Lupta sistemelor – partea IV (II)

Opinile evidențiate în acest articol aparțin exclusiv autorului. Aceste opinii nu reflectă pozitia postului Publika TV sau a siteului Publika.MD.

citiţi mai înainte – Ortodoxia şi Românismul – I

Lupta sistemelor – partea Ipartea IIpartea III

ORTODOXIA şi ROMÂNISMUL – II

Motto: „Biserica Ortodoxă este mama poporului român”
(Mihai Eminescu)

Dar de ce e important ca neamul românesc care oscilează între Est şi Vest să îşi cunoască ROSTUL său ortodox? Răspunsul e mai simplu decît ar putea să pară la prima vedere: pentru ca aflîndu-se la răscruce de lumi, să nu îşi pardă identitatea aşa cum nu a făcut-o nici în timpurile cînd barbarii cutreierau aceste teritorii, lucru care (după cum zicea şi Eminescu în citatul prezentat mai sus) se datorează Bisericii Ortodoxe, fapt pe care acesta nici nu permite a-l pune la îndoială. În contextual răscrucii Civilizaţiilor la care se află neamul nostru, pericolul iminent este împrumutarea formelor fără discrernămînt, lucru care se întîmplă şi acum este mai intens ca niciodată.La această temă se expune şi Iorga: Avântul către civilizaţie poate fi pentru un popor o foarte mare primejdie, dacă uită două lucruri: ce are şi ce poate. Tradiţia poate fi uitată dar ucisă nu, dacă i se taie drumul în clasele de sus, ea rămâne şi se adânceşte tot mai mult în clasele de jos … A admira o civilizaţie străină, vrednică de respect, este o datorie. A o imita, fără schimbare, este o umilinţă, şi una fără folos. Popor civilizat este acela care a ajuns să satisfacă sănătos şi armonios nevoile sale cele adevărate, înălţate către un ideal care întrece cerinţele vieţii elementare şi biruie egoismul individual.”  Ce vrea să spună Nicolae Iorga este că “drumul nostru spre civilizare” nu trebuie să extirpe din noi fondul naţional, conţinutul, care păstrat în sînul  neamului, adică în conştiinţa şi memoria vie a poporului românesc, ne ţine vii ca popor format acum 1500 de ani şi nu ca o entitate produsă de epoca modernă o dată cu Unirea de la 1918 –  FĂRĂ TRECUT, FĂRĂ ISTORIE, FĂRĂ MEMORIE! Cu adevărat civilizat nu este acel popor care imită alte neamuri, ceea ce facem astăzi în relaţia noastră cu Occidentul şi ceea ce făceam pînă în `90 în relaţiile noastre cu Rusia Sovietică, ci cu adevărat civilizat e poporul care ia tot ce este mai bun de la alte popoare, dar şi compatibil cu propria esenţă, încît să servească “…un ideal care întrece cerinţele vieţii elementare şi biruie egoismul individual.”  Iată că din păcate, neamul românesc e în situaţia în care se umileşte pe sine imitînd fără dreaptă-socoteală Occidentul încercînd să astupe gaura de fond pe care singur şi-a săpat-o renunţînd la Rostul său Ortodox. Dacă e să o spunem mai simplu, neamul românesc trece prin una din cele mai mari umilinţe din istoria sa – imitarea unor popoare străine în defavoarea a 1500 de ani de memorie istorică ce curge (încă!) prin venele sale, imitare ce nu a început în 1990 ci încă de acu 200 de ani!

Mai spune Iorga că “O civilizaţie nu se cântăreşte după întreţinerea străzilor şi numărul felinarelor, ci e un lucru de ordin moral, lucrul de căpetenie fiind starea morală din care vine munca onestă şi ordonată a unei societăţi; bugetul se subordonează unor necesităţi care vin din toată starea economică şi sufletească a ei.”. MORALITATEA, care derivă din SISTEMUL SPIRITUAL, este cea care defineşte nivelul de civilizaţie a unui popor. Un popor civilizat, vrea să zică Iorga, este poporul a cărui reprezentanţi muncesc onest în interesul întregii obşti şi nu în interesul individului deoarece un popor este o entitate unificată prin aceleaşi valori, credinţe, tradiţii, cultură şi nu o adunătură haotică de indivizi autonomi. Una din cele mai mari înşelări este convingerea că acţiunea celui de lîngă mine, nu mă afectează decît atunci cînd el atentează direct la libertăţile şi drepturile mele. Absolut fals! La un popor, consecinţele acţiunilor unei generaţii se răsfrîng asupra multor generaţii înainte, ceea ce înseamnă că acţiunea fiecăruia din noi creează un ansamblu de acţiuni care apoi se răsfrîng asupra generaţiilor ce ne urmează, astfel încît dacă acţiunile fiecăruia derivă din interese individuale şi opuse intereselor obştei întregi, vom avea un haos ce pe termen lung duce spre autodistrugere.

În concluzie, voi aduce un citat din Rudolf Rocker – Vechea idee că omul este creatorul vieţii obşteşti demult a fost contrazisă. Nu omul a creat societatea ci societatea a făcut omul”. Obştea se subordonează unor legi naturale, aceste legi naturale vin din felul în care obştea înţelege şi percepe viaţa, iar percepţia vine din SPIRITUALITATE. Poporul român este un neam ortodox, ceea ce înseamnă că la fundamentul nostru stă spiritualitatea ortodoxă, moralitatea ortodoxă, cultura ortodoxă, legile ortodoxe – acestea toate moştenite de la Imperiul Bizantin care a existat peste 1000 de ani, cel mai longeviv imperiu din istorie. Acest fapt se datorează anume fondului ortodox. Înaintaşiii noştri şi luminătorii de conştiinţă cărora astăzi le negăm gîndirea ortodoxă, sunt modelele pe care trebuie să le urmăm şi în virtutea adevărului istoric să deschidem cartea prăfuită a memoriei istorice şi să le urmăm exemplul. Elementele negative externe şi interne(dar influenţaţate din exterior) cunosc foarte bine istoria noastră şi această cunoştinţă este arma perfectă împotriva noastră. Nu trebuie să permitem nimănui să destrame autoritatea şi adevărul despre „luminătorii de conştiinţă” pe care Dumnezeu ni i-a dat prin Mila şi Dragostea Sa pentru a ne îndrepta. Să cercetăm şi să observăm că marele personalităţi au apărut mereu la răscruci de timpuri, cînd poporul nostru era în pericole mari. Voi sfîrşi cu un citat din Iorga care e chintesenţa întregului articol: „Având conştiinţă de ceea ce suntem, simţindu-ne români mai mult decât coborâtori ai romanilor şi chiar decât cetăţeni ai României, voim, în cea mai strânsă legătură cu tot ceea ce a fost sănătos în trecut să clădim cu mijloace româneşti civilizaţia românească pentru toţi românii…Cred că a venit timpul să ne emancipăm de sub controlul şi frica Europei.

A venit timpul să facem aici la noi politica noastră naţionalăsă întrebuinţăm în viaţa noastră naţională numai elementele naţionale, să îndepărtăm pe străinul nefolositor, iar cu atât mai mult pe străinul pierzător, pe străinul ucigător şi pervertitor al neamului nostru.

Statul acesta a fost întemeiat de naţia românească, Statul acesta s-a sprijinit pe vitejia şi munca românească; Statul acesta s-a întărit prin cultura românească; Statul acesta a fost apărat de spiritul românesc, prin urmare el nu poate să trăiască decât cu acest caracter.

Dacă, din nenorocire, mulţămită păcatelor noastre, am ajunge să schimbăm caracterul României, atunci România nu ar mai fi România.

Şi cum zice românul mereu: AŞA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU!

(va urma…)

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Comentarii