Care sunt prognozele exportulrilor și importurilor moldovenești?

Opinile evidențiate în acest articol aparțin exclusiv autorului. Aceste opinii nu reflectă pozitia postului Publika TV sau a siteului Publika.MD.

Aspecte generale

Situația relațiilor de export – import a Republicii Moldova, în perioada anilor 2001 – 2012 nu reflectă stabilitate, este influențată de nivelul redus al producției industriale și alimentare, cursul de schimb al leului, remitențele de peste hotare, care asigură în cea mai parte cerea pe piața mărfurilor de consum curent, capacitatea redusă de cumpărare a populației, investițiile reduse din sectorul real al economiei, exportul ascuns de capital din țară, degradarea sectorului agrar și de prelucrare, reducerea cererii externe, standardele de procesare, păstrare și ambare și altele.

Evoluția relațiilor comerciale a Moldovei cu țările străine reflectă unele tendințe specifice. Analiza operațiunilor de export–import, conform clasificatorului național a mărfurilor, a relevat că cea mai mare parte a operațiunilor de export din Moldova este orientată spre țările CSI și invers, celor de import revine țărilor Uniunii Europene. Concomitent se observă o înviorare stabilă a relațiilor comerciale cu alte țări (din afara celor din CSI și UE-27) pe ambele dimensiuni ale comerțului internațional.

Evoluțiile primului trimestru 2013

Situația comerțului internațional (CI) din Moldova, după o încetinire din anul 2012, reliefează o înviorare relativă în primele două luni ale anului 2013 și reflectă prognozele noastre de la finele anului 2012 (Vezi Fig. 1). Astfel, volumul CI în lunile ianuarie-februarie a însumat 1115,9 milioane USD, demonstrând o creștere de 7,9%, ce constituie 82,5 milioane USD. Mărfurile autohtone în structura exporturilor au constituit 70,3% sau 253,7 milioane USD, demonstrând o creştere neașteptată de 48,3% faţă de aceiași perioadă a anului precedent. Aceasta a contribuit la creșterea volumului total de export cu 27,0%. Reexporturile de mărfuri în perioada analizată s-au redus cu 20,1% față de perioada similară și a însumat o valoare de 107,2 milioane USD, având o pondere de 29,7% în totalul  volumelor de exporturi.

În profil regional volumul exporturilor menține tendințe orientate spre CSI. Astfel, ponderea UE-27, în raport cu volumul total de exporturi, a constituit 48,0%, înregistrând o descreștere cu 1,7% față de perioada similară a anului 2012. În perioada analizată, volumul exporturilor moldovenești spre țările UE–27 a crescut cu 14,0%, însumând 173,1 milioane USD.

Ponderea țărilor CSI în volumul exporturilor Moldovei din lunile ianuarie – februarie 2013 a constituit 39,5%, înregistrând o creștere de 0,1% în comparație cu aceiași perioadă a anului 2012. Volumul total de exporturi spre țările CSI constituie 142,7 milioane USD, înregistrând o majorare cu 18,7% față de ianuarie – februarie 2012.

Astfel, aceasta confirmă presupunerile noastre de menținere a tendințelor exporturilor orientate spre țările CSI.

În perioada ianuarie – februarie a anului 2013 volumul total al importurilor a constituit 755,0 milioane USD, înregistrând o creștere cu 3,7% în comparație cu perioada corespunzătoare din anul 2012. În profil teritorial, volumul importurilor din ţările Uniunii Europene a constituit 298,7 milioane USD. Ponderea volumului importurilor din EU-27, în totalul importurilor, în perioada analizată, constituie 39,6%, majorându-se cu 2,8% în comparație cu perioada similară a anului 2012.

Importurile de mărfuri din ţările CSI au însumat o valoare de 270,4 milioane USD, fiind în descreștere cu 10,4% față de perioada ianuarie – februarie 2012. O situație similară se atestă cu ponderea importurilor provenite din țările CSI, care în perioada analizată a constituit cota de 35,8% în totalul importuri moldovenești, reducându-se cu 5,7%.

Tendințele comerțului internațional în anul 2012. Previziuni

Situația comerțului internațional în anul 2012 a avut un caracter deosebit față de anii precedenți și a fost în special afectat de exportul redus al producției agricole, care în anul analizat a înregistrat o reducere de aproape de 50% față de anul 2011 din cauza condițiilor climaterice.

