Apărarea integrităţii morale şi psihice a copiilor rămâne a fi o prioritate

Opinile evidențiate în acest articol aparțin exclusiv autorului. Aceste opinii nu reflectă pozitia postului Publika TV sau a siteului Publika.MD.

Astăzi în incinta Centrului pentru Drepturilor Omului a avut loc o dezbatere în jurul iniţiativei Mişcării Conservatoare de modificare şi completare a Codului Penal, prin care să fie interzisă acţiuni perverse în locurile în care au acces copiii minori. La discuţii au participat atât organizaţii neguvernamentale din Republica Moldova, care fie au susţinut, fie au criticat ideea, cât şi reprezentanţii unor organizaţii internaţionale.

Proiectul vine să apere integritatea morală şi psihică a minorilor de influenţa nefastă a unor manifestări deviante, precum şi de propaganda a principiilor opuse valorilor familiei prin intermediul instituţiilor media.

În pofida un reacţii isterice şi agresive, discuţia a fost una binevenită, fiind doar un un prim pas pentru dezbateri în jurul acestei iniţiative. Din păcate, oponenţii iniţiativei, care urmează să devină un proiect de lege, au fost total nepregătiți pentru dezbateri. Să sperăm că până la următoarea şedinţă vor acumula destule argumente de ordin juridic pentru a purta o discuţie interesantă şi productivă.  Dialogul şi libertatea de a exprima opinia, chiar dacă nu este pe plac unor grupuri sociale este una din condiţiile pentru edificarea unei societăţi cu adevărat democratice, nu-i aşa?

Mai jos găsiţi proiectul de lege şi nota informativă:

PROIECT

LEGE

pentru completarea Codului Penal al Republicii Moldova

Articolul I. Codul Penal al Republicii Moldova Nr. 985 din 18.04.2002, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu un nou articol, 1751, care va avea următorul cuprins:

Articolul 1751. Acţiunile de propagare sau expunere a modului de viaţă homosexual, pedofiliei, altor manifestări sexuale deviante şi perverse în locurile unde acestea pot avea acces persoane minore

(1) Acţiunile de propagare sau expunere a modului de viaţă homosexual, pedofiliei, altor manifestări sexuale deviante şi perverse, precum şi a întreţinerii de relaţii sexuale până la atingerea vârstei de 18 ani, în locurile în care pot avea acces persoane minore,

se pedepsesc cu amendă de la 500 până la 1000 de unităţi convenţionale..

(2) Acţiunile prevăzute la alin. (1), dacă au fost văzute de persoane minore,

se pedepsesc cu privaţiune de libertate de la 2 până la 5 ani.

Articolul II. Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                                         MARIAN LUPU

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de Lege pentru completarea Codului Penal al Republicii Moldova

Proiectul de Lege pentru completarea Codului Penal al Republicii Moldova a fost elaborat în vederea prevenirii şi combaterii propagării sau expunerii modului homosexual de viaţă, propagarea pedofiliei, cât și a altor manifestări sexuale deviante şi perverse în locurile în care au acces persoane minore.

Scopul de bază al proiectului de lege vizează îmbunătăţirea legislaţiei în domeniul penal, în vederea asigurării respectării drepturilor copilului, asigurarea integrităţii mentale şi psihice, şi pedepsirea comportamentului imoral, manifestat în spaţiul public. Legea se extinde atât asupra unor manifestări în locurile publice, cât şi asupra producţiilor artistice, creaţiilor literare, materialelor poligrafice, emisiunilor radio şi TV, la care ar putea avea acces liber persoanele care nu au atins vârsta majoratului.

În acelaşi timp, trebuie de precizat că legea nu limitează dreptul la libertatea de exprimare, ci indică cadrul în care trebuie să fie realizat acest drept, fapt care este prevăzut şi de articolul 3 (3) al legii cu privire la libertatea de exprimare. Pe lângă aceasta, proiectul se află în concordanţă şi cu articole 8, 10 şi 11 ale Convenţiei Europene Pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, prin care autorităţile publice au dreptul de a reglementa această sferă când este vorba de “siguranţa publică, protecţia ordinii, a sănătăţii sau a moralei publice ori pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor altora”.

Evidenţiem că articolul 19 al Convenţiei ONU cu privire la Drepturile Copilului, la care a aderat şi Republica Moldova, prevede că “statele vor lua toate măsurile legislative, administrative, sociale şi educative corespunzătoare, în vederea protejării copilului împotriva oricăror forme de violenţă, vătămare sau abuz, fizic sau mental, de abandon sau neglijenţă, de rele tratamente sau de exploatare, inclusiv abuz sexual, în timpul cât se află în îngrijirea părinţilor sau a unuia dintre ei, a reprezentantului ori reprezentanţilor legali sau a oricărei persoane căreia i-a fost încredinţat”.

Potrivit articolului 34 al aceleiaşi convenţii, statele se angajează să protejeze copilul contra oricărei forme de exploatare sexuală şi de violenţă sexuală. În acest scop, statele vor lua toate măsurile corespunzătoare pe plan naţional, bilateral şi multilateral, pentru a împiedica incitarea sau constrângerea copiilor să se dedea la activităţi sexuale ilegale.

Amendamentele propuse comportă un caracter de ajustare şi clarificare a Codului Penal al Republicii Moldova nr. 985 din 18.04.2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Pornind de la cele expuse, având în vedere necesitatea creării unui cadru normativ explicit, care ar proteja drepturile copiilor de manifestări care ar putea avea un impact negativ asupra integrităţii psihice şi a educaţiei copilului, se consideră oportună promovarea respectivului proiect de lege.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Comentarii

Octavian Racu

Octavian Racu

-sociolog, jurnalist- Născut în municipiul Chişinău, Republica Moldova Telefon(-oane) Mobil: +373 79776454 E-mail(uri) octavianracu@yahoo.com, octavianracu@gmail.com Data naşterii 13 octombrie 1984 - 2008 – 2011 – redactor ...

Ultimele articole