Imigranţii – o salvare sau o problemă pentru Rusia?

Opinile evidențiate în acest articol aparțin exclusiv autorului. Aceste opinii nu reflectă pozitia postului Publika TV sau a siteului Publika.MD.

(Explicaţia imaginii, în text)

733 de şcoli au fost închise în Federaţia Rusă în toamna anului 2013; iar în precedenţii 15 ani fuseseră închise în total circa 20.000 de şcoli. Autorităţile susţin că principalul motiv e de ordin administrativ, de optimizare prin comasare a instituţiilor de învăţământ. Însă adevărata cauză e alta şi e la suprafaţă – Rusia se confruntă cu serioase probleme demografice. Şeful serviciilor sanitare ruse, Ghenadi Onişcenko, a fost mai franc în explicarea situaţiei – şcolile se închid din lipsa numărului necesar de copii[i]. Situaţia privind natalitatea în Rusia e într-adevăr alarmantă şi reflectă nişte prognoze mai timpurii; astfel, potrivit unui raport al companiei americane de rating Standard & Poor’s, publicat în februarie 2011, populaţia Rusiei ar putea ajunge la doar 116 milioane în 2050, de la 140 milioane şi ceva în 2010. Deci, e vorba de o pierdere de 24 de milioane de oameni în doar patru decenii[ii]. Pe fundalul acestor predicţii, în octombrie 2011 în ziarul Financial Times apare un articol întitulat „Rusia: declin şi decădere” („Russia: decline and fall”), în care sunt dezvăluite problemele foarte grave de ordin demografic ale Federaţiei Ruse. Se fac referinţe la datele furnizate de către directorul Institutului de Studii Demografice din Moscova, Igor Beloborodov, care susţine că principalele cauze ale declinului demografic în Rusia sunt rata natalităţii foarte scăzută şi rata mortalităţii foarte înaltă. Rata mortalităţii în prezent e dublă comparativ cu anii 1960; iar în rândul bărbaţilor cu vârsta între 22-45 de ani rata mortalităţii este de 3-5 ori mai înaltă decât în ţările europene. În acelaşi timp, Rusia deţine întâietatea în lume privind rata avorturilor – 53 de avorturi la 1000 femei. Numai în anul 2010 au fost efectuate, potrivit datelor oficiale, circa 2 mln. de avorturi. Ea este înaintaşă şi la rata divorţurilor.

Este evident deci că Rusia are nevoie stringentă de creştere demografică, pentru a se asigura cu forţă de muncă în următoarele decenii, pentru a popula vastele sale regiuni şi pentru a-şi menţine integritatea. Acest spor demografic poate fi realizat, la modul real, doar din contul unei imigraţii masive. Această migraţie se desfăşoară deja din plin, pe cale legală şi ilegală, însă aici intervine o altă faţetă, deosebit de delicată pentru echilibrul social al FR – identitatea etno-confesională a imigranţilor. Majoritatea imigranţilor nu sunt etnici ruşi, ci reprezentanţi ai ţărilor din Asia Mijlocie, ai altor ex-republici sovietice, ai Chinei. Fluxul lor masiv umple spaţiile demografice, în schimb induce o schimbare cardinală în structura etnică a ţării. Potrivit lui Beloborodov, dacă se vor păstra tempourile actuale, se poate întâmpla ca în anul 2080 până la 70% din populaţia totală a Federaţiei Ruse să fie reprezentată de imigranţi sau copiii acestora[iii].

Există o factologie consistentă în sprijinul acestor din urmă teze. În prezent, Federaţia Rusă e al doilea stat în lume (după SUA) după numărul de gastarbaiteri – lucrători veniţi din afara ţării, mulţi dintre care se stabilizează definitiv cu traiul în ţara-gazdă şi îşi aduc şi rudele. În perioada anilor 1992-1998 sporul migraţionist a compensat 59% din pierderile demografice datorate mortalităţii [Платонов, 2011, p. 305].În 2011, în Federaţia Rusă se aflau peste 11 mln. de imigranţi; dintre aceştia, 2 mln. se aflau în Moscova. Iar pentru satisfacerea tuturor cererilor în domeniul serviciilor şi pentru a stopa declinul demografic, în următori 20 de ani va fi nevoie încă de 12 milioane de migranţi[iv]. Nu e de mirare că intenţia autorităţilor de a oferi locuri de muncă şi spaţii de locuit migranţilor se ciocneşte de nemulţumirea etnicilor ruşi, speriaţi de posibilele consecinţe ale metamorfozelor etno-demografice care se întrezăresc.