Evoluția comerțului internațional în anul 2012 a atins valoarea de 7374,1 milioane USD și a fost marcată de o reducere față de anul 2011 cu 33,2 milioane USD, iar față de anul 2010 cu o creștere de 1978,1 milioane USD (Vezi Fig. 2). Astfel, volumul comerțului internațional din Republica Moldova în 2012 a atins nivelul de 99,55 % față de anul 2011, înregistrând o reducere de 0,45%. Volumul importurilor a însumat  5213,1 milioane USD, înregistrând o reducere de 0,4 % față de anul 2011, ceea ce constituie 22,0 milioane USD, însă față de anul 2010 a crescut cu 1357,8 milioane USD. Volumul exporturilor în 2012 a atins 2161,8 milioane USD, înregistrând o reducere de 2,5% față de anul 2011, ceea ce constituie 55,0 milioane USD, însă în comparație cu anul 2010 exporturile s-au majorat cu 620,3 milioane USD.

În structura trimestrială cea mai mare creştere a comerţului internaţional în anul 2012 a fost înregistrată în trimestrul I-i şi a constituit 2092,9 milioane USD sau a atins numai 96,49% din nivelul perioadei similare a anului 2011 (Vezi Tab. 1). Dinamica trimestrială ale anului 2012 a volumului comerţului internaţional au avut tendințe instabile de reducere după cum urmează: tr. II-021%; tr. III-4,7%; tr. IV-3,51%.

Tabelul 1. Raporturile volumelor de comerţ internaţional 2012-2011, milioane USD
trim. I trim. II trim. III trim. IV TOTAL
Anul  2011
Export 478,3 521,9 549,5 671,9 2221,6
Import 1098,2 1276,0 1319,3 1498,1 5191,6
Total 1576,5 1797,9 1868,8 2169,0 7413,2
Anul 2012
Export 504,8 537 506,7 613,5 2161,8
Import 1204,2 1256,5 1273 1479,4 5213,1
Total 1709,0 1793,5 1779,7 2092,9 7374,9
Alcătuit de autor în baza datelor BNS

Prognoze

Luând în considerare calculele unor experți, ce, prognozează o înviorare a producției industriale, iar producția agricolă va înregistra o creștere ușoară, putem afirma că pentru anul 2013 dinamica comerţului internaţional va fi orientată spre creștere. Ritmul de creștere se va înviora și va fi mai mare faţă de anul 2012, atât în volum total, cât și în profilul principalilor indicatori. În așa fel, volumul total al comerţului internaţional al Moldovei în 2013, va înregistra o creş­tere cu aproximativ 19,1 la sută, exporturile vor înregistra un ritm de creștere de 17,5%, iar importurile respectiv 19,7%. În așa fel volumul comerțului internațional va însuma – 8780,0 milioane USD, exporturile 2540,0 milioane USD, iar importurile – 6240,0 milioane USD.

Calculele prognozelor preventive relevă că pentru primul semestru al anului 2013, volumul comerțului internațional va atinge aproximativ 4280,5 milioane USD, importul va constitui aproximativ 2950,0 milioane USD, iar exportul va înregistra un volum aproximativ de 1275,5 milioane dolari USD.

Analiza spectrului principalilor factori relevă că în anul 2013 există incertitudini în dezvoltarea comerţului internaţional. Printre principalii factori interni şi externi se numără:

  • criza guvernamentală, instabilitatea politică;
  • riscul de amânare a semnării Acordului de comerț liber dintre Moldova și UE și a Acordului de asociere;
  • situaţia economică din zona monedei EUR;
  • lărgirea crizei datoriilor din Cipru și Slovenia și aprofundarea crizei economice din țările Europei de vest și sud-vest;
  • reducerea capacităţii de cumpărare în unele ţări din partea de vest a Europei;
  • posibilele riscuri din Zona Vamală Unică a ţărilor de est a CSI;
  • factorii climaterici și seceta din vara anului 2012.

Unul din factorii favorabili pentru relațiile economice internaționale ale Moldovei pentru anul 2014 – 2015 poate fi semnarea Acordului privind Comerţul Liber și Aprofundat  dintre Republica Moldova și EU. Însă riscul guvernamenta poate reduce din prognoze și eforturile realizate până în prezent.

