BNM în complicitate cu RAIDERUL?

Opinile evidențiate în acest articol aparțin exclusiv autorului. Aceste opinii nu reflectă pozitia postului Publika TV sau a siteului Publika.MD.

Știu că voi vi acuzat de unii pentru această sinteză, dar conștiința și datoria civică mă impune să nu rămân indiferent față de obrăznicia unora și sărăcia altora… Eu slujesc demnității personale și-i îndemn și pe cei corupți, influențați și măguliți de viață frumoasă să urmeze acest exemplu.

Raportul Guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei din data de 21 februarie, 2012, este plin de falsuri, tăinuire a informațiilor foarte relevante despre activitatea actuală a Băncii de Economii, prezentare eronată a rezultatelor activității BEM, tăcere suspectă despre acțiunile corecte întreprinse de către BEM și atitudine părtinitoare a BNM față de BEM în ultimele 6 luni de zile.

De ce totuși BNM a dispus majorarea capitalului normativ de la 1 ianuarie pentru BC? Răspunsul este evident – pentru o singură bancă. Ca BEM totuși să fie vândută pe degeaba …

Voi prezenta în continuare echidistant, nepărtinitor și real argumentele în baza analizei faptelor.

DORIN DRĂGUȚANU – GUVERNATORUL BĂNCII  NAȚIONALE A UITAT:

 • Să informeze Parlamentul despre faptul că de 6 luni BMN nu a avizat Decizia Băncii de Economii  de a  transforma Organul Executiv al BEM din unul unipersonal în unul colegial, ceea ce nu ar permite pentru viitor concentrarea puterii de decizie în mâinile unei singure persoane. Întâmplător sau intenționat?
 • Să facă publică Decizia Noului Consiliul de Administraţie din data de 24 septembrie 2012, despre aprobarea Planului de redresare a situaţiei Băncii de Economii, Planului detaliat de majorare a capitalului minim necesar şi de conformare a coeficientului suficientei capitalului ponderat la risc exigentelor în vigoare.

Guvernatorul BNM vorbește că ar trebui să fie elaborat și aprobat planul despre dezvoltarea BEM, care de fapt acest PLAN este elaborat și aprobat de BEM încă 6 luni în urmă și despre care Guvernatorul BNM știe cu conștiință de cauză.

De ce se minte deschis, obraznic și fără rușine?

 • A uitat să mai spună că la mijlocul lunii august 2012 a fost instituit, apropo cu acordul BNM, Grupul de Lucru pentru analiza portofoliului activelor şi gajurilor din posesia BEM. Acest grup de lucru a avut în sarcina sa scopul eliberării Băncii de Economii de active nelichide şi neperformante. În legătură cu aceasta a fost efectuat auditul intern pentru a identifica și evalua  situaţia de facto a Băncii de Economii.

Numai după o așa procedură este posibil de vândut gajul. Imediat după evaluarea situației Noul Consiliu de Administrație a demarat procedura de realizare a gajului.

Dl Guvernator al BNM cunoaște foarte bine că numai după o așa procedură se poate de realizat gajul, însă minte, când spune că nu s-a întreprins nimic.

Conducerea Băncii Naționale a fost informată în fiecare zi începând cu data de 1 iunie 2012 despre fiecare acțiune în parte a Noului Consiliu de Administrație al BEM.

Dl Guvernator pur si simplu poate a uitat să spună.

DORIN DRĂGUȚANU – GUVERNATORUL BĂNCII  NAȚIONALE, TACE DESPRE FAPTUL CĂ:

 • Banca de Economii în totalitate și înainte de termen a realizat recomandările Băncii Naţionale a Moldovei, reducând pragul maxim de creditare de la 5 milioane lei la 1 milion lei.

Pe perioada noii administrații în total au fost acordate 30 credite, în sumă totală de 132 milioane lei. BNM a controlat aceste credite și a stabilit că nici unul din creditele acordate de Noul Consiliu de Administrație nu este clasificat drept neperformant, compromis, dubios sau problematic.

După efectuarea controlului său BNM a recunoscut că toate creditele  problematice, vehiculate în mass-media, au fost și rămân în responsabilitatea executivului băncii din perioada 2010-2012.

Guvernatorul a evitat s-o spună.

 • Din luna iunie 2012 până la 31 ianuarie 2013 volumul depozitelor persoanelor fizice a crescut cu aproximativ 400 milioane lei în perioada, atingând cifra de  3,9 miliarde de la 3,5 la începutul preluării gestionării BEM de către noua administrație.

Guvernatorul a evitat s-o spună.

Recâștigarea încrederii populației în BEM este știrbită din cauza cuvântărilor prin Parlament și presă a Guvernatorului BNM Drăguțanu.

Dacă, începând cu data de 22 februarie a anului 2013 se va începe reducerea fluxului de depuneri bănești la BEM, atunci aceasta va fi datorată în exclusivitate cuvântărilor lui Drăguțanu în Parlament pe data de 21 februarie.

 • Guvernatorul BNM a uitat să povestească și despre rezultatele noii conduceri a BEM, care a redus cheltuielile cu peste 2 milioane lei în rezultatul acțiunilor sale prin reducerea cheltuielilor de marketing, investiţii, salarizare, au fost renegociate contracte de arendă, etc.

Guvernatorul a evitat s-o spună.

 • Capitalul acţionar al Băncii de Economii S.A. la 31.12.2012 era de 854 milioane lei, ori 12.9% din total active. Capitalul Normativ în trei luni s-a dublat de la 64 milioane lei în septembrie 2012 la 129 milioane lei în decembrie 2012. În această perioadă capitalul propriu/acţionar nu s-a micşorat, iar activele au crescut cu 13,6% faţă de anul precedent.

