Declarația de Independență: Act sau Lege

Opinile evidențiate în acest articol aparțin exclusiv autorului. Aceste opinii nu reflectă pozitia postului Publika TV sau a siteului Publika.MD.

http://malasevschi.wordpress.com/2013/12/12/declaratia-de-independenta-act-sau-lege/

„Republica Moldova este un stat suveran
și independent, unitar și indivizibil.”
Articolul 1 alineatul (1) din
Constituția Republicii Moldova,
adoptată la 29 iulie 1994.

Cu aceste cuvinte sacre pentru stat, cît și pentru fiecare cetățean ca purtător unic și exclusiv al puterii de stat și a suveranității Republicii Moldova, dorim să începem acest modest articol.
Dar pînă a ajunge la norma constituțională vizată la începutul articolului, dorim să facem o mică retrospectivă în urmă cu două decenii, pentru a scoate în evidență temelia suveranităţii Republicii Moldova. Curios fapt –aceasta a fost pusă prin curajoasa adoptare a două acte majore, ținînd cont de „mîna de fier a fratelui mare” și tristelor evenimente care au urmat în 1992:
1) Declaraţia Suveranităţii R.S.S. Moldovenești din 23 iunie 1990 și;
2) Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova din 27 august 1991.

Declaraţia Suveranităţii R.S.S. Moldovenești din 23 iunie 1990 – a fost prima victorie importantă a forţelor democratice în lupta de renaştere şi eliberare naţională. Astfel, prin Declaraţia de Suveranitate se afirmă supremaţia legilor R.S.S. Moldova asupra celor unionale, se instituie cetăţenia republicii şi se prevede dreptul suveran de a menţine relaţii diplomatice cu toate ţările lumii. În punctul 13 a Declaraţiei de suveranitate este stabilit că aceasta ”serveşte drept bază pentru elaborarea noii Constituţii a R.S.S. Moldova, perfecţionarea legislaţiei republicane şi ca poziţie a R.S.S. Moldova pentru pregătirea şi încheierea Tratatului unional în cadrul comunităţii statelor suverane.” După cum vedem, în acest act, este pentru prima dată stabilit temeiul pentru elaborarea viitoarei Constituții.

Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova din 27 august 1991 – proclamă solemn și într-un spirit patriotic evidențiat că „Republica Moldova este un stat suveran, independent și democratic, liber să-și hotărască prezentul și viitorul, fără niciun amestec din afară, în conformitate cu idealurile și năzuinţele sfinte ale poporului în spaţiul istoric și etnic al devenirii sale naţionale“ și stabilește ca pe întregul teritoriu „să se aplice numai Constituţia, legile și celelalte acte normative adoptate de organele legal constituite ale Republicii Moldova“.

Din cele spuse rezultă că supremaţia Constituției pe teritoriul Republicii Moldova derivă expres din ambele acte menționate mai sus. Deși Declarația de Independență nu are un caracter normativ vădit, aceasta se deosebește printr-o importanță deosebită și superioară primului act menționat, proclamînd independența Republicii Moldova și stabilind un șir de principii fundamentale pentru un stat de drept și democratic care se regăsesc dezvoltate în Constituția adoptată la 29 iulie 1994 (suveranitatea, independența, caracterul unitar al statului, indivizibilitatea acestuia și democrația, în art. 1, garantarea drepturilor și libertăților omului, în art. 4 și 8 ș.a.).

Un aspect esențial, și o deosebire majoră între aceste două acte este că Declaraţia de independenţă a Republicii Moldova îmbracă forma unui act legislativ. Astfel, acesta a fost decretat de către Parlament la data de 27 august 1991, cu numărul 691-XII. Concluzionînd, trebuie să remarcăm că, Constituția Republicii Moldova derivă expres din Declarația de Independență, iar un act constituțional nu poate rezulta dintr-un act legislativ cu forță juridică inferioară, cu atît mai mult că acesta a fost votat de către 278 de deputați din cei 374 de membri al Legislativului, ceea ce reprezintă peste 74% din corpul deputaților, din acea perioadă.

Urmare celor expuse mai sus, dorim să scoatem în evidență prevederea articolului 1 alineatul (1) din Constituția Republicii Moldova, care consfințește caracteristicele fundamentale ale Republicii Moldova ca stat. Astfel, norma de căpătîi a Legii Fundamentale a Republicii Moldova, înainte de toate consfințește că aceasta este un stat suveran și independent. Legiuitorii adunării constituante au făcut referință la termenii respectivi fiindcă nu poate fi vorba despre suveranitate fără independență.

Observăm o consecutivitate a acțiunilor și procedurilor legislative, care au avut ca finalitate elaborarea și adoptarea Constituției Republicii Moldova la 29 iulie 1994, aceasta derivînd în mod expres din textul Declarației de Independență.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Comentarii