Cum kazacii au luptat împotriva ruşilor, de partea germanilor

Opinile evidențiate în acest articol aparțin exclusiv autorului. Aceste opinii nu reflectă pozitia postului Publika TV sau a siteului Publika.MD.

Se cunoaşte că cel de-al Doilea Război Mondial a jucat un rol determinant, iar în unele privinţe decisiv în consolidarea Uniunii Sovietice. Invazia fascistă a condiţionat mobilizarea aproape a tuturor popoarelor sovietizate pentru lupta comună împotriva unui duşman extern deosebit de rapace. Războiul a fost denumit Pentru Apărarea Patriei, pentru a consolida şi mai mult popoarele în jurul ideii că îşi apără un teritoriu care le aparţine, indiferent cât de departe de casă se întinde frontul luptei. Totuşi, la început, Kremlinul s-a confruntat cu grave probleme în acest sens, în primul rând cu o lipsă de loialitate din partea popoarelor anexate şi, dacă Armata Roşie nu se reabilita în mod victorios în 1942, la Stalingrad, imperiul sovietic ar fi fost fărâmiţat inclusiv din interior. Chiar din start, invazia germană a fost utilizată de unele popoare şi regiuni ca un context prielnic pentru a-şi obţine independenţa. Dintre grupurile etno-religioase care s-au bucurat cel mai mult de avansarea trupelor Wehrmachtului în adâncul URSS au fost musulmanii. Musulmanii au fost anexaţi cu forţa în componenţa Imperiului Ţarist, apoi în URSS, de aceea înfrângerea Moscovei în război le oferea o şansă unică de a-şi restabili independenţa, de a obţine libertăţile religioase şi de a-şi făuri propriile state suverane.

Germanii cunoşteau aceste subtilităţi şi au profitat de disponibilitatea musulmanilor să lupte împotriva dominării ruso-sovietice. Astfel, în data de 1 decembrie 1941, un memorandum secret, emis de Hitler personal, autoriza crearea a două mari unităţi musulmane: Turkestanisch Legion, compusă din voluntari musulmani proveniţi din Asia Centrală, precum turkmeni, uzbeci, kazahi, kirghizi, tadjici şi karakalpaci, şi Kaukasisch-Mohammedan Legion, alcătuită din azeri, daghestanezi, avari, lezgini, ceceni, karaceai şi inguşi. Puţin mai târziu a fost fondat Wolgtatarische Legion, destinat încorporării voluntarilor tătari, cei mai aprigi luptători de partea germanilor împotriva sovieticilor. Tătarilor şi başkirilor li s-a promis crearea statului Idel-Ural, la care de altfel aceştia râvnesc până în prezent[i]. Tătarii din Crimeea au participat inclusiv la execuţiile deţinuţilor din lagărele de concentrare. Când în 1944 sovieticii au deportat peste 180.000 de tătari din Crimeea, ei au invocat în primul rând motivul că aceştia colaboraseră cu naziştii[ii].

În timpul războiului, circa 70.000 de combatanţi originari din Asia Centrală au luptat de partea germanilor. 40.000 dintre aceştia au fost soldaţi şi 30.000 asistenţi militari şi trupe auxiliare. În anul 1943, musulmanii aveau 15 batalioane proprii, iar un an mai târziu numărul lor s-a ridicat la 26[iii]. O susţinere considerabilă au avut trupele germane din partea sutelor de mii de naţionalişti estoni, letoni şi lituanieni. Ţările Baltice, ca şi cele din Asia Mijlocie şi Caucaz, au fost încorporate forţat în URSS, iar Wehrmachtul a fost suficient de inteligent să le promită independenţă şi suveranitate în caz de victorie asupra statului sovietic[iv].

