MAI MULTE SPECTACOLE ŞI TOT MAI PUŢINĂ PÎINE

Opinile evidențiate în acest articol aparțin exclusiv autorului. Aceste opinii nu reflectă pozitia postului Publika TV sau a siteului Publika.MD.

Ultimii 2 ani şi jumătate, Guvernul îşi epuizează potenţialul în organizarea diferitor deplasări turistice peste hotare a funcţionarilor, de primirea şi petrecerea continuă a unui şir nesfîrşit de delegaţii de tot felul de nivele ce se perindează fără întreruperi, nemaiavînd capacitaţi şi timp să se ocupe de buna administrare a economiei naţionale şi finanţelor publice.

În situaţia dată, activităţii Guvernului devine tot mai caracteristic vechiul proverb roman „Poporul doreşte pîine şi spectacole”, dar  cu un specific – Guvernarea AIE oferă cetăţenilor tot mai multe spectacole şi tot mai puţină pîine.

Însă procesul bugetar continuă indiferent de confruntările tradiţionale între „aliaţi”.

Dacă e să reieşim din informaţia vehiculată de Guvern, creşterea economică ce se aşteaptă a fi înregistrată pentru anul 2011 va fi de 6,4% şi este mai mare decît cea prognozată şi pusă în calcul la planificarea bugetară pentru anul 2011. În pofida acestor evoluţii pozitive anunţate de Guvern, pe parcursul anului 2011, Bugetul Public Naţional a fost modificat de mai multe ori, pentru ca în final să fie redus considerabil atît la partea de venituri cît şi cheltuieli. Astfel, dacă conform situaţiei din 30 noiembrie 2011 (pînă la rectificare), veniturile BPN erau prevăzute în sumă de 31,057 miliarde lei, iar cheltuielile în mărime de 33,844 miliarde lei, apoi la finele anului (după toate rectificările) veniturile BPN deja erau planificate în sumă de 30,656 miliarde lei, iar cheltuielile în mărime de 33,268 miliarde lei, ceea ce este cu 401 milioane lei mai puţin la venituri şi cu 576 milioane lei mai puţin la cheltuieli.

Dar nici sumele indicatorilor rectificaţi spre micşorare nu au fost executaţi. Conform raportului Ministerului Finanţelor, partea de venituri a BPN în anul 2011 a constituit doar 30,159 miliarde lei, iar cea de cheltuieli – 32,117 miliarde lei, sau cu 497 şi 1151 milioanle lei corespunzător mai puţin faţă de sumele deja rectificate.

Cu regret, trebuie să constat că „tradiţia” tristă de neexecutare cronică a bugetului, specifică actualului Guvern şi exponentului său nemijlocit responsabil – Ministerului Finanţelor, continuă să se manifeste şi în primle luni ale anului 2012. Astfel, în lunile ianuarie – aprilie 2012, veniturile planificate ale bugetului public naţional în ansamblu pe toate componentele n-au fost îndeplinite cu 333,5 milioane lei, inclusiv neexecutarea veniturilor fiscale a constituit 413,4 milioane lei.  Din suma respectivă, 117,3 milioane lei este neexecutarea ce revine Serviciului Fiscal şi 279,2 milioane lei – Serviciului Vamal.

Neîncasarea veniturilor bugetare în cuantum planificat are impact direct asupra cheltuielilor publice, care în primele 4 luni ale anului curent au fost executate în volum de doar 81,2% faţă de suma planificată. Drept, exemplu negativ în acest sens, poate servi nefinanţarea în volum planificat a cheltuielilor pentru învăţămînt cu 644 milioane lei, asigurare şi asistenţă socială cu 142 milioane lei, agricultură cu 297 milioane lei, transporturi şi gospodăria drumurilor cu 365 milioane lei, gospodăria comunală cu 133 milioane lei, etc. Un subiect aparte este finanţarea prin transferuri de la Bugetul de stat a Fondurilor Asigurărilor Obligatorii de Asistenţă Medicală. Conform planului, era necesar ca în ianuarie-aprilie 2012 din Bugetul de stat să se transfere în FAOAM 720 milioane lei. În realitate transferurile respective au constituit 459 milioane lei, ceea ce este doar 64% din suma planificată sau cu 260 milioane lei mai puţin. Neincasarea veniturilor planificate a condiţionat şi creşterea deficitului bugetar.

Menţionez că în primele 4 luni ale anului 2012, Guvernul (Ministerul Finanţelor) a reuşit înregistrarea unui record ruşinos pentru sistemul finanţelor publice: nici una din componentele de cheltuieli ale Bugetului public naţional n-a fost finanţată deplin în volum planificat pentru perioada de gestiune.