Evoluții structurale ale comerțului internațional

Importurile

Volumul importurilor de mărfuri din statele CSI în anul 2012 a înregistrat 1623,8 milioane dolari SUA, ceea ce reprezintă o reducere de 5,3% faţă de anul 2011.  Volumul importurilor de bunuri din statele UE în 2012 a însumat 2318,7 milioane USD, înregistrând o creştere cu 2,8% mai mare faţă de perioadă precedentă (Vezi Fig. 3). Ritmurile importurilor din EU sunt mai superioare faţă de cele din CSI şi păstrează tendințe stabile de creștere, ce denotă faptul că interesul faţă de mărfurile din EU devine mai mare.

Conform clasificatorului de mărfuri, importul de mărfuri în anul 2012 a înregistrat creşteri, comparativ cu anul 2011 la unele categorii de mărfuri. Cele mai semnificative creșteri au înregistrat importurile de grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate cu 79,6%, îngrăşăminte naturale şi minerale naturale cu 44,2%, gaz şi produse industriale obţinute din gaz cu 8,4%, băuturi alcoolice şi nealcoolice cu 40,2%, energie electrică cu 40,0%, maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor cu 28,9%, carne şi preparate din carne cu 31,7%, zahăr, preparate pe bază de zahăr, miere cu 33,7%, produse lactate şi ouă de păsări cu 18,8%.

La alte categorii de mărfuri s-au înregistrat reduceri ale volumelor comerțului internațional la compartimentul importuri. Cele mai esențiale reduceri ale importurilor au fost înregistrate la minereuri metalifere şi deşeuri de metale cu -83,9%, produse chimice anorganice cu -23,1%, maşini generatoare de putere şi echipamentele lor cu -22,0%, piele şi blană prelucrate cu -19,5%, vehicule rutiere cu -16,3%, maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice cu -15,2%, petrol, produse petroliere şi produse înrudite cu -2,8%, cărbune, cocs şi brichete cu -14,8%, fier şi oţel cu -10,4%.


Exporturile

Volumul de exporturi în anul 2012 au înregistrat o reducere de 0,23% faţă de anul precedent 2011. Ritmul exporturilor a fost net inferior comparativ cu cel din anul 2011, iar în profil regional s-a observat o diferență mare între volumele de exporturi spre CSI față de UE-27. Exporturile de mărfuri spre statele CSI în 2012 au însumat 928,0 milioa­ne USD, astfel înregistrând o creștere de 0,95% față de anul 2011. În profil regional s-a înregistrat o reducere a ritmului exporturilor în ţările Uniunii Europene (UE- 27) cu 6,8% în anul 2012 față de anul 2011, astfel înregistrând un volum de 1012,4 milioa­ne USD, față de 1087,8 milioa­ne USD în 2011. În așa fel, rezultatele înregistrate la export de Moldova, demonstrează o încetinire în anul 2012. Aceasta se datorează în linii mari situației din sectorul agrar din perioada analizată.

Conform clasificatorului de mărfuri, exporturile în anul 2012 au înregistrat creşteri substanţiale la unele categorii de mărfuri, comparativ cu anul 2011. Cele mai semnificative creșteri au înregistrat exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice cu 18,7%, preparate pe bază de zahăr; miere de 2,4 ori, uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare cu 62,8%, metale neferoase cu 78,6%, îngrăşăminte naturale şi minerale naturale cu 28,5%, instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control cu 42,7%, gaz şi produse industriale obţinute din gaz de 12,0 ori, maşini şi aparate electrice cu 17,4%, zahăr, produse medicinale şi farmaceutice cu 22,1%.

Totodată, în anul 2012 s-au micşorat exporturile față de anul 2011 la unele categorii de mărfuri cum sunt: petrol, produse petroliere şi produse înrudite cu -61,4%, aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii cu -57,4%, minereuri metalifere şi deşeuri de metale cu -55,4%, fibre textile şi deşeurile lor cu -55,4%, seminţe şi fructe oleaginoase cu -45,2%, cereale şi preparate pe bază de cereale cu -39,7%, materiale plastice sub forme primare cu -25,2%, maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-24,6%), încălţăminte cu -19,7%.

Prognoze

Exporturi

Pentru anul 2013 se prevăd unele incertitudini față de operațiunile de import-export în profil regional datorită unor factori interni, care au fost menționați mai sus. Se prevede o înviorare a tendințelor de export în profilul principalelor grupelor de mărfuri. Ritmul de exporturi față de UE-27 se va stabiliza în comparație cu anul 2011 și va înregistra o creștere ușoară de până la 7,5-8,5%. Ritmul exporturilor Moldovei spre țările CSI, în anul 2013, vor înregistra o creștere mai mare decât în anul 2012 și va constitui aproximativ 20,0%.  Factorii principali de creștere mai mare a ritmurilor exporturilor spre CSI față UE-27 se explică prin prognozele promițătoare a producției industriale și factorilor benefici pentru producția agricolă, dar și cerințelor standardelor de calitate .

