INCREDIBIL! Separatismul, LEGAL în Moldova?

Opinile evidențiate în acest articol aparțin exclusiv autorului. Aceste opinii nu reflectă pozitia postului Publika TV sau a siteului Publika.MD.

Evenimentele din Ucraina ne dau din nou fiori! Ieri separatiştii din Crimeea au anunţat organizarea unui referendum secesionist, la care urmează să fie oficializată revenirea la Constituţia din 1992 şi intrarea regiunii ucrainene în componenţa Federaţiei Ruse. Volens nolens, ne vine în cap asocierea cu recentul referendum organizat în sudul ţării noastre, regizat de asemenea de pe undeva din zona Kremlinului. Asocierea ne este confirmată şi de embargoul aplicat de Moscova vinurilor moldoveneşti, însă cu excepţia celor originare din zona transnistreană, mai nou prefenţierea discriminatorie fiind aplicată şi pentru Găgăuzia. Gaz pe foc, ieri şi preşedintele lituanian Dalia Grybauskaite ne-a avertizat, că planurile ruşilor referitor la Ucraina şi Moldova sunt SIMILARE 

crimeea_transnistriaAutorităţile de la Kiev ripostează separatiştilor evident orchestraţi de la Moscova, prin dosare penale intentate de justiţia ucraineană. La 5 martie sub urmărire penală s-au pomenit premierul şi preşedintele Crimeii. La Chişinău însă dezmăţul separatiştilor are în replică o… linişte de moarte! Şi de astă dată nu e doar vina injustei justiţii moldoveneşti, dar în cea mai mare parte a legiuitorilor de pe malul Bîcului, care se pare că au preocupări mult mai importante decât integritatea şi securitatea ţării.

Vă propun să vedem împreună cum stă Republica Moldova, profund afectată de separatism, la capitolul cadru normativ care ar preveni şi contracara acest fenomen periculos nu doar pentru statul nostru, dar şi pentru întreaga regiune, comparând legislaţia statului nostru cu cea din Ucraina. Din start vă propun să vă aşezaţi, pentru că voi începe chiar cu concluzia, care este una prin definiţie ŞOCANTĂ: de jure, pentru Moldova separatismul NU constituie o ameninţare, o asemenea componenţă de infracţiune LIPSIND în legislaţia moldovenească!Rogozin

Legea nr.112 din 22 mai 2008, privind aprobarea Concepţiei securităţii naţionale a Republicii Moldova la pct. 1.3.1. prevede: „Existenţa regimului separatist amplifică discrepanţa din cadrul juridic unic al Republicii Moldova, condiţionînd imposibilitatea acordării de asistenţă juridică cetăţenilor Republicii Moldova din localităţile din stînga Nistrului (Transnistria), periclitînd totodată cooperarea internaţională judiciară în acest segment”. 

Următorul punct al Concepţiei, 1.3.2 prevede că: „(În) Republica Moldova, fiind un stat polietnic şi multinaţional, ameninţarea apariţiei elementelor de…  separatism este persistentă”.

Deci, la capitolul constatări stăm bine. În continuare însă, cât n-ar fi de straniu şi chiar paradoxal putem concluziona, că din toată legislaţia moldovenească în domeniul contracarării fenomenului separatismului prevederi juridice în acest sens se regăsesc DOAR în Legea nr. 54 din  21 februarie 2003, privind contracararea activităţii extremiste, care  califică acţiunile de „violare a integrităţii Republicii Moldova” ca fiind o activitate extremistă. Dar (ATENŢIE!!!) fără careva efecte juridice, deoarece legea penală nu stabileşte o pedeapsă  pentru „activitate extremistă”!

Totodată, nici în Legea securităţii statului, nr. 618 din 31 octombrie 1995 nu se regăsesc prevederi cu privire la eventuale ameninţări la adresa securităţii naţionale sub formă de acţiuni separatiste care periclitează  unitatea  şi integritatea teritorială  a Republicii Moldova!

referendumul_din_gagaLegea securităţii statului la art. 4 prevede că pericol deosebit pentru securitatea statului reprezintă: „acţiunile îndreptate spre schimbarea prin violenţă a regimului constituţional, subminarea sau suprimarea suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a ţării.” Dar tot acolo se specifică, că „aceste acţiuni nu pot fi interpretate în detrimentul pluralismului politic, realizării drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale omului”.

