CODUL DE ETICĂ A DEPUTAȚILOR: va fi oare votat de Parlament?

Opinile evidențiate în acest articol aparțin exclusiv autorului. Aceste opinii nu reflectă pozitia postului Publika TV sau a siteului Publika.MD.

Deși competiția politică a fost întotdeauna continuă și neîntreruptă, nici una din legislaturile precedente, din anii 90 încoace, nu a fost atît de abundentă în erupții emoționale necontrolabile, injurii și tentative de violență lipsite de simț, nemaivorbind de respectarea eticii profesionale în exercitarea atribuțiilor parlamentare cu onestitate și un grad sporit de moralitate.

Am fost plăcut surprinși, aflînd că la data de 6 iunie curent în Parlament a fost înregistrat proiectul „Codului de etică și conduită a deputatului în Parlament”. Proiectul respectiv ne-a atras atenția prin cîteva detalii novatoare și credem, greu de acceptat pentru majoritatea aleșilor poporului, impunînd un șir de restricții cît de ordin moral (ex.: obiectivitate, altruism, integritate, onestitate etc.) atît și de ordin juridic (ex.: evitarea conflictului de interese, interzicerea lobbysmului, restricții la primirea cadourilor și avantajelor etc.). Dar nu asta este cel mai important, fiindcă interdicții au fost și pînă acum, problema era că nu avea cine să le aplice.

Odată cu apariția unui „Comisar pentru etică” care conform ideii inițiale a autorilor urmează să supravegheze etica și conduita membrilor forului legislativ nu doar în parlament dar și înafara ședințelor, fiindcă conform art. 68 din Constituție aceștia „sînt în serviciul poporului” oricînd pe durata mandatului său. Interesantă este independența funcției Comisarului în raport cu orice demnitar de stat, acesta supunîndu-se doar legii, și avînd imunitate contra litigiilor civile în exercitarea funcției sale. Al doilea moment surprinzător se ascunde în art. 33 din proiect, în care se prevede că fără a atinge imunitatea parlamentară Președintele Parlamentului sau după caz președintele comisiei parlamentare, poate dispune eliminarea din sala de lucru, cu implicarea forței de către personalul de securitate a Parlamentului, în cazul în care deputatul perturbă grav lucrul ședinței și refuză să execute benevol sancțiunea – fapt de neconceput în prezent.

Mai jos vom analiza succint cele mai importante prevederi ale proiectului:
1. Procedura de investigare, examinare și sancționare a deputaților pentru nerespectarea prezentului cod și prevede următorii pași:
a. Sesizarea/autosesizarea Comisarului pentru etică;
b. Investigarea cazurilor de încălcare a eticii de deputat de către Comisar;
c. Examinarea raportului Comisarului de către Comisia juridică, numiri și imunități;
d. Examinarea ambelor rapoarte de către Plenul Parlamentului și sancționarea.
2. Raportul Comisarului pentru etică va fi examinat de Comisia juridică, numiri și imunități. În același timp Comisia va fi organul în care deputatul vizat în investigație va putea contesta raportul și sancțiunile propuse de Comisar. Comisia va propune ultima sancțiune pentru examinare Plenului Parlamentului.
3. Pentru încălcarea eticii și conduitei deputaților li se va putea aplica una sau mai multe din următoarele sancțiuni:
• mustrare;
• aducerea de scuze publice;
• pierderea dreptului la îndemnizația prevăzută la art. 26 alin. (1) din Legea nr. 39-XIII din 7 aprilie 1994 despre statutul deputatului în Parlament;
• întoarcerea către donator a cadoului, valorii acestuia, gestului de ospitalitate, sumei bănești sau beneficiului, avantajului primit;
• rambursarea oricărui profit, avantaj, beneficiu ilicit;
• rambursarea îndemnizațiilor primite în calitate de deputat, pentru perioada duratei acțiunii de violare a prezentului Cod, în caz de violare continuă;
• suspendarea temporară a participării la toate sau la o parte din activitățile Parlamentului pentru o perioadă care poate să dureze între 2 și zece zile consecutive în care Parlamentul sau oricare din organele, comisiile sau delegațiile sale se reunesc.
4. De asemenea proiectul vine să interzică acceptarea cadourilor și beneficiilor care ar putea aduce atingere sau știrbi din obiectivitate în exercitarea atribuțiilor parlamentare, stabilind în acest sens un plafon de 150 unități convenționale (pentru cadouri și alte suvenire) pe parcursul a 12 luni.

Avînd în vedere, conținutul acestui proiect, în viziunea noastră destul de provocator și curajos, rămînem cu întrebarea, îl va vota oare Parlamentul sau va rămîne în continuare doar proiect?
http://malasevschi.wordpress.com/2013/06/07/codul-de-etica-a-deputatilor-va-fi-oare-votat-de-parlament/

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Comentarii