Importuri

Evoluțiile operațiunilor de import în anul 2013 vor păstra tendințe de creștere. În structură regională importurile din țările CSI vor păstra tendințe de creștere, însă cu ușoară reducere a ritmurilor. Astfel în relațiile cu CSI se va înregistra o creștere a volumului de importuri cu 17% și v-a însuma aproximativ 1918,7 milioane USD. În relațiile cu UE-27 ritmurile de creștere a importurilor vor crește cu 19,5% și v-a atinge un volum aproximativ de 2792,8 milioane USD.

În ultimii ani, o tendință constanță de creștere a importurilor, se observă din țările care nu sunt incluse în CSI și UE-27. În anul 2012 volumul de importuri din aceste țări a atins 1013,4 milioane USD. Pentru anul 2013 se prevede o creștere a volumului de importuri din aceste țări cu 20,8% și v-a însuma  aproximativ 1530,1 milioane USD.

Reieșind din calculele preventive ale previziunilor, volumul total de importuri ale Moldovei în anul 2013 v-a însuma aproximativ 6240,0 milioane USD.

Balanța comercială: tendințe și prognoze

În anul 2012 am asistat la o schimbare esențială a imaginii evoluțiilor operațiunilor de import-export a Moldovei. În așa fel, rezultatele operaţiunilor de import-export, care a surprins economia naţională în 2011 cu o creştere vertiginoasă, s-a prăbușit în anul 2012.

Balanţa comercială cu mărfuri în perioada anilor 2011-2012 a înregistrat deficit cu ritmuri amplificare (Vezi Fig. 3). În anul 2011, balanţa comercială cu un volum al comerţului internaţional de 7408,1 milioane USD, a înregistrat un deficit al balanţei comerciale de 2964,5 mil. USD. În anul 2012, cu un volum al comerţului internaţional de 7374,9, adică mai mic cu 33,2 milioane USD, în comparație cu anul precedent, Moldova a înregistrat cel mai mare deficit al balanţei comerciale din toată perioada de existenţă, astfel înregistrând un volum de 3051,3 milioane USD, fiind în creștere cu 76,8 milioane USD (Vezi Tab. 2).

În structură regională, în anul 2012, deficitul balanței de plăți cu CSI a înregistrat o reducere ușoară de 98,4 milioane USD, în comparație cu anul 2011, însumând în total o diferență de 695,7 milioane USD. O imagine inversă a deficitului balanței comerciale, s-a observat în anul 2012 între RM și UE, care a înregistrat o creștere a diferenței de 98,4 milioane USD, în comparație cu anul 2011, însumând minus 1305,3 milioane USD

În profil pe țări, cel mai mare deficit a fost înregistrat cu Ucraina în mărime de 471,9 milioane USD, fiind în descreștere cu 4,3% faţă de anul 2011, urmată de China cu 407,5 milioane USD, în creştere cu 2,9 %, Turcia cu 293,5 milioane USD, în creştere cu 13,1% faţă de 2011. Cu Federația Rusă deficitul balanței comerciale a constituit 161,9 milioane USD, fiind în descreştere cu 17,9%.

Pentru anul 2013 se prevede o creștere a volumului deficitului balanței comerciale, însă ritmurile lui vor fi mai temperate. Va continua să se reducă ritmul de creștere a deficitului balanței comerciale cu țările CSI, în special cu Rusia și Belarus cu aproximativ 3-4%, păstrând aceiași tendințe și cu EU-27.

Analiza balanței comerciale scoate în evidență diferite tendințe în funcție de regiuni. Analiza evoluțiilor ultimilor trei ani deficitului balanței comerciale relevă că în expresie monetară de la an la an crește stabil, însă ritmul de creștere în anul 2012 a înregistrat o reducere esențială față de anul 2011 constituind 2,6%, pe când în anul 2011 față de 2010 a constituit 28,6%, iar în 2010 – 16,0% față de 2009. În structură regională, deficitul balanței comerciale dintre RM cu țările CSI, a înregistrat o reducere semnificativă și a constituit cu 12,4% mai puțin față de 2011. Însă față de UE-27 ritmul deficitului balanței comerciale, în anul 2012, a crescut cu 11,3% față de 2011.