Iar conform planului de acțiuni până la 31 martie capitalul va crește cu peste 200,0 milioane.

Guvernatorul a evitat s-o spună.

DORIN DRĂGUȚANU – GUVERNATORUL BĂNCII  NAȚIONALE, A ASCUNS INFORMAȚIA DESPRE FAPTUL CĂ:

 • Noul Executiv al Băncii şi Consiliul de Administraţie au sesizat Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală şi Centrul Naţional Anticorupţie despre modul în care a acţionat fosta administraţie si unii debitori problematici,  acțiunile de lucru cu datoriile aferente debitorilor problematici, ilegalitatea acțiunilor la primirea resurselor creditare şi utilizarea acestora de către fosta administrație. În acest context au fost transmise organelor de ancheta peste 20 dosare de credit, adoptarea măsurilor de protecție pentru protejarea intereselor statului în Banca de Economii şi recuperarea/blocarea unor sume considerabile de bani fraudaţi din BEM în perioadele precedente.
 • Banca a organizat procesul de evaluare a activelor în posesie şi actualizare a rapoartelor de evaluare pentru activele în posesie. În perioada august-decembrie, cu aprobarea Consiliului băncii, au fost întocmite 47 rapoarte de evaluare.
 • Guvernatorul BNM a ascuns și informația despre una din problemele care au fost moştenite erau gajurile supraevaluate.

DORIN DRĂGUȚANU – GUVERNATORUL BĂNCII  NAȚIONALE, cunoaște foarte bine, dar cred i-a fost rușine să recunoască că:

 • În prezent Noul Consiliu de Administrație poartă negocieri active cu un grup internaţional specializat pentru vânzarea unei părţi semnificative a creditelor problematice. În rezultat, banca îşi va îmbunătăţi substanţial situaţia, fără să sufere vreo pierdere.
 • De noua conducere a BEM pe parcursul perioadei 01.02.2012 – 31.01.2013 au fost petrecute 6 licitaţii şi valorificate 5 loturi, a fost elaborat Regulamentul cu Privire la comercializarea activelor preluate în posesia Băncii de Economii S.A. (aprobat prin Hotărârea Consiliului Băncii din 12.11.2012, iar BNM imediat informată despre aceasta).
 • În perioada 01.02.2012 – 31.01.2013 în procesele judiciare inițiate de BEM au fost obținute titluri executorii şi depuse spre executare pentru încasarea datoriilor sau exercitarea silita a dreptului de gaj sau transmiterea benevola a 10 debitori.
 • În perioada noii conduceri a BEM au fost inițiate proceduri de încasare a datoriilor, inclusiv prin exercitarea dreptului de gaj pentru 24 debitori cu suma totala a datoriilor de 755.8 milioane lei, au fost achitate restanțe la credit şi dobânzi, precum şi alte datorii în suma de 14 milioane lei.
 • În perioada 01.08.2012 şi până la 12.11.2012 au fost desfăşurate 10 tendere în suma totală a bunurilor de 103,201,190.00 lei, iar în aceiași perioada au fost recuperate prin vânzare şi/sau preluări de datorii şi/sau cesiune de creanțe cca. 8.5 milioane lei.
 • BEM a depus cereri de separare, din masa debitoare în sumă totală a datoriilor de 440 milioane lei, pentru valorificarea şi realizarea de către bancă a activelor, cu scopul recuperării datoriilor de la debitorii activele cărora sunt în proces de insolvabilitate.

ASTEA AU FOST CELE NESPUSE DE DRĂGUȚANU. ÎN SCHIMB,

Guvernatorul Băncii Naționale a împletit pe 21februarie în fața parlamentarilor cuvinte și fraze legate una de alta alogic, bâlbâind și clipind din ochi la unele întrebări de care parcă auzise prima dată.

Pe de altă parte același Draguțanu a  tăcut ca partizanul și nu a avut curajul să informeze populația prin intermediul parlamentului despre unele lucruri deja realizate cu succes de noua conducere a Băncii de Economii, care a repetat exact același succes ca în anul 1999 și astăzi este funcțională.

Mai mult ca atât, acest Guvernator a anticipat unele chestiuni care nu vor avea loc nici o dată la BEM. Dar poate dumnealui știe deja ceea, ce nu știe nimeni în afară de el și patron?

Atunci el are dreptate – și confirmă presupunerea de falimentare premeditată și intenționată și vinderea acestei bănci pe degeaba, cuiva – să zicem lui cumătru-so, ori poate celui, care în prezent are nevoie cel mai mult de BEM.

EPILOG

Dacă acest scenariu se va adeveri, atunci se va pune un preț pentru vinderea BEM maximum de vre-o 43-45 milioane lei, ceea ce este echivalent cu 3,0 milioane de euro. Mai apoi noul ”Șăf” al acestei bănci, că nu știu cum se va numi după asta, o va vinde la preț de 7,8 – 8,0 miliarde lei, ceea ce va constitui cam 500, milioane EURO – adică mai mare cam de vre-o 176 de ori. Ce să faci, asta e piață o vom auzi ca răspuns…

Ce afacere ”mișto” – mai întâi furi acțiuni prin atac raider, apoi duci banca de râpă prin atac mediatic, la care participă și BNM, apoi cumperi cu un leu celelalte acțiuni ale statului și apoi le vinzi cu 10,0 mii.

Iată asta da business! Nu ca voi, cei, care stați și înghețați în piață…

Comentarii