Familia, Statul, Valori

Opinile evidențiate în acest articol aparțin exclusiv autorului. Aceste opinii nu reflectă pozitia postului Publika TV sau a siteului Publika.MD.

În cele ce urmează nu îmi propun o analiză demografică minuţioasă şi nici nu îmi asum rolul de cercetător. Mai curînd va fi o încercare de a arăta conexiunea între Familie, Stat şi Valori.
Un Stat, conform legii strămoşeşti sau încă numită lus sangvinus (distingem lus sangvinus şi legea pămîntească) este creat de naţiune. Acesta, la rîndul său, îşi asigură resurse datorită Familiei. Dacă o Familie produce puţini oameni atunci statul va fi unul sărac în resurse umane, dacă produce mulţi copii, respectiv bogat. Ceea ce face ca o familie să nască cît mai mulţi copii sunt nu necesităţile statului ci valorile care îi impun individului să se comporte într-un fel anume căci, dacă, individul nu va avea bază spirituală pentru un anumit comportament, el nu va putea diferenţia răul şi binele în general, şi răul şi binele pentru statul său, în particular, care îi va asigura continuitatea neamului şi a valorilor pe care le împartăşeşte. Necesităţile statului sunt direct şi obligatoriu subordonate valorilor naţiunii şi atunci cînd naţiunea este educată în spiritul necesităţii existenţei statului, indubitabil, naţiunea va crea cît mai mulţi reprezentanţi a ei spre edificarea statului.
Familia nu este Valoarea Supremă a individului ci, iarăşi, un instrument care edifică naţiunea. Dacă Familia ar fi valoarea supremă atunci rezultă că scopul existenţei omului pe pămînt este reproducerea şi ne asemănăm, astfel, animalelor. Cineva poate spune că „conform teoriilor darwiniste oamenii tot sunt un soi de animale”. În cazul în care, scăderea demografică catastrofală a vestului liberalizat (revoluţia sexuală, emanciparea femeii, concubinaj etc.) în raport cu creşterea demografică a orientului spiritual care stă pe un fundament valoric religios, poate fi explicată prin teoria lui Darwin conform căreia supraveţuieşte cel mai puternic, atunci DA, Darwin a avut dreptate şi rezultă că poparele care au în profunzimea existenţei lor CREDINŢA, sunt acei reprezentanţi ai speciei umane care se arată net superiori Vestului individualist. De ce? Pentru că orice naţiune care gîndeşte prin prisma valorilor spirituale, realizează că una din condiţiile supraveţuirii sale, a valorilor sale şi a îndeplinirii finalităţii scopului acestor valori în lumea spritualului, este continuitatea prin naşterea şi educarea copiilor în duhul spiritualităţii date şi nicidecum bunăstarea materială.
Atunci cînd omul este impus, educat, manipulat să gîndească INDIVIDUALIST, el rezumă existenţa la propria persoană. Mişcările cele mai agresive asupra mentalităţii colective şi înlocuirea acesteia cu mentalitatea individualistă, a avut loc în anii `60 (revoluția sexuală, hippie, emanciparea femeii etc.). Omul nu mai raportează existența sa la anumite valori spirituale ci strict materiale. Propria plăcere este mult mai importantă pentru individ. Sexul nu mai este privit ca o necesitate de reproducere ci ca o cale de plăcere şi satisfacere a propriului ego. Sau mai spun ei, “emanciparea femeii este o consecinţă normală a evoluţiei societăţii”, dar fără să mediteze asupra efectului nociv  institutului familiei, intereselor de stat şi prin consecinţă naţiunii. Totul este reflectat prin prisma intereselor individuale, adică prin prisma egoismului propriu. Feministile ţipă că vor “emancipare” căzînd sub anestezia spirituală a unor anumite grupări oculte care tind să distrugă familia (“emancipare” din latină, înseamnă “renegare”. Oare vor femeile atît de mult să fie renegate?).
Întrebarea mea este, „de ce ne dorim să facem parte dintr-o lume (Occidentul) în care totul duce spre auto-distrugere şi unica salvare a acestuia este globalizarea(adică asimilarea a tot mai multe entităţi spiritual-culturale şi distrugerea lor spre unicul profit –consumatori noi)?” Dacă vorbim despre poporul român, putem cu certitudine afirma că Occidentul nu poate să asigure continuitatea naţiunii şi valorilor spirituale dar nici nu poate, ceea ce este şi mai grav, asigura îndeplinirea ROSTULUI NAŢIUNII. În schimb, aceasta ne oferă beneficii individuale, pe care acceptîndule TRĂDĂM pe cei ce au fost înaintea noastră, esenţa proprie dar şi pe cei care posibil să fie după noi. De ce? Pentru că rostul existenţei neamului românesc (şi oricine îşi asumă numele de „român” este obligat să cerceteze în istoria de pînă acu 200 de ani ale poporului acestuia) NU A FOST NICIODATĂ BUNĂSTAREA PERSONALĂ CI CONTINUITATEA ŞI ÎNDEPLINIREA ROSTULUI NEAMULUI.

Dar de ce femeile noastre, bărbaţii noştri şi copii noştri educaţi de aceşti bărbaţi şi femei, se vor occidentalizaţi (adică transformaţi în consumişti)? Problema este pe cît de simplu de formulat, pe atît de greu de înţeles.  Întrebaţi pe unul din aceşti bărbaţi, femei, copii ce cunosc ei despre Istoria neamului, despre Valorile Spirituale şi despre ROSTUL EXISTENŢEI POPORULUI ROMÂN. Întrebaţi-i care-i rostul acţiunilor lor. Nu  vor da mai mult de 5 răspunsuri la întrebarea “de ce fac ceea ce fac?” pentru că ei nu cunosc finalitatea, adică rostul acţiunilor lor, fiindu-le anihilată componenta spirituală a vieţii proprii.

sursa: http://toravic.wordpress.com/

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Comentarii