În total, aproape 1,5 mln de cetăţeni sovietici au luptat de partea Germaniei în cel de-al Doilea Război Mondial. Fără a lua în calcul republicile baltice, pe teritoriul URSS au existat circa 330.000 de poliţai din rândul cetăţenilor sovietici, care au slujit în favoarea Wehrmachtului. Aproape jumătate de milion dintre colaboraţionişti au servit în trupele SSşi alte trupe speciale, ceea ce vorbeşte despre devotamentul lor şi motivaţia puternică antisovietică. De exemplu, kazacilor, pe care germanii îi considerau „goţi estici” (ostgots), li s-a promis că îşi vor putea crea propriul stat – Kazakia –, şi a existat şi un plan de edificare a acestuia după înfrângerea Moscovei. În plus, germanii le-au permis revenirea la proprietatea privată şi redeschiderea bisericilor. Drept urmare, zeci de mii de kazaci s-au înrolat să lupte în trupele Germaniei fasciste împotriva ruşilor. Ulterior, când războiul pe frontul de est a înregistrat o cotitură în evoluţia sa, peste 320.000 de civili kazaci au urmat trupele germane în retragere.Relaţii de colaborare la fel de strânse au existat între trupele germane şi calmâci, cărora de asemenea li s-a promis independenţă şi suveranitate teritorială[v].  

Deci, în numeroase cazuri în calitate de duşman comun a fost poziţionată nu Germania nazistă, ci URSS, şi numai datorită victoriei la limită a Uniunii Sovietice în acel război, pornirile revanşarde ale minorităţilor etnice au fost înăbuşite, teritoriile lor reîncorporate în URSS, iar mişcările naţionaliste exterminate şi reprimate pentru patru decenii. Însă niciodată eradicate definitiv. Performanţa propagandei sovietice constă în faptul că a ştiut să valorifice foarte iscusit victoria repurtată de Uniunea Sovietică; s-a format un sentiment puternic de apartenenţă a popoarelor la aceeaşi dramă, la aceleaşi valori şi viziuni pentru viitor. Războiul a permis elaborarea unei memorii comune şi a markerilor culturali suplimentari. Or, cu cât mai mulţi markeri coincid la două sau mai multe grupuri/etnii, cu atât mai largi sunt parametrii în care ele se pot coaliza, cu atât e mai mare afilierea. Însă niciodată un marker cultural nu va putea surclasa prin impactul său psihologic puterea markerilor etnici primordiali. De aceea, odată cu slăbirea strânsorii autoritare la sfârşitul anilor 1980 şi deschiderea epocii „glasnost” (de relativă libertate informaţională), spiritele identitare din republicile sovietice au răbufnit. Dar aceasta e deja o altă istorie.

(Fragment din cartea la care lucrez, despre conflictele identitare)

Mai multe articole găseşti aici: Instinct şi Raţiune


[i]Курултай легиона Идель-Урал // „Звезда Поволжья”, №12 (02-08.04.09) / http://tatpolit.ru/category/zvezda/2009-09-22/1891

[ii]Украинская милиция занялась военными преступлениями крымских татар // Лента.Ру. 07.12.2012 / http://lenta.ru/news/2012/12/07/red/

[iii] Sub zvastică şi semilună: tătarii lui Hitler // Nicu Pârlog. 05.12.2011 / http://www.descopera.ro/cultura/9024524-sub-zvastica-si-semiluna-tatarii-lui-hitler

[iv]Прибалтийский коллаборационизм во Второй мировой войне // http://ru.wikipedia.org/wiki/Прибалтийский_коллаборационизм_во_Второй_мировой_войне

[v]Победа над антисталинистами – казаками, поволжцами и калмыками // 10.05.2011 / http://ttolk.ru/?p=3856

Comentarii

Dorian Furtună

Dorian Furtună

Etolog, Doctor în Biologie; cercetări în domeniul Etologiei sociale (fundamentele biologice ale comportamentului social şi politic). Interesul ştiinţific: conflictele identitare, agresivitatea socială, ierarhiile, instinctele sociale, antropogeneza, ...

Ultimele articole