarie 2013

În imagini (de sus în jos):

în dreapta, dl Alexandru Gorgan;

generalii Troenco, Petrică, Grosu, colonelul Botnarevschi;

vorbeşte generalul Catan;

opiniile sunt exprimate de generalul Petrică;

istoricul Anatol Ţăranu prezintă culegerea de documente, apărută recent de sub tipar, consacrată războiului din 1992.

(Fotografii: conf. univ. dr. Virgiliu Bârlădeanu).


Comentarii