Teoria sistemului, oamenii puternici și oamenii slabi

Opinile evidențiate în acest articol aparțin exclusiv autorului. Aceste opinii nu reflectă pozitia postului Publika TV sau a siteului Publika.MD.

Ciclu de scrieri dedicate sistemului în care noi trăim şi care ne conduce, sistemul care ne spune ce să facem şi cînd să facem, sistem care era menit ca să ajute oamenii să ajute poporul dar s-a transformat în altceva. Este sistemul care ne place sau nu ne place acesta ne acţionează şi important este să înţelegem acest lucru să ştim ce se întîmplă şi să ne opunem atunci cînd vine momentul.

O primă parte la care aş vrea să mă opresc astăzi sînt oamenii toţi cei care compun sistemul şi asupra cărora acţionează acest sistem.

Un sistem este compus dintr-o serie întreagă de sub-sisteme şi elemente care asigură funcţionalitatea întregii construcţii, acesta se bazează pe anumite legităţi şi reguli impuse care asigură securitatea sistemului. În sistemul care ne înconjoară elementele principale la moment sînt oamenii.

După natura şi caracteristicile lor în raport cu sistemul există 2 categorii de oameni: Oameni slabi şi oameni puternici.

Oamenii puternici sînt acei care au din start ca material genetic sau îl dezvoltă mai tîrziu un simţ al puterii şi o responsabilitate deosebită. În cele mai multe cazuri oamenii puternici au şi puterea înţelepciunii pentru a învăţa cele trebuincioase vieţii, oameni care ştiu şi înţeleg rostul celor învăţate şi cunosc rostul faptelor lor. Oamenii puternici nu vor privi indiferenţi nedreptatea sau pătimirea cuiva fără a interveni. Oamenii puternici sînt cei care pot să răspundă chiar şi şefului atunci cînd acesta nu are dreptate sigur că o vor face frumos fără a îşi impune trufia sau vanitatea. Oamenii puternici au puterea de a ţine vie credinţa neamului şi pot educa urmaşii în spiritul dreptăţii şi curăţeniei sufleteşti. Intelectul este una din caracteristicile oamenilor puternici, nu zic că ei se fac toţi doctori în ştiinţe şi savanţi, poate fi inteligenţa vieţii şi un povăţuitor mai bun ca orice psiholog la care ora costă peste suta de galbeni. Oamenii puternici sînt cei care au creat elitele multor popoare în trecutul îndepărtat, sînt oameni care au descoperit noi materii şi legităţi, sînt oameni care au văzut ceea ce nu vedeau alţii. Atunci cînd toţi spuneau că nu este altă cale oamenii puternici o găseau, atunci cînd toţi plecau la culcare sau la veselii oamenii puternici au gîndit să găsească soluţii. Şi Dumnezeu i-a miluit pe cu har pe mulţi de le-a dat să conducă popoare sau să slujească omenirii. Nu toţi oamenii puternici au devenit mari savanţi sau domnitori, despre mulţi din ei ştiu doar rudele, apropiaţii care spun că este(sau era) un om care trezea admiraţie poate nu era foarte puternic fizic sau frumos dar cînd făcea un lucru era făcut şi cînd spunea un lucru era gîndit.

