Consecvenţa lui Iurie Roşca şi paradoxurile politicii moldoveneşti

Opinile evidențiate în acest articol aparțin exclusiv autorului. Aceste opinii nu reflectă pozitia postului Publika TV sau a siteului Publika.MD.

…unde sunt doi sau trei, adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor /Matei 18,20/

Etapa I -a – Frontul Popular din Moldova

1989-90 – lupta pentru Biserică, limbă şi alfabet, anihilarea agenţilor de influienţă externă din cadrul instituţiilor de stat.

(Duşlmanii lui Iurie Roşca – nomenclatura sovietică)

Etapa a II-a de la FPM la PPC-D1994-1999 – lupta pentru identitatea naţională şi lupta contra corupţiei.

2000-2004 – lupta contra comunismului în toate structurile statului.

2005-2009 – lupta pentru fortificarea şi consolidarea instituţiilor statului în contextul schimbărilor geopolitice. (tactica soft-power) Perioada diplomaţiei asimetrice.

(Duşlmanii lui Iurie Roşca – nomenclatura sovietică ( Lucinschi, Voronin, Diacov Sangheli, Ciubuc) şi copii acestora deveniţi între timp adepţii religiei liberal-troţkiste Nomenclatura eurofilă – (Filat, Sturza, Lupu, Urechean ş.a.)

Etapa a III-a Perioada de reevaluare

2009-2012 – Lupta pentru revenirea la tradiţie, Ortodoxie şi pentru consolidarea internă a societăţii în contextul colapsului dreptului internaţional şi a noilor provocări. Lupta contra uzurpării puterii de stat. Renunţarea la tactica soft-power. Bătălia ideilor şi conceptelor în urma căreia este conturat tot mai clar profilul duşmanului naţional – liberalismul democrat de factură troţkistă.

Etapa a IV-a – Relansarea

2013-2014 – Lupta contra lumii moderne, contra cancerului social – a vechilor paradigme – contra comunizmului şi a liberalismului, contra determinismului materialist din toate domeniile vieţii sociale.
Lupta pentru moralitate, credinţă, adevăr şi pentru un loc demn sub soare a ţării noastre în contextul viitoarelor procese geopolitice.

(Duşlmanii lui Iurie Roşca – aceeaşi nomenclatură sovietică din gaşca lui Diacov, Lucinscki şi aceiaşi plozi ai lor – nomenclatura neotroţkistă de factută eurofilă).

Pe parcursul întregii perioade de existenţă a RM dar şi de activitate politică a lui Iurie Roşca putem observa consecvenţa cu care a acţionat în interesul ţării şi a poporului, aplicînd tactici diferite în funcţie de schimbările timpului. De asemenea observăm că de la începutul existenţei RM şi a activităţii lui politice pînă astăzi duşmanii îi rămîn aceiaşi, şi nu contează că anterior vorbeau moldoveneşte, iar astăzi româneşte, sau că mai ieri pledau pentru URSS iar astăzi pentru UE, că mai ieri erau ateişti iar astăzi ţin lumînări aprinse în biserici, au rămas aceleaşi persoane şi aceleaşi interese. Chiar dacă vectorul politicii externe şi retorica primilor 2 etape este diferită de vectorul şi retorica celor de pe urmă – acestea nu pot reprezenta decît capacitatea uluitoare a lui Iurie Roşca de adaptare la mediul agresiv al politicii internaţionale în interesul politicii interne a Statului. Desigur, au fost făcute şi greşeli, dar nu greşeşte doar un om mort. Să învăţăm din propriile greşeli!

Ştefan cel Mare a practicat diplomaţia asimetrică atunci cînd se alia cînd cu un imperiu, cînd cu altul mereu fiind urmărit interesul ţării şi a credinţei strămoşeşti, chiar de a fost nevoit să sufere şi înfrîngeri ruşinoase. Să urmăm exemplul Domnitorului,

să luăm SABIA dreptăţii în mînă şi să ştim să ne apărăm bucata noastră de pămînt. Pentru ca să nu stea nimeni cu capul plecat în faţa nimănui. Capul plecat sabia nu-l taie, dar nici soarele nu-l vede! – spune o veche zicală.

Unii camarazi, din naivitate, din prostie, din frustrări, din incapacitate intelectuală de a se adapta schimbărilor dramatice a contextului internaţional şi din simplă sminteală acceptă să devină portavoce şi chiar armă a duşmanilor trecuţi şi actuali contra camarazilor. Acest fapt regretabil trebuie să devină doar un argument în plus în necesitatea fortificării capacităţilor noastre de adaptare continuă la mediul politic agresiv şi să aplicăm mereu tactici de luptă politică, care să asigure dăinuirea neamului, chiar dacă va fi nevoie să ne facem de ruşine în faţa opiniei publice, atît de bine modelată de tehnologiile moderne în cadrul războaielor informaţionale. Da, politica e paradoxală şi adesea şocantă – aşa e orice război.

Cu elan patriotic netrecător, cu dragoste pentru Ortodoxie şi pentru Ţara noastră, cu iubire pentru Limba mamelor noastre şi a străbunilor noştri, ştiu că viitorul e în mâinile noastre. Axa de valori Dumnezeu- Neam-Familie-Persoană nu poate fi învinsă. Viitorul va fi aşa cum ni-l dorim!

LUPTA CONTINUĂ!

Comentarii