În primele 4 luni ale anului 2012, deficitul Bugetului public naţional a constituit 607 milioane lei. Pentru acoperirea deficitului, Ministerul Finanţelor a purces la împrumuturi şi irosirea mijloacelor soldul disponibil la începutul anului 2012. Astfel, au fost atrase noi împrumuturi interne în sumă de 266 milioane lei, 64 milioane lei s-au încasat de la privatizarea proprietăţii de stat, iar 125 milioane lei s-au cheltuit din contul soldurilor disponibile, care s-au redus pe parcursul lunilor ianuarie-aprilie de la 2,95 la 2,82 miliarde lei.

Dacă e să vorbim de deficitul bugetar, ţin să reamintesc că aşa numita „gaură în buget” (deficitul bugetar la finele lunii septembrie 2009) cu care î-şi tot justifică nereuşitile şi incompetenţa Guvernele AIE, conform rapoartelor Ministerului Finanţelor pentru 9 luni 2011, constituia 2,7 miliarde lei. Pe rezultatele guvernării AIE, deficitul bugetar a constituit 1,8 miliarde lei în 2010 şi 2 miliarde lei în anul 2011. Drept urmare, timp de 2 ani „gaura în buget” formată de Guvernele AIE constituie deja 3,8 miliarde lei. Este relevant că pentru acoperirea deficitului, Guvernul a atras împrumuturi interne în sumă de 187 milioane lei, împrumuturi externe în sumă de 2,64 miliarde lei şi a vîndut patrimoniul statului în sumă de 682,6 milioane lei. Mai mult ca atît, pentru finanţarea cheltuielilor bugetare neacoperite de venituri Ministerul Finanţelor, cu aprobarea Parlamentului, a cheltuit mijloace din contul soldurilor disponibile. Aşa dacă la începutul anului 2011, soldurile în conturi constituiau 3,95 miliarde lei, apoi la 31 decembrie 2011 în conturi au rămas solduri în sumă de 2,95 miliarde lei sau cu 1 miliard lei mai puţin.

Situaţia deplorabilă la capitolul planificarea şi executarea bugetului public naţional se datorează calităţii nesatisfăcătoare a proiectelor legilor bugetare anuale pe care Guvernul de fiecare dată le promovează în mod ultimativ Parlamentului, dezmăţului şi corupţiei în organele de control,  administrării fiscale şi vamale ineficiente, precum şi erorilor sistematice a factorilor responsabili din Guvern pentru elaborarea politicii fiscale. De altfel cum poate fi calificată altfel ca incompetenţă situaţia în care politica fiscală pentru anul 2012 fiind aprobată cu întîrziere de peste 6 luni, deja a fost modificată de 4 ori? Şi tot în această ordine se impune întrebarea: cum poate fi explicată atîrnarea loială, sau chiar iresponsabilă a Prim-ministrului în raport problemele majore care sînt evidente în exerciţiul bugetar, administrarea vamală şi fiscală?

Drept totalizare a celor relatate îmi permit a face următoarele concluzii:

  1. Rapoartele statistice privind îmbunătăţirea indicatorilor macroeconomici şi creşterea economică robustă nu se confirmă prin creşterea veniturilor bugetare.
  2. Înăsprirea politicii fiscale, promovate de Guvern sub dictrea Fondului Monetar Internaţional, nu a generat veniturile fiscale prognozate, dar a condiţionat creşterea ponderii economiei tenebre, amploarea evaziunilor fiscale şi corupţiei în organele de control .
  3. Guvernul nu are capacitatea de a administra veniturile publice, fapt care duce la finanţarea insuficientă a cheltuielilor bugetare, creşterea gradului de îndatorare a ţării, subminarea dezvoltării durabile a economiei naţionale. Administrarea vamală şi fiscală are mari lacune, pe care Premierul Filat le muşamalizează cu grijă ca să nu scoată în public erorile pe care le comit exponenţii PLDM.
  4. Există probleme serioase în conlucrarea între Ministerul Economiei, ministerele de ramură şi Ministerul Finanţelor în procesul de planificare bugetară.
  5. Economia Republicii Moldova dă semnale de încetinire a creşterii cu pericolul trecerii în stagnare şi chiar recesiune, iar Guvernul nu are soluţii clare pentru a întrerupe acest proces periculos.

Comentarii

Igor Dodon

Igor Dodon

-Deputat, preşedintele Partidului Socialiştilor- Date personale: Data naşterii: 18 februarie 1975 Lucrări Ştiinţifice: Articole ştiinţifice în revistele ştiinţifice. Programe pentru disciplinele de specialitate în cadrul ULIM şi IMI....

Ultimele articole