Reieşind din norma citată se constată că promovarea paşnică a ideilor separatismului teritorial în Republica Moldova (care pot fi comparate cu exemple chiar din practica UE: Scoţia, Catalonia, etc.) conform cadrului juridic intern extrem de permisiv se încadrează în aplicarea pluralismului politic şi a drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale omului. Asta în situaţia în care în Moldova ar fi firesc şi imperativ ca Legea privind libertatea de exprimare, Codul Penal şi cel Contravenţional să stabilească sancţiuni pentru iniţierea, organizarea, săvârşirea sau sprijinirea în orice mod a acţiunilor separatiste care pot pune în pericol sub orice formă unitatea şi integritatea teritorială  a Republicii Moldova. Foarte straniu însă, această imperativitate nu este şi o realitate!  

La moment legislaţia moldovenească prevede răspundere penală pentru acţiunile care dăunează independenţei şi integrităţii teritoriale a ţării, doar în caz dacă aceste acţiuni sunt comise prin aplicarea violenţei sau chemare la violenţă.  Astfel, Codul Penal reglementează la art. 340 „rebeliunea armată”, iar la art. 341 „chemările la răsturnarea sau schimbarea prin violenţă a orînduirii constituţionale a Republicii Moldova”. Nici vorbă însă în legea penală a Republicii Moldova de reglementare a acţiunilor separatiste, care respectiv nu sunt calificabile ca infracţiune! Curios, nu?!  Filat_Sevciuk

Consider că orice comentariu este de prisos, concluziile fiind la suprafaţă. În aşa condiţii de legalitate a separatismului e şi firesc să se răţoiască şi comuniştii, şi Formuzal, şi Dodon, mai ales cu încurajarea şi finanţarea Kremlinului! În loc de comentariu vă propun să vedem cum apără legea Ucrainei integritatea teritorială a statului. Extras din Codul Penal al Ucrainei:

„Статья 110. Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (Art.110. Antentarea la integritatea şi inviolabilitatea teritorială a Ucrainei)

1. Умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы, распространение материалов с призывами к совершению таких действий, – наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок (1. Acţiunile intenționate săvârșite în scopul de a schimba frontierele teritoriului sau frontierei de stat a Ucrainei cu încălcarea procedurii stabilite de Constituția Ucrainei, sau apelurile publice şi distribuirea de materiale care incită la astfel de acţiuni, – se pedepsesc cu limitare de libertate pe un termen de până la trei ani sau privaţiune de libertate pe acelaşi termen).

transnistria2. Те же действия, если они совершены лицом, которое является представителем власти, или повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или сопряжены с разжиганием национальной либо религиозной вражды, – наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок (2. Aceleași acțiuni, dacă sunt comise de către o persoană care este un reprezentant al autorităților, sau în mod repetat, sau prin aranjament prealabil de către un grup de persoane, sau implicând incitarea la ură națională sau religioasă, – se pedepsesc cu limitare de libertate pe un termen de până la cinci ani, sau privaţiune de libertate pe acelaşi termen).

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие гибель людей либо иные тяжкие последствия, – наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет. (3. Acțiunile prevăzute în primul sau al doilea paragraf din prezentul articol, soldate cu decese umane sau alte consecințe grave, – se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la șapte la doisprezece ani).”  parlament

P.S. Fiţi de acord, e foarte dificil de interpretat şi comentat această… s-o numim lacună a legislaţiei Republicii Moldova! Şi dacă… nu e o banală lacună?! Oare chiar pot exista asemenea banalităţi? Oare timp de 20 de ani nu s-a găsit nicio minte lucidă printre garniturile de 101 legiuitori, care s-au tot perindat prin Parlament? Niciun deputat oare n-a observat până acum pericolul separatist în Moldova? Şi asta într-un stat pe teritoriul căruia se află ilegal o armată a unui stat străin şi cel puţin o zonă separatistă?! Poate vă pare un scenariu conspiraţionist, dar dacă ne amintim de misteriosul caz cu implicarea ataşatului  militar al Ambasadei României la Chişinău, intervenit la scurt timp după scandalul în care a fost implicată Ambasada Rusiei la Bucureşti? Şi oare întâmplător a fost cedată Bănca de Economii şi concesionat Aeroportul Chişinău, anume ruşilor? Prea multe „coincidenţe”, nu?! Totuşi, întâmplător, sau…?

 

 

 

Comentarii

Veaceslav Balacci

Veaceslav Balacci

Jurist. Expert independent şi consultant în materie de tranzacţii economice internaţionale, drept economic şi drept vamal. ONG-ist. Blogger, sau pur şi simplu explorator al realităţii, aflat mereu în căutarea adevărului. Domenii de interes: dreptu...

Ultimele articole