Răvașe din Moldova: Cuvântarea Voevodului

Opinile evidențiate în acest articol aparțin exclusiv autorului. Aceste opinii nu reflectă pozitia postului Publika TV sau a siteului Publika.MD.

Se poate observa un interes crescând al moldovenilor de la est de Prut pentru cercetarea originilor lor. Așadar, noi dorim să-i invităm pe toți cei pasionați de cultura moldovenească autentică la o serie de discuții despre cărțile vechi care s-au tipărit în Țara Moldovei și în Basarabia țaristă. În Republica Moldova, se poate constata o politizare excesivă a istoriei și de aceea, întoarcerea la textele originale este foarte utilă.

Ce fel de cultură aveau moldovenii, ce limbă vorbeau aceștia, ce aspirații sau cum se vedeau pe ei înșiși în acest spațiu aflat ”în calea răotaților” vorba cronicarului? Iată tot atâtea întrebări firești, cărora textele vechii Moldove prezentate aici sperăm să le dea un răspuns sau dacă nu răspuns măcar să îmbie la o cugetare mai deplină și mai bine documentată.

Pentru început, ce poate fi mai potrivit decât prima carte moldovenească ieșită de sub tipar – Cazania lui Varlaam, de la 1643? Articolul de față nu va fi o simplă descriere a cărții, ci ne vom opri la Cuvântarea domnitorului Vasile Lupu, care apare la începutul lucrării, imediat după stema Țării Moldovei.

Cazania lui Varlaam

Cazania lui Varlaam

Cuvânt înpreunâ

Cătrâ toatâ Semenția Romeneascâ

Prea luminat întru pravoslavie, și credincios întru Părintele Nenăscut, și întru Fiul de la Părintele Nenăscut mainte de toți vecii, și întru Duhul Svănt dela Părintele Purcezătoriu, și pre Fiul Odihnitoriu, Svănta Troiță Unul Adevărat Dumnezău Ziditoriu și Fâcătoriu tuturor văzutelor și nevăzutelor.

Io Vasile Voevod cu darul lui Dumnezău Țiitoriu și Biruitoriu și Domn a toată Țara Moldovei, dar și milă și pace și spăsenie a toată semenția romănească pretutinderea ce să află pravoslavnici într-aciasta liînmbă cu toatâ inima cearem dela Domnul Dumnezău și Izbăvitoriul nostru Iisus Hristos.

Diintru cât s-au îndurat Dumnezău diîntru Mila Sa de ne-au dăruit dăruim și noi acest dar limbii romănești, carte pre limba romănească, întăiu de laudă lui Dumnezău, după acea de învățătură și de folos sufletelor pravoslavnici. Să iaste și de puțin preț, iară voi să o priimiți nu ca un lucru pementesc ce ca un odor ceresc, și priînsă cetind pre noi pomeniți și întru ruga voastră pre noi nu uitareți și hiți sănătoși.”

Articol semnat de doi ieșeni: Liviu și Vasile

http://tiparituriromanesti.wordpress.com/2011/12/04/cazania-lui-varlaam-iasi-1643/

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Comentarii