Oamenii slabi sînt cei care formează mulţimea, sînt oamenii care nu-şi pun multe întrebări şi puţin îi interesează mai mult decît ţine propriul interes şi plăceri. De cele mai multe ori aceştia nu-şi obosesc cugetul cu învăţări adînci şi înţelegeri de sensuri, un maxim ce te poţi aştepta din intelectul lor este o învăţare superficială de cele mai multe ori pe de rost (zubreală) şi fără a încerca să vadă ceva mai mult. Caracterul acestor oameni este slab din start şi nici nu au avut tendinţa de a-l dezvolta, aceştia vor închide ochii la anumite nelegiuiri căutînd să scoată foloase sau vor spune simplu că nu este treaba lor. Aceşti oameni niciodată nu vor ieşi să se revolte contra sistemului, vor ieşi doar dacă vor fi în turmă, fiecare individual nu va putea dezvolta un lanţ logic din cel puţin cîteva elemente care să explice cauzele şi efectele acţiunilor sale, şi nu mă refer doar la protest contra sistemului mă refer şi la acţiunile de zi cu zi ale oamenilor slabi care fac ceea ce fac (lucrează, zubresc…) din frică de şef sau cel mult pentru salariu. Oamenii slabi vor păşi ani de zile peste o groapă care se formează uşii de la scară şi nu vor pune măna să repare. Ceea ce le lipseşte oamenilor slabi este voinţa şi dîrzenia, înţelegerea lucrurilor şi evenimentelor. Aceşti oameni de cele mai multe ori se jeluie că aşa este rău una şi alta se vor frăsui oricît, iar cînd vor vedea vre-un şef responsabil de acea una şi alta care merge prost vor tăcea şi vor zîmbi ca poate cîndva şeful îi va ridica pe scara ierarhică. De la oamenii slabi auzi cele mai dese ori expresii de genul: Asta este, nu putem face nimic(o spune la plural ca nu el nu poate ci noi nu putem), trebuie să ne conformăm măcar că nu ne place.

Sistemul nu are nevoie de oameni puternici, acest sistem nu poate lucra şi conduce oameni inteligenţi care pot să înţeleagă lucrurile şi pot să ceară socoteală, sistemul vrea ca oamenii să fie proşti şi să fie slabi astfel cei din vîrful sistemului pot face ce vor ei. Oamenii puternici puşi la un loc bine gîndit ar aduce mult mai multe foloase societăţii şi poporului, însă aceştia au „un handicap” pe care nu-l acceptă sistemul, aceştia nu se tem de sistem şi au un set de valori deosebit de cel al sistemului. De aceea sistemul se va strădui să pună în funcţii cheie oameni slabi, oameni controlabili, oameni proşti care uneori prejudiciază foarte mult chiar sistemul. De multe ori se merge la riscul de a pune unii oameni incompetenţi decît de a pune pe cineva care are ideie. Un şef nu va accepta niciodată un om puternic pe lîngă el.

Oamenii puternici nu acceptă să meargă cu turma, atunci cîd turma de de boieri spunea să plecăm capul Sultanului se ridica domnitorul şi spunea Nu, şi mergea în război şi cu puterea credinţei venea cu victorie. Atunci cînd turma se rîdea de ideia că vre-odată omul va putea zbura alţii inventau legităţile aerodinamicii şi se puneau bazele primelor maşini de zbor. Atunci cînd toţi credeau că doar un nebun poate să se lupte cu uriaşul Goliat iată că micuţul la stat David l-a învins.

Exemplele de oameni puternici pot continua; Să ne aducem aminte în ce condiţii a venit Vlad Dracula la putere, ţara era dezbinată, se plătea un tribut enorm Porţii, boierii făceau legea aşa cum vroiau ei, ţării i se interzicea să facă comerţ liber, hoţii acţionau liber la drumul mare. Iar cînd Vlad a spus că mai departe aşa nu va mai fi toţi au spus că e nebun merge contra regulilor contra legii lor în fine merge contra sistemului. Dar aşa a fost, a mers şi a învins pentru că a fost om puternic.

Mihai Eminescu a fost un om puternic care a mers contra sistemului statului liberal mafiot care se instala la acele vremuri, a riscat mult dar aspus adevărul, măcar că mulţi oameni slabi din juru-i, oameni poeţi, membri ai Junimii deja acceptase noile reguli de joc fie ele şi nedrepte pentru popor. Apoi îl certau, îl huleu pe Eminescu numai să tacă dar nu a tăcut decît cînd l-au omorît.

