Propunerile mele pentru depăşirea crizei politice

Opinile evidențiate în acest articol aparțin exclusiv autorului. Aceste opinii nu reflectă pozitia postului Publika TV sau a siteului Publika.MD.

Propunerile mele pentru depăşirea crizei politice fără precedent cu care ne confruntăm sunt următoarele:

Parlamentul de la Chişinău purcede, în urma consultărilor dintre preşedinţii fracţiunilor parlamentare existente în momentul de faţă conform regulamentului parlamentului (minim 8 deputaţi într-o fracţiune), şi a consultărilor ulterioare cu partenerul nostru strategic, Uniunea Europeană, reprezentată la Chişinău, la modificarea constituţiei prin introducerea unui articol suplimentar cu durată limitată în timp. Articolul suplimentar ar urma să fie introdus în secţiunea a 3-a, Legiferarea, a capitolului IV: Parlamentul, din cadrul titlului III: Autorităţile publice, şi să se situeze între actualele articole 74, „Adoptarea legilor şi a hotărârilor”, şi 75, „Referendumul”, care, pe durata prezenţei articolului respectiv, îşi schimbă numărul din 75 în 76, revenind apoi la vechiul număr.

Articolul 75 urmează să conţină următoarele:

Articolul 75: Corpul ponderator

1. Corpul ponderator este entitate deliberativă cu putere decizională obligatorie compusă din preşedintele republicii, preşedintele Curţii Constituţionale, preşedintele parlamentului, preşedinţii fracţiunilor parlamentare, primul ministru, preşedinţii de raioane, primarul municipiului Chişinău, primarul municipiului Bălţi şi guvernatorul U.T.A. Gagauz-Yeri.

2. Corpul ponderator se convoacă în sesiune din ziua următoare publicării legii constituţionale cu privire la articolul 75 în Monitorul  Oficial. Sesiunea se desfăşoară în incinta parlamentului republicii.

3. Misiunea Corpului ponderator este adoptarea, în urma deliberărilor, a unei Convenţii-Cadru cu mandat obligatoriu de executare pentru toate instituţiile de stat, compusă din următoarele foi de parcurs: 1. Justiţia, Afacerile Interne şi Securitatea Naţională; 2. Proprietatea privată şi mediul de afaceri; 3. Integrarea Europeană.

a) Convenţia-Cadru este garanţia realizării reformelor necesare pentru finalizarea cu succes a negocierilor de asociere cu Uniunea Europeană şi demararea procesului de negociere a tratatului de aderare.

b) Convenţia-Cadru se adoptă, de către membrii Corpului ponderator, prin vot deschis cu majoritate simplă, cu condiţia prezenţei în sală a tuturor membrilor.

c) După adoptarea Convenţiei-Cadru în urma deliberărilor din Corpul ponderator, preşedintele republicii convoacă, în conformitate cu art.67, alineat 2 al constituţiei, în termen de maxim 24 de ore, o şedinţă specială a parlamentului, la care Convenţia-Cadru este adoptată printr-o lege organică, în conformitate cu art. 72 alineat 3, litera r.

4. La sesiunea Corpului ponderator asistă cu titlu de observatori, prin intermediul solicitării scrise transmise parlamentului, membrii acreditaţi ai corpului diplomatic al statelor UE. Corpul ponderator oferă acestora dreptul de a se expune pe marginea celor discutate, prin intermediul unor alocuţiuni care nu pot depăşi 3 minute zilnic.

5. Şedinţele din cadrul sesiunii Corpului ponderator se desfăşoară zilnic, de luni până vineri inclusiv, de la orele 10.00 la 17.00, cu pauză între orele 13.30 şi 14.00. Prezenţa tuturor membrilor Corpului ponderator, stipulaţi în alineatul 1, este obligatorie. Pe durata pauzei membrii nu au dreptul să părăsească incinta parlamentului.

6. Preşedintele republicii exercită funcţia de prezidare a şedinţelor din cadrul sesiunii Corpului ponderator.

7. Şedinţele din cadrul sesiunii Corpului ponderator se transmit integral la posturile publice de televiziune şi radio, iar accesul altor entităţi mass-media locale, republicane sau din afara republicii este liber şi nu poate fi îngrădit sub nici o formă.

8. Sesiunea Corpului ponderator încetează de drept odată cu adoptarea de către acesta a Convenţiei-Cadru.

9. Corpul ponderator se autodizolvă de drept la 24 de ore după adoptarea, în parlament, a legii organice cu privire la Convenţia-Cadru.

10. În termen de 48 de ore din momentul autodizolvării Corpului ponderator, parlamentul, întrunit în şedinţă extraordinară, abrogă prezentul articol. Hotărârea se publică în Monitorul Oficial în ziua următoare.

În calitate de cetăţean al Republicii Moldova, înaintez aceste propuneri, prin intermediul spaţiului de comunicare on-line VOXPUBLIKA, reprezentanţilor puterii legislative, executive şi judecătoreşti.

Dan Nicu

Comentarii