Aviz asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.125- XVI privind cultele religioase şi părţile lor componente din 11 mai 2007

Opinile evidențiate în acest articol aparțin exclusiv autorului. Aceste opinii nu reflectă pozitia postului Publika TV sau a siteului Publika.MD.

Mai jos vă propun sa citiţi poziţia oficială a Mitropoliei Moldovei pe marginea proiectului de modificare a Legii Cultelor.

AVIZ asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 125 – XVI privind cultele religioase şi părţile lor componente din 11 mai 2007

Mitropolia Moldovei nu susține modificările legii cu privire la cultele religioase și părțile lor component, deoarece proiectul în cauză nu modifică esențial cadrul normativ existent și nu corespunde necesităților reale cu care se confruntă credincioșii din RM:

• Pe parcursul întregului cuprins al legii sintagma „cult religios” se substituie cu „organizaţie religioasă”. Acest fapt nu va produce altceva decît o situație de confuz și necesitatea de a schimba toate actele și ștampilele parohiilor;

• Noțiunea de entitate deligioasă este confuză, nu este clar ce înseamnă structură religioasă;

• Introducerea structurii religioase noi sub formă de grupare religioasă fără personalitate juridică și fără obligația de a se înregistra la organele competente, de facto deschide porțile tuturor curentelor religioase neînregistrate de a se promova și a exista pe teritoriul RM nestingherit;

• Consemnarea calității de membru ca obligațiune a entităților religioase, de fapt va obliga toate comunitățile religioase să ducă evidența enoriașilor, fapt care este inposibil de realizat în practică și ar trezi nemulțumirea credincioșilor;

• Nu este definită explicit noțiunea de prozelitism abuziv etc.

Luînd în considerație cele expuse mai sus, credem că este necesar de a modifica Legea cu privire la cultele religioase și părțile lor componente, astfel încît:

1. Toate aspectele legate de activitatea cultelor pe teritoriul RM și de aplicarea prevederilor Legii cultelor și a normelor conexe să fie în competența unui organ de stat specializat separat, spre exemplu Agenție de stat;

2. Să fie revizuită procedura de organizare, înregistrare și lichidare a cultelor religioase, după modelul Romaniei sau Ungariei;

3. Să fie stabilte criterii de identificare a cultelor. Ex. Tradiționale, Distructive, Totalitare etc.;

4. Să fie stabilite forme de control al activității cultului etc.

În acest sens, Mitropolia Moldovei propune Ministerului Justiției spre avizare și lucru un proiect de lege cu privire la culte și libertatea conștiinței.

Mitropolia.md

Comentarii