Localnicii au motive de îngrijorare; în Moscova locuiesc reprezentanţii a peste 130 de etnii, multe dintre care au format diaspore influente şi prolifice, în permanentă creştere. Cel mai bine s-au înrădăcinat în Moscova, în Sankt-Peterburg şi în Federaţia Rusă în general etniile din Caucaz şi din Asia Mijlocie. Dacă e să ne referim la dinamica creşterii numerice a unor diaspore moscovite în perioada anilor 1994-2002, constatăm că componenta numerică a tadjicilor s-a majorat cu 707%, a cecenilor – cu 391%, a azerilor – cu 320%, a inguşilor – cu 307%, a uzbecilor – cu 240%, pentru a le menţiona pe cele mai importante doar. Dacă e să vorbim în cifre concrete, în Moscova locuiesc circa 1 mln. de azeri, aproape jumătate de milion de tătari, circa 150.000 de ceceni. Pentru diaspore e specifică localizarea compactă, sub formă de mini-enclave, ceea ce contribuie la slaba lor asimilare, deoarece în cadrul comunităţilor compacte se păstrează tradiţiile şi stereotipurile etnice autentice, se păstrează şi religia musulamnă. Iar procentajul bărbaţilor tineri şi a copiilor în aceste zone populate de imigranţi e foarte înalt, comparativ cu populaţia băştinaşă. Corespunzător, există şcoli unde numărul copiilor migranţilor ajunge până la 70% din totalul elevilor. Din cauza modelelor diferite de norme culturale, comportament şi chiar deprinderi de comunicare non-verbală, între elevi nu rareori izbucnesc conflicte; practic fiecare al patrulea elev este implicat în ciocniri pe criterii etnice[v].

Deci migranţii care se stabilesc masiv cu traiul în Moscova şi alte oraşe ruseşti îşi datorează coeziunea lor puternică sistemul tradiţional de formare a clanurilor care funcţionează în ţările lor de baştină. Aceasta e specific mai ales, aşa cum am menţionat, pentru etnile din Caucaz şi din Asia Mijlocie. Diasporele armenilor, azerilor, tadjicilor, kazahilor, cecenilor – toate sunt cimentate prin relaţii de clan. Comunităţi închise şi foarte închegate prin relaţii de rudenie formează chinezii [Платонов, 2011, p. 280-281]. În consecinţă, capitala Rusiei se fragmentează etno-teritorial. Potrivit relatărilor Centrului pentru Cercetarea Relaţiilor Interetnice a Institutului de  Etnologie şi Antropologie al FR, datele statistice din 2002 indicau deja nu mai puţin de douăzeci de raioane, unde există focare de formare a enclavelor etnice în diferite zone ale Moscovei. În unele din aceste raioane, imigranţii de o anumită etnie (chinezi, tadjici, azeri sau armeni) constituiau între 20% şi 40% din populaţie[vi]. De atunci, lucrurile s-au precipitat şi mai mult. În iunie 2011, primarul Moscovei Serghei Sobianin a declarat că experţii au descoperit că în capitală există raioane în care 25% din populaţie nu vorbeşte limba rusă[vii]. Odată ce îşi consolidează prezenţa în plan demografic, migranţii marchează simbolic graniţele teritoriului ocupat, creând o pseudo-autonomie a diapsorei, unde funcţionează legile lor nescrise, lucrătorii sunt segregaţi identitar, sunt atrase tot mai multe rude din ţara de origine a disaporei. Un fenomen tipic pentru aceste zone etnice este funcţionarea dublelor standarde în raport cu „ai noştri”, care trebuie protejaţi, şi „străinii”, care trebuie exploataţi sau excluşi [Платонов, 2011, p. 205-206]. În teritoriile, locurile şi pieţele ocupate de migranţi vorbirea în limba rusă poate trezi reacţii de anxietate şi chiar agresiune. Ruşilor li se poate indica expres: „Acesta e teritoriu privat. Aici cumpără doar ai noştri. Străinilor le este interzis”[viii]. Aşa, ruşii ajung să fie „străini” la ei acasă.

