Obiectivele prioritare ale PDCM pentru susținerea tineretului și sportului

Opinile evidențiate în acest articol aparțin exclusiv autorului. Aceste opinii nu reflectă pozitia postului Publika TV sau a siteului Publika.MD.

Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, optează pentru consolidarea cetățenilor Republicii Moldova în jurul unor obiective comune, unor deziderate care unește, dar nu dezbină. Având deplina convingere, că toate forțele politice din țară pot identifica aceste obiective și pot să-și conjuge eforturile și potențialul uman pentru a munci solidar întru atingerea acestora. Sarcina primordială a PDCM este consolidarea societății în jurul obiectivului de integrare a Republicii Moldova, stat independent și suveran, în familia țărilor europene. Acest obiectiv este unul de natură existențială pentru Republica Moldova și trebuie să capete statut de idee națională!

O națiune care nu investește prioritar în educație, cultură și tineret, nu poate prospera nici într-un alt domeniu și este sortită dispariției.  Este o axiomă absolută, valabilă de-a lungul veacurilor, dar care în perioadele întunecate ale istoriei este ignorată, iar rezultatele unei asemenea atitudini nu întârzie să apară.

Obiectivele prioritare ale PDCM pentru susținerea tineretului și sportului sunt următoarele:

 • Dezvoltarea capacităților educației sportive și de voluntariat în școli și în comunități. Promovarea sportului în masă și dezvoltarea de infrastructură sportivă accesibilă pentru toți. Dezvoltarea şi susținerea, cu implicarea administrației publice locale, a practicării continue a activităților fizice şi sportive;
 • Susținerea și promovarea sportului de performanță, facilitarea utilizării infrastructurii publice în dezvoltarea condițiilor moderne de antrenament. Motivarea adecvată a rezultatelor obținute de către antrenorii și sportivii de performanță;
 • Eliminarea oricăror restricţii sau discriminări în calea integrării tinerilor în procesul educaţional și susţinerea tinerilor cercetători;
 • Oferirea posibilităților pentru dezvoltarea abilităților tinerilor în diverse domenii, inclusiv prin asigurarea de spații corespunzătoare;
 • Crearea unui sistem atractiv de burse care să asigure accesul egal, și nediscriminatoriu a tuturor tinerilor la educație;
 • Dezvoltarea culturii voluntariatului la nivelul sistemului național de educație și introducerea de mecanisme de monitorizare și evaluare a acestuia;
 • Dezvoltarea centrelor de antreprenoriat la nivelul universităților unde tinerii să-și dezvolte abilitățile antreprenoriale;
 • Dezvoltarea de programe de studii de nivel terțiar, armonizate cu cerințele pieței muncii, pentru a crește gradul de inserție a tinerilor pe piața muncii;
 • Integrarea tinerilor pe piaţa muncii prin dezvoltarea de politici care să asigure un nivel ridicat de creştere şi de ocupare durabilă a forţei de muncă, bazate pe cunoaştere;
 • Încurajarea angajării cadrelor tinere în câmpul de muncă prin implementarea unor facilități bugetar-fiscale bazate pe mecanisme de subvenționare a impozitelor pe salarii achitate pentru tinerii angajați;
 • Susținerea dezvoltării tinerilor în mediul rural, asigurând egalitatea de șanse atât pentru toți tinerii din țară.

Comentarii