Un aspect pozitiv a comerțului internațional se caracterizează prin majorarea gradului de acoperire a importurilor cu exporturi. Ultimii doi ani, 2012 și 2011, au demonstrat tendințe de creștere a acestuia, respectiv cu 2,7% și 1,5%. Această tendință se va menține și pentru anul 2013, cu o ușoară amplificare de creștere a ritmului și v-a constitui aproximativ 43,2%. În cazul, dacă Acordul de liber schimb dintre Moldova și UE nu va fi parafat, iar factorii climaterici vor crea condiții nefavorabile pentru producătorii agricoli, nivelul de acoperire a importurilor din contul exporturilor va rămâne neschimbat sau se va majora ușor și va constitui aproximativ 40,5%.

Tabelul 2. Situația balanței  comerciale a RM și gradul de acoperire a importurilor din exporturi  în perioada anilor 2008 – 2012, milioane USD
2010 2010/

2009 %

2011 2011/

2010 %

2012 2012/

2011 %

Balanţa Comercială – total -2313,8 116,0 -2974,5 128,6 -3051,3 102,6
CSI -632,9 97,2 -794,1 125,5 -695,8 87,6
Uniunea Europeană (UE-27) -975,3 129,4 -1173,3 120,3 -1305,3 111,3
Alte regiuni -705,6 119,6 -1007,1 142,7 -1050,2 104,3
Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi, % – total 40,0 42,7 41,5
CSI 49,6 53,7 57,1
Uniunea Europeană (UE-27) 42,8 48,0 r) 43,7
Alte regiuni 21,1 17,6 17,3
Sursa: Elaborată de autor în baza datelor BNS

Reexporturile și tendințele lor

Evoluțiile indicatorului de reexport din ultimii ani, explică situaţia economică a operaţiunilor de comerţ internaţional al R. Moldova. Operațiunile de reexport produc valoare adăugată, astfel fiind un suport esențial de creștere a PIB. Diferenţa dintre preţurile de import şi reexport este una mare, astfel având un impact pozitiv asupra PIB-lui. Impactul financiar al reexportului este benefic pentru exportatori și bugetul de stat. În așa fel, structura comerțului internațional din Moldova este influențată de reexporturi, care începând cu anul 2005 au înregistrat 27,0% din totalul de exporturi.  Cel mai pronunţat volum al reexporturilor a fost înregistrat în anul 2011 şi a constituit 1006,4 milioane USD, sau 45,1% din volumul total al exporturilor. Operaţiunile de reexport din Moldova ocupă aproximativ 13,6% din comerţul internaţional al R. Moldova. Tendințele reexporturilor, în anul 2012, au atins un volum de 772,2 milioane USD, ceea ce constituie 35,7% din totalul exporturilor anuale, astfel înregistrând o reducere semnificativă de 9,6% în comparație cu anul 2011. Pentru prima dată, în toată perioada de tranziţie a economiei Moldovei reexporturile, în anul 2012, în evoluțiile sale au avut tendințe de descreștere (Vezi Fig. 4).

Previziuni

Pentru următorii ani volumul de reexporturi va păstra tendințe de creștere. Aceasta se datorează creșterii volumelor de producției la comanda agenților din afara țării. Totuși pentru următorii ani se prevede o reducere a ritmurilor de creștere a operaţiunilor de reexport cu 1-2% anual. Pentru sfârşitul anului 2013 volumul reexportului va înregistra o pondere de aproximativ 45,5% în volumul exporturilor totale a Moldovei și v-a atinge aproximativ 1155,7 milioane USD.

Operaţiunile de reexport în următorii 2-5 ani vor deveni tot mai atractive, însă cu o stabilizare a ritmurilor în ponderea volumului total de exporturi. Creşterea volumelor de reexport pot avea impact negativ asupra sectorului real al economiei.

Concluzii

În situația formată, relațiile comerciale internaționale ale Moldovei necesită un suport considerabil din partea statului. Se recomandă ca Guvernul să-și concentreze eforturile pentru crearea condițiilor favorabile pentru investitorii autohtoni. Printre acestea s-ar număra cele de ordin impozitar și fiscal, reducere a costurilor resurselor financiare și accesul la ele, elaborarea unei politici adecvate a comerțului internațional al Moldovei, orientate spre facilitarea exporturilor în special, facilitarea investițiilor în producția agrară și crearea bazei de procesare a acestora.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Comentarii