În 2006, vicedirectorul Serviciului Federal de Migraţie din Rusia, Veaceslav Postavnin, susţinea că numărul total al cetăţenilor străini într-o regiune anume nu trebuie să depăşească 17-20%, mai ales dacă aceştia au alte tradiţii culturale sau împărtăşesc altă confesiune; în caz contrar, dacă acest procentaj este depăşit, populaţia băştinaşă suportă un disconfort psihologic. Imigranţii care creează comunităţi compacte nu se asimilează, ci îşi dezvoltă propria infrastructură şi încep să trăiască după propriile legi. În consecinţă, sunt înregistrate cazuri când băştinaşii sunt nevoiţi să părăsească asemenea teritorii[ix]. În legătură cu asemenea fenomene, directorul Institutului de Studii Demografice din Rusia, Igor Beleborodov, a declarat într-un interviu din 2007 că pentru a înţelege ce se va întâmpla în Moscova e suficient să aruncăm o privire superficială asupra Parisului, unde revoltele organizate de imigranţi devin obişnuite pentru raioanele din metropolă. Deja în unele raioane ale Moscovei, cum ar fi Butovo, musulmanii (de diferite etnii) reprezintă peste o treime din populaţie şi îşi amenajează teritoriul în conformitate cu normele islamice; construiesc moschei, grădiniţe, şcoli, cinematografe, restaurante, săli sportive, centre medicale adaptate cerinţelor religiei musulmane. „Asimilarea e o idee frumoasă, care în realitate nu se prea realizează”, a comentat Beloborodov. El la rândul său a declarat că, potrivit unor legităţi demografice, atunci când imigranţii ating 10-12% din totalul populaţiei unei regiuni, apar tensiuni interetnice, iar băştinaşii simt un disconfort psihologic; acesta sugerează că e necesară adoptarea unor legi care ar reglementa limita de sus a numărului de imigranţi care se pot localiza într-un raion din capitala rusească[x].

Situaţia este agravată şi de faptul că numeroşi migranţii sunt implicaţi în acţiuni cu caracter infracţional. Potrivit datelor oferite de înalţii oficiali ai organelor de forţă moscovite, în 2005 în Moscova şi suburbii acţionau circa 60 de grupări criminale organizate pe criterii etnice, cele mai active şi influente fiind grupările etnice georgiene, cecene, tadjice, uzbece, inguşe, armene, azere, chineze, vietnameze, afganeze. Grupările etnice controlează aproape 100% din pieţe, 85% din serviciul auto, 60% din cazinouri. Etnogrupările criminale sunt şi foarte tenace în obţinerea diferitelor facilităţi administrative şi judecătoreşti [Платонов, 2011, p. 289]. Datele poliţiei pe anul 2011 arătau că migranţii sunt vinovaţi de comiterea a 48% din totalul infracţiunilor. La acel moment, în Moscova mai mult de jumătate dintre violuri şi fiecarea al şaptelea caz de omor erau înfăptuite de migranţi. Practic 70% din infracţiunile grave şi deosebit de grave din Moscova sunt înfăptuite de ne-moscoviţi, iar cele mai acerbe în plan infracţional s-au dovedit a fi grupările criminale organizate pe criterii etnice. În plan general, Federaţia Rusă face parte din topul ţărilor cu cea mai înaltă rată a omuciderilor, alături de Republica Sud-Africană, Brazilia, Columbia[xi]. În privinţa violurior, există temeiul de a presupune că se desfăşoară şi o campanie intenţionată de „violuri identitare”, denumite de unii autori şi „sex-terorism”, când victimele sunt selectate pe criterii etno-confesionale şi violate în cadrul unor ritualuri de afirmare vs umilire identitară[xii],[xiii]. În imaginea de sus este prezentat un îndreptar (Памятка московской милиции (визуальная идентификации приезжих)), cu indicarea diferitelor tipaje etnice pentru identificarea vizuală a străinilor de către poliţia moscovită. Acest îndreptar vorbeşte de la sine despre importanţa care i se acordă factorului migraţionist sub aspect criminogen, dar şi despre utilizarea fenotipului drept criteriu în identificarea etnică.

