Niciodată Valahia nu s-a numit «Țara Românească» moldovenii NU pot fi numiți români

Opinile evidențiate în acest articol aparțin exclusiv autorului. Aceste opinii nu reflectă pozitia postului Publika TV sau a siteului Publika.MD.

1. Niciodată Valahia nu s-a numit «Țara Românească». Toate numele ţării dvs. medievale Țara Românească în documentele traduse din limba slavonă şi lucrările istoricilor români sînt o fantezie! Aduc aici mai multe copii ale documentelor originale ale cancelariei Valahiei, unde în actul original este menționat pămîntul Ungrovlahiei (denumirea ţării Ungrovlahia), iar în copia tradusă în limba română în ediția Academiei Române anului 1953 țara este numită «Țara Românească» . Este evidentă falsificarea prin denaturarea documentelor istorice!

2. Care a fost numele ţării Dvs înainte de unificarea cu Moldova, stimați români, se poate înţelege citind numele ţării unite care a existat cîțiva ani, din 1859 – „ Principatele Unite ale Moldovei şi Valahiei”. Ţara Dvs, se numea Valahia, nu «Țara Românească».

3. Cei mai mulți dintre reprezentanţii elitei moldoveneşti în scrierile lor, nici măcar nu menţionau, despre chipurile, originea romană a moldovenilor. Nu găsim nici un cuvînt despre aceasta în marea majoritate a cronicilor moldovenești (mai mult de zece) din secolele XV și XVI, despre acest lucru nu scriu nimic sau menţionează în treacăt (Grigore Ureche) sau protestează împotriva românismului în secolele XVII, XVIII și XIX iluștrii moldoveni Nicolae Milescu Spătaru, I. Necule, C. Conachi, I. Tăutu, V. Pogor, A. Russo şi mulți alții.

4. Într-adevăr, au existat unii reprezentanţi ai elitei moldoveneşti, care în secolele XVII și XVIII susțineau, în mod eronat, ideea originii romane a moldovenilor, în special, era „fascinat” de românism Miron Costin, educat în Polonia latinizată. Cu toate acestea și el a numit limba sa moldovenească, iar poporul – moldoveni, așa cum se numeau poporul, ţara şi limba, în toate documentele oficiale ale cancelariei domnești. Repet, toate! Şi opinia unor belletriști, chiar și extrem de respectați, care îşi exprimă opiniile personale, stimați români, nu are o importanță decisivă.

În acest caz, rămîne o întrebare: „Mai sus am dovedit faptele de falsificare a documentelor istorice, astfel încît putem oare avea încredere în cîteva fapte ale românismului, pe care voi, românii, le găsiți la reprezentanţii elitei moldoveneşti?” Cine a văzut originalele? Unde sînt ele? Arătați-le tuturor moldovenilor, doar acesta este patrimoniul nostru!!!http://www.moldovenii.md/md/news/view/section/11/id/3032

Nicolae Pascaru

Nicolae Pascaru

CURRICULUM VITAE Numele: Pascaru Prenumele: Nicolae Data şi locul naşterii: 18 iulie 1975, s. Chircăeşti, r-l Căuşeni Cetăţenie: Republica Moldova 1998 – 2002 Universitatea de Studii Umanistice din Moldova, Facultatea de drept, licenţiat în dr...

Ultimele articole