CEDO a recunoscut dreptul de a interzice manifestarea publică a unei atitudini homosexuale

Opinile evidențiate în acest articol aparțin exclusiv autorului. Aceste opinii nu reflectă pozitia postului Publika TV sau a siteului Publika.MD.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a recunoscut dreptul statelor de a interzice manifestarea publică a unei atitudini homosexuale sau de a proteja persoanele incapabile să consimtă liber la asemenea acte, cum ar fi majorii incapabili sau minorii. Astfel, în cazul C.E.D.O. Dudgeon[1] contra Regatului Unit al Marii Britanii (1981), Curtea, la paragraful 57,  subliniază faptul că în aspecte ale climatului moral în materia sexualităţii, autorităţile naţionale, ţinînd seama de ele, pot avea legitimitatea de a îşi exercita libertatea de aţtiune în sensul limitării manifestării lor. Indiferent dacă acest punct de vedere este corect sau greşit, şi chiar dacă ar putea fi neactual în raport cu părerile actuale din alte comunităţi, existenţa acestuia într-un sector important din societatea statului în cauză este în mod cert relevantă pentru scopul articolului 8 par.2 al Convenţiei.

Acesta are următorul conţtinut:

  1. Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului său şi a corespondenţei sale. (în RM îl garantează art. 28 din Constituţie)

  2. Nu este admis amestecul unei autorităţi publice în exercitarea acestui drept decît în măura în care acest amestec este prevăzut de lege şi dacă constituie o măsură care, într-o societate democratică, este necesară pentru securitatea naţională, siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirii faptelor penale, protejarea sănătăţii sau a moralei, ori protejarea drepturilor şi libertăţilor altora.

În acelasi caz, la par.47, Curtea subliniază faptul că este legitim ca unul din scopurile legislaţiei să fie acela de a oferi protecţie pentru membrii vulnerabili ai societăţii, aţa cum sunt tinerii, cu privire la consecinţele practicilor homosexuale.

Astfel, protecţia drepturilor şi libertăţilor celorlalţi, făcută în sensul protejării intereselor cu privire la morala publică şi bunăstarea persoanelor în mod individual ori a anumitor clase de indivizi care necesită o protecţie specială sub motive ca lipsa de maturitate sau de experienţă, ori chiar dizabilităţi mintale, stări de dependenţă, oferă legitimitate statelor naţionale de a oferi legi care reglementează şi conferă un cadru restrictiv pentru desfăşurarea anumitor activităţi ce aduc atingere moralei publice,  o astfel de legislatie fiind „necesara” in vederea protejarii atat a unor sectiuni particulare ale societatii dar si a „ethos-ului moral” al societăţii ca întreg.

„Necesar” nu are doar sensul restrictiv de „folositor”, „rezonabil”, „dezirabil”, ci poate implica şi existenţa unei „nevoi sociale insistente” pentru o restricţionare realizată de către stat. (par.51)

Apoi, este de competenţa autoritatilor naţionale să facă o evaluare iniţială a „nevoii sociale insistente” de la caz la caz, acestora fiindu-le lăsată şi o marjă de apreciere în interpretarea articolelor Convenţiei.

Faptul că anumite măsuri similare nu sunt considerate necesare în alte state membre ale Consiliului Europei nu înseamnă că acestea nu pot fi necesare în statul în cauză (situatii asemanatoare şi în cazurile Sunday Times şi Handyside).

Chiar şi în cazul în care este vorba de acelaşi stat, aşa cum este situaţia Irlandei de Nord, membră a Marii Britanii (în cazul Dudgeon la care se face referire), atunci cînd întîlnim comunităţi culturale diferite, pot exista şi cerinţe morale şi sociale diferite, de care autorităţile guvernante vor ţine cont.

Aceste cerinţe morale şi sociale se pot exprima inclusiv printr-o opoziţie puternică, izvorîta dintr-o convingere veritabilă şi sinceră, împărtăşită de un număr mare de membri responsabili ai comunităţii, opoziţie ce poate reflecta o reprezentare a cerinţelor de morală şi a măsurilor considerate de către comunitate a fi necesare pentru a apăra eficient standardele morale. (par.57)

[1] Cazul Dudgeon din 1981, sentinta CEDO privind actiunile gay-lor.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Comentarii