Omul puternic nu va accepta o lege nedreaptă sau o lege care încalcă morala doar pentru că este o regulă sau o lege dată de o suită de oameni ajunşi la putere, orice lege compusă de oameni dacă nu este conformă regulilor morale sau Legii Lui Dumnezeu nu este o regulă de urmat, poate fi încălcată şi trebuie încălcată.

Sistemul ne vrea pe toţi slabi, sistemul nu va accepta oameni puternici, ni se croiesc programe de învăţămînt cu care să bludnicească copiii, ni se impregnează de la TV în fiecare zi despre raiul ce ne aşteaptă în noul sistem sau uniune. Ni se spune cît de rău este dacă vre-un bănuţ trece pe lîngă maşinăria sistemului, ni se impune ca sistemul să ne vadă zilnic ce facem prin numeroase camere de filmat, coduri electronice etc. Sistemul ne vrea slabi pentru că omul slab (mai ales dacă e şi prost) este dependent de sistem, sistemul îi dă salariu şi ştiu unde acesta îl cheltuie, sistemul îl protejează şi îl pedepseşte dacă nu e cuminte, iar dacă trebuie sistemul îi va impune prin lege implantarea de chipuri sub piele şi omul slab nu se va revolta şi dacă trebie şi pe alţii îi va impune.

Pentru oamenii slabi se fac politicile de marketing ale magazinelor, pentru minţile lor se luptă reclamele şi pentru banii lor se luptă corporaţiile, toate invenţiile astea ale erei de plastic (din ultimii 15-20 ani) de tip carduri, telefoane mobile, laptopuri reţele de socializare etc care unii cred că au fost date să ne facă un mare bine nu sînt altceva decît accesorii date omului ca să gîndească mai puţin, ca să poată fi studiaţi mai uşor şi să se transforme în Homo Consumatoris. Cu cît mai multe accesorii se inventează pentru om cu atît mai lenos şi mai slab intelectual devine acesta.

Şi totuşi oamenii vor să se simtă puternici, nu e nimic sistemul le spune prin reclame plătite tot de oameni că a fi puternic înseamnă a face acţiuni benefice sistemului de gen: Fii cetăţean activ Cere bonul de casă! (acest bon de casă este dovada că banii au trecut prin sistem), Cere timbrul de acciz!Participă la formarea E-guvernării! (Guvernarea electronică), Nu da mită!, Opreşte pirateria electronică! Şi multe alte tîmpenii. Omul trebuie să facă orice numai nu să gîndească. Iar acordul şi dezacordul cu ceva anume să nu treacă decît a comenta pe unele saituri sau a da like-uri şi dis-like-uri pe făisbuc (ştiu cum se scrie).

Fiţi oameni puternici, nu vă lăsaţi spălaţi pe creieri de sistem, explicaţi-le copiilor ce trebuie să înţeleagă din ceea ce le dă la şcoală şi de unde provine neamul nostru, care îi sînt valorile. Mai observaţi ce se petrece în jur şi ce vrea sistemul de la noi.

P.S. Mă veţi întreba ei bine de oameni slabi ai vorbit, de oameni puternici tot, dar ce e cu oamenii răi?, am numit generic această categorie deoarece aceştia sînt oameni care pot fi şi slabi şi puternici, îs oamenii puţini din vîrful sistemului şi care cred că ei conduc cu toţii cred că înţeleg ce se petrece, în mod cert ei se tem de cei puternici şi aceşti oameni care au valori, nu valori democratice, valori de altă natură sînt cei care ne fac nouă zilnic acest spectacol al lumii actuale. Sărmanii de ei foarte curînd sistemul îi va nimici şi pe ei căci deja poate funcţiona şi fără prezenţa lor.

Comentarii

Sergiu Ungureanu

Sergiu Ungureanu

Născut în Ţara Moldovei. Activ, hotărît, interesat de fenomenul politic în Moldova şi în lume. Am un acutizat simţ al dreptăţii şi vred că libertatea şi adevărul trebuie să domine peste tot. Creştin ortodox precum toţi înaintaşii mari care au ap...

Ultimele articole