Rusia a păşit într-o etapă nouă şi atipică a evoluţiilor sale demografice şi acest parcurs pare să fie plin de numeroase provocări, cu consecinţe imprevizibile. Imigranţii sunt şi o salvare pentru Federaţia Rusă, dar şi o problemă pentru stabilitatea socială a acestei ţări. Vom vedea care aspect va prevala pe termen mediu şi lung.  

 

(Fragment din cartea la care lucrez, despre conflictele identitare).

Mai multe articole găseşti aici: Instinct şi Raţiune


Платонов Ю.П. Этническая экспансия. СПб.: «Речь». 2011. 600 с.

[i] «В лице школы села теряют последний очаг культуры». В новом учебном году в России из-за недобора учащихся закроют 733 школы // Елена Мухаметшина. Газета.Ру. 14.08.2013 / http://www.gazeta.ru/social/2013/08/14/5556941.shtml

[ii] Russia to lose 20m people by 2050: study // News.com.au. February 12, 2011 /
http://www.news.com.au/breaking-news/russia-to-lose-20m-people-by-2050-study/story-e6frfku0-1226004751405

[iii]Russia: decline and fall // By Charles Clover. Financial Times. New Demographics. October 18, 2011 / http://www.ft.com/intl/cms/s/0/aa3c19bc-f854-11e0-a419-00144feab49a.html#axzz1kgOu7wu3

[iv]России требуется еще 12 млн мигрантов. Хотя тут уже проживает минимум 11 млн гастарбайтеров //Лев Иванов, Дмитрий Трещанин, Антон Размахнин. Свободная пресса. 24 марта 2010 года / http://svpressa.ru/society/article/22937/

[v]Московское столпотворение. Каждый четвертый подросток в столичной школе хотя бы раз в год участвует в конфликтах на национальной почве // Дмитрий Трещанин. СвободнаяПресса.7 сентября 2011 / http://svpressa.ru/society/article/47425/

[vi]Москва многоцветная. Названы районы столицы, в которых живет больше всего приезжих // Дарья Окунева. Частный Корреспондент. среда, 26 ноября 2008 года / http://www.chaskor.ru/p.php?id=1373

[vii]Проблема мигрантов вышла на новый уровень – школьный// Александр РОМАНОВ. КМ.Ru, 09.09.2011 / http://i-r-p.ru/page/stream-event/index-28338.html

[viii]Опасные гости. В России начали активно обсуждать преступления мигрантов // Татьяна Зверинцева. Лента.Ру. 9 марта 2013 / http://lenta.ru/articles/2013/03/09/migrant/

[ix]«Превышение 20-процентной нормы приезжих вызывает дискомфорт у коренного населения» // Заместитель директора Федеральной миграционной службы России Вячеслав ПОСТАВНИН отвечает на вопросы корреспондента „Времени новостей” Юлии ХОМЧЕНКО.16.11.2006 / http://www.vremya.ru/2006/211/51/165741.html

[x]В Москве появились исламские кварталы // Александр КОЦ. Комсомольская правда. 15 Ноября 2007 / http://www.kp.ru/daily/24002.4/81044/

[xi]Столичные следователи подсчитали, что на совести мигрантов половина изнасилований и каждое седьмое убийство // 20 июля 2011 /http://www.newsru.com/crime/20jul2011/migrantrapestatmsk.html

[xii]Секс-терроризм // Алина Морева. «Наш Континент», № 42, октябрь 2003 /http://roman-dushkin.narod.ru/library_propaganda_06.html

[xiii]Изнасилованная Москва. Две трети сексуальных преступлений в столице совершают гастарбайтеры // 29.03.2004 / http://www.kp.ru/daily/23244.5/27676/

Comentarii

Dorian Furtună

Dorian Furtună

Etolog, Doctor în Biologie; cercetări în domeniul Etologiei sociale (fundamentele biologice ale comportamentului social şi politic). Interesul ştiinţific: conflictele identitare, agresivitatea socială, ierarhiile, instinctele sociale, antropogeneza, ...

Ultimele articole