Visul tinerilor sau S.A. „Partid politic”

Opinile evidențiate în acest articol aparțin exclusiv autorului. Aceste opinii nu reflectă pozitia postului Publika TV sau a siteului Publika.MD.

Fiind membru al mai multor ONG-uri (şi a nici unui partid politic) am posibilitate să discut cu diferite categorii de oameni, începînd de la elevi pînă la politicieni şi businessmani. Am observat o tendinţă negativă în rîndul tinerilor. Probabil, putem afirma că este un fenomen specific Republicii Moldova.

Cu regret constat, că partidele politice cu succes şi-au îndeplinit misiunea. Prin exemple concrete o să încerc să demonstrez situaţia în care a ajuns tineretul.

Simpozionul Ştiinţific al Tinerilor Cercetători ASEM-2012. Secţiunea „Cooperarea între RM şi UE”. În primul rînd constat, că în cea mai importantă secţiune (aderarea la UE este obiectiv major al actuălii guvernări), în care ar trebui să discutăm probleme existente în domeniul dat, au venit tinerii cu rapoarte despre BRICS, „americanizare” şi „chinezare”, energie reînnoibilă (a vorbit despre gaze şi petrol din Venezuela, Qatar, SUA) şi alte rapoarte de genul dat. Să presupunem, că nu au ştiut în ce secţiune vor nimeri (totuşi conducători ştiinţifici de la ASEM au avut acces la informaţie) şi le iertăm pentru acest fapt. Dar le-am dat cîteva întrebări simple (cel puţin pentru mine) la care oameni, care pretind că au făcut o cercetare ştiinţifică nu au putut răspunde.

Raport 1: „Americanizare” şi „chinezare”. Am rugat-o să-mi numească cîteva proiecte care au fost realizate sau care vor fi realizate de investitori chinezi sau prin parteneriat cu organele de stat. Autorul raportului nu a putut numi nici un proiect.

Raport 2: O fată afirma că avem o forţă de muncă calificată. Am rugat-o să-mi prezinte cifre şi date concrete. Răspunsul a fost următor: „Avem o rată de alfabetizare de 97%”. Sigur că după ce i-am explicat că nivelul de alfabetizare şi forţa de muncă calificată sînt lucruri diferite, ea nu a putut să-mi raspundă la întrebare.

Rapor 3: Energie din surse reînnoibile. După ce cu toţii am ascultat despre surse reînnoibile în SUA, Franţa, etc., unul din membrii juriului a rugat-o să prezinte informaţii despre Moldova. Nu a putut numi nici un proiect, nimic. Cînd a fost întrebată de unde au fost luate cifre şi date, a raspuns că „sînt noi”.

Raport 4: A vorbit despre ambalarea produselor. La sfărşit a menţionat: „Ambalarea va costa 15% şi procurarea frigiderilor 60%”. 15% şi 60% din ce? Răspunsul nu l-am primit nici eu, nici membrii juriului.

Raport 5: Cea mai stupidă idee care am auzito-o referitor la soluţionarea conflictului transnistrean. Aderăm la Uniunea Europeană şi conflictul transnistrean devine problema lor, deci ei o vor soluţiona.

În general, au fost folosite de multe ori aprecieri ca „cea mai”, „cel mai”, etc. Deci, cifre concrete şi în comparaţie cu ce „cea mai” sau „cel mai” nu au ştiut.

Nu este doar problema celor, care ieri au prezentat lucrările. Pur şi simplu aceşti studenţi ar trebui să cunoască tema, dacă s-au apucat să scrie o lucrare.

Acum revenim la meseria partidelor politice. O bună parte a tinerilor nu cunoaşte lucruri elementare. Ei fac studiile, fără ca să studieze materie. Prin politici promovate de Ministerul Educaţiei şi organizaţii de tineret pe lîngă partide politice, am ajuns la faptul că tinerii nu cunosc nişte lucruri simple (chiar şi din profesia lor), dar în schimb o bună parte din ei sunt membrii partidelor. În rîndul tinerilor pluteşte mitul, ca fiind membru  partidului politic o să devii un om mare, o să fii promovat, o să obţii succes.

Partid politic este o societate pe acţiuni. Şi problema e că societatea dată nu generează profit. Care este principiul societăţilor pe acţiuni? Cine deţine mai multe acţiuni, acel conduce. În partid politic e fix aşa. Cînd devii mebru, începi cu aceea că înclei anunţuri, asişti la manifestări, votezi. Cu timpul creşti pe scara ierarhică. Cu cît mai mulţi oameni conduci, cu atît mai multe acţiuni deţii, fiindcă în partid politic omul este o „hîrtie de valoare”, o „acţiune preferenţială”. Şi chiar dacă ai ajuns să fii preşedinte de partid, partidul nu generează resurse financiare, nu produce mărfuri cu plusvaloare. Unicul lucru care îl poţi face, e să ajungi deputat în Parlament sau ministru în Guvern şi să lobbezi interesele întreprinderilor, proprietarul direct ar căror nu poţi fi.

În loc ca să înveţe, să citească ziare, cărţi, să privească ştiri, tinerii din cauza partidelor politici îşi cheltuie timp cu totul pe alte lucruri. Ei nu vor deveni profesionişti în domeniul în care doresc să activeze. Este o ciumă, o problemă enormă, care trebuie să fie înţeleasă de societate, mai ales de tineri. Trebuie să cunoaştem cel puţin un domeniu la perfecţie ca să putem activa în viitor. Ca să ne putem întreţine familiile, să trăim decent şi să fim de folos societăţii.

Comentarii