CARTEA PATRIARHULUI KIRILL

Opinile evidențiate în acest articol aparțin exclusiv autorului. Aceste opinii nu reflectă pozitia postului Publika TV sau a siteului Publika.MD.

Reproducerea comunicatului de presă şi a prefaţei la carte

Cu prilejul vizitei în Republica Moldova a Sanctităţii Sale Kirill, Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii, la Chişinău a fost editată versiunea moldovenească a culegerii de articole şi discursuri ale Sanctităţii Sale, întitulată „Libertatea şi responsabilitatea: în căutarea armoniei”.

Lucrarea a fost editată la iniţiativa şi cu sprijinul PS Marchel, Episcop de Bălţi şi Făleşti, al Mănăstirii Sf. M. Mc. Teodor Tiron din Chişinău, precum şi al Institutului de Modernizare a Moldovei. Tirajul cărţii este de 50.000 de exemplare şi ea va fi distribuită în toate şcolile, bibliotecile şi lăcaşele sfinte din Republica Moldova.

Amintim că despre proiectul de fondare a Institutului de Modernizare a Moldovei, Igor Dodon a anunţat în luna august a.c. Acest institut îşi propune să devină un think-tank autohton, un generator de soluţii, idei şi produse intelectuale pentru îmbunătăţirea şi modernizarea mediilor social, economic şi politic din Republica Moldova.

Contribuţia la editarea lucrării Sanctităţii Sale Kirill în versiune moldovenească este una din primele acţiuni ale Institutului de Modernizare a Moldovei. În lucrare este dezvăluită înţelegerea creştină a drepturilor şi libertăţilor omului în cadrul unei societăţi în prag de emancipare. Concepută pentru un cerc larg de citirori, cartea se adresează, în primul rând, celor care doresc să cunoască opinia Bisericii creştin-ortodoxe cu privire la cele mai actuale probleme ale vieţii social-politice, atât în plan regional, cât şi în plan global.

Mai jos, puteţi vedea integral prefaţa lui Igor Dodon la ediţia în versiune moldovenească a lucrării Patriarhului Kirill.

Pentru redescoperirea unei moralităţi salvatoare

Într-o lume a haosului e nevoie de o îndrumare spre armonie, într-o societate dezbinată e nevoie de o lecţie de morală şi îngăduinţă. Aceste înţelesuri le desprindem din scrierile Sanctităţii Sale Kirill, Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii. Cu un limbaj deopotrivă savant şi accesibil, Patriarhul Kirill ne iniţiază în labirinturile dezbaterilor pe tema relaţiilor dintre tradiţiile religioase şi modernitate, dintre morala creştină şi drepturile omului într-o societate emancipată.

Contemporaneitatea, cu toate virtuţile, dar şi viciile ei, este tratată în mod critic, iar concluziile ne sunt prezentate de o manieră nu doar filozofică, ci şi călăuzitoare. Patriarhul nu se limitează la constatări doar, ci ne indică şi calea de urmat, ne arată soluţiile şi perspectivele ieşirii din impasul creat de clivajul dintre tradiţie şi emancipare. Norma credinţei ar trebui să reprezinte o normă a vieţii individului, iar drepturile omului şi modernitatea sunt sterile în lipsa unei responsabilităţi morale temeinice – acestea sunt ideile centrale ale cărţii. Ni se sugerează, că nu atât legea, cât etica morală stă la baza echilibrului social.

“Cu niciun fel de legi nu vom putea păstra viabilitatea societăţii, nu vom stopa corupţia, abuzul de putere, destrămarea familiei, apariţia oamenilor singuratici, scăderea natalităţii, distrugerea naturii, manifestările naţionalismului agresiv, xenofobