În #PAS cu realizările guvernului Filip!

Opinile evidențiate în acest articol aparțin exclusiv autorului. Aceste opinii nu reflectă pozitia postului Publika TV sau a siteului Publika.MD.

Maia Sandu și partidul său, iarăși în #PAS cu realizările guvernului!
Azi, pe site-ul de știri Telegraph.md a apărut o știre unde membrii PAS, printr-o conferință de presă, au declarat că susțin inițiativa Monicăi Babuc de modificarea curriculei de învățământ, inițiativă cu care a venit ieri Ministrul Educației.

Acest lucru nu se întâplă pentru prima oară, deoarece și zilele anterioare Partidul Acțiune și Solidaritate a venit cu unele recomandări de substanță care ar avea menirea să simplifice activitatea antreprenorilor. Lucru ce la prezentat în cadrul unei conferințe susținute de Vladimir Bolea, președinte OT Chișinău, Radu Marian, membru în Biroul Permanent Național al PAS și Viorica Țimbalari, membru PAS. Doar că și de aceasta dată acele recomandări cu care a venit PAS, au fost deja realizate de către Guvernul Filip.

Deci începem :
I. Mai puține controale, proceduri mai simple și costuri mai mici :
*
-Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor aduce la cunoștința agenților economici importatori de mărfuri supuse controlului sanitar – veterinar și fitosanitar că, începând cu 1 martie 2017, se simplifică procedura de inspecție la import prin efectuarea unui singur control la posturile Agenției de inspecție la frontieră.
-În iunie 2016, Republica Moldova a ratificat Acordul de Facilitare a Comerțului (Protocolul de amendare a Acordului de la Marrakech privind constituirea Organizației Mondiale a Comerțului), care conține angajamente în domeniul simplificării procedurilor transfrontaliere şi de modernizarea tehnicilor şi instrumentelor de vămuire şi control vamal. (aici)
*
Prin aprobarea Legii nr.185/2017 au fost puse în acord actele legislative care reglementează activitatea de control, în competența organelor de control specializate pe mai multe componente, și anume implementarea Reformei instituționale – optimizarea numărului instituțiilor abilitate cu funcții de control și implementarea Reformei procedurale – minimum documente, maximum de transparență și drepturi pentru întreprinzători. În acest context, printre procedurile reformei se numără, limitarea esențială a numărului de document în cadrul controlului, planificarea controlului pentru un an calendaristic, limitarea posibilităților de inițiere a controlului inopinat, iar pentru controalele de stat planificate se stabilește caracterul consultativ.
Menționăm că, în rezultatul reorganizării, optimizării și creării unor noi instituții cu drept de control, de la circa 70 entități cu dreptul de control au rămas 13 instituții cu funcție de control.
De asemenea, se va digitaliza procesele de control – Registrul de stat al controalelor unic, transparența și previzibilitatea acțiunilor inspectorului.
*
Băncile și taxele impuse de acestea nu le reglementează guvernul și nici BNM-ul.  Acest lucru ține strict de politica băncilor.

II. Mai puțină birocrație:
*
Calmâc: „ implementarea Reformei procedurale – minimum documente, maximum de transparență și drepturi pentru întreprinzători. În acest context, printre procedurile reformei se numără, limitarea esențială a numărului de document în cadrul controlului” .  Numărul actelor permisive a fost redus în anul 2017 pînă la 150 (autorizații, certificate și licențe), comparativ cu cifra estimată în anul 2015 de peste 414 de acte permisive la acea perioadă.
*

A fost instituit mecanismul de ghişeu unic la emiterea autorizaţiei de funcţionare, susţinerea comerţului cu produse autohtone, dar şi reglementarea vânzărilor cu preţ redus (vânzările de lichidare stoc, promoţiile, vânzările efectuate de magazinele de tip outlet, loteriile publicitare) în vederea prevenirii şi contracarării practicilor comerciale neloiale.

III. Mai puține taxe și impozite pentru cei mici:

– Programe de instruir, documentare. Programul Gestionarea eficientă a Afacerilor. Peste 650 de antreprenori au participat la seminarele de instruire prin Programul Gestionarea Eficientă a Afacerii (GEA), gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM).
– Programul Advice for Small Bussines, BERD Moldova. Program de consultanță și confinanțare. 740 de companii IMM susținute în 2017.
– Programul PARE 1+1 este destinat lucrătorilor migranţi şi/sau rudelor de gradul întâi ale acestora, care doresc să investească în lansarea sau/şi dezvoltarea unei afaceri proprii. Astfel încât fiecare leu investit din remitenţe este suplinit cu un leu în calitate de grant din mijloacele Programului-pilot.
-Zonele economice libere sau zonele antreprenoriatului liber (ZEL), sunt părţi ale teritoriului vamal al Republicii Moldova, separate din punct de vedere economic, strict delimitate pe tot perimetrul lor, în care pentru investitorii autohtoni şi străini sînt permise, în regim preferenţial, genuri ale activităţii de întreprinzător.
– Incubatorul de afaceri (IA) este o entitate nonprofit, nonguvernamentală, înregistrată, creată de autorităţile publice, instituţiile academice, corporaţii / holdinguri economice, alte entităţi care susţin conceptul şi principiile de funcţionare a IA.

Și în cele din urmă ”Cota zero la TVA pentru proiectele de asistență tehnică și investițională”. Hotărârea privind modificările ce se operează în anexele nr. 1 şi nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 „Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul țării și de acordare a facilităților fiscale și vamale pentru proiectele de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte” a fost publicată în Monitorul Oficial Nr. 73-77 din 10 martie curent. Astfel, Hotărârea prevede modificarea listei proiectelor de asistenţă tehnică în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, precum şi aplicarea cotei zero a TVA pentru mărfurile şi serviciile destinate acestora.

Comentarii

Chirilov Anatolie

Chirilov Anatolie

Sunt o persoana care iși iubește țara, indiferent de momentele negative care se intâmplă în ea. Iar unele din marele probleme la nivel de țara, apar din cauza informației false aparute in presa de buzunar. De aceea incerc mereu sa aduc la cunostința...

Ultimele articole