Iniţiativă de sancţionare contravenţională pentru negarea deportărilor şi crimelor comuniste

Opinile evidențiate în acest articol aparțin exclusiv autorului. Aceste opinii nu reflectă pozitia postului Publika TV sau a siteului Publika.MD.

proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE

Lege pentru modificarea Codului contravenţional al Republicii Moldova
nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Articol unic. — Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Codul se completează cu articolul 531 cu următorul cuprins:

Articolul 531. Negarea deportărilor staliniste în RSSM şi a represiunilor politice comuniste
Negarea deportărilor staliniste în RSSM şi a represiunilor politice comuniste prin discursuri, scrieri, imprimări, desene sau orice alte mijloace de reprezentare textuală sau grafică vândute sau distribuite în locuri publice, sau prin afişe ori semne expuse în public, sau prin orice mijloace de comunicare în masă
se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 60 de ore.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de lege pentru modificarea Codului contravenţional
al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008

Regimul comunist, de la fondare şi până la destrămarea URSS, a fost prin excelenţă unul dictatorial, fapt unanim recunoscut şi incontestabil. Din păcate, în pofida tuturor actelor internaţionale de condamnare a crimelor comunismului, alături de cele ale nazismului sau separat, precum şi contrar adevărului istoric, anumite grupuri de interese potrivnice dezvoltării fireşti a naţiunilor, revin periodic la promovarea idealurilor totalitare.

În Republica Moldova, populaţia băştinaşă a fost supusă deportărilor masive în perioada 12–13 iunie 1941, 5–6 iulie 1949 şi 31 martie — 1 aprilie 1951.

Conform actelor oficiale sovietice, în cadrul acestor operaţiuni de deportare, au fost transferate în regiunile îndepărtate ale Uniunii Sovietice (Kazahstan, Kurgan, Tiumen, Omsk etc.) peste 70 mii de persoane, cifra reală fiind cu mult mai mare.

În paralel cu promovarea politicii de dezrădăcinare prin deportări, dar şi ulterior acesteia, regimul politic comunist a folosit intens metode inumane de luptă cu cei care gândeau altfel. Astfel, azi nu mai reprezintă un secret represiunile aplicate faţă de slujitori ai cultelor religioase, oameni de creaţie, intelectuali, dar şi simpli răzvrătiţi contra regimului nedemocratic, metodele folosite fiind dintre cele mai diverse: de la privaţiune de libertate şi internare în instituţii psihiatrice cu tratament forţat până la condamnarea la moarte.

După declararea independenţei Republicii Moldova, a avut loc un amplu proces de reabilitare a victimelor politice ale odiosului regim, multe dintre ele fiind disculpate şi repuse în drepturi. Cu toate acestea, bastarzii fostului regim avansează şi astăzi opinii de negare a deportărilor şi represiunilor administrate pe teritoriul Republicii Moldova, fapt inacceptabil din punct de vedere al adevărului istoric şi naţional.

Pentru a nu permite amplificarea acţiunilor de propagandă a falsităţii, propunem completarea Codului contravenţional cu o nouă componenţă de contravenţie, menită să sancţioneze acţiunile deliberate de resuscitare a crimelor comuniste.

Totodată, trebuie să menţionăm că această prevedere nu aduce atingere dreptului la libera exprimare, garantat de Constituţie, deoarece se referă doar la acţiuni publice şi la mijloace de comunicare în masă. La fel, modificările propuse nu limitează dreptul persoanelor la opinie, deoarece se prevede sancţionarea doar a acţiunilor de negare volitivă a unor adevăruri istorice.

Trebuie să menţionăm că în practica internaţională există o mulţime de norme de sancţionare pentru negarea crimelor Holocaustului sau, mai nou, a genocidului armean. Proiectul propus spre adoptare nu vine să limiteze drepturile constituţionale, ci doar să garanteze un cadru legal adecvat statului de drept.

Deputaţi în Parlament,
Mihai GHIMPU, Ion HADÂRCĂ, Valeriu MUNTEANU

Comentarii

Valeriu Munteanu

Valeriu Munteanu

- deputat pe listele Partidului Liberal- Născut la 28 decembrie 1980, în satul Floreni, raionul Anenii Noi. Studii: 1999–2003 — Universitatea „Valahia”, mun. Târgovişte, jud. Dâmboviţa, România, Facultatea de Ştiinţe Juridice, licenţiat în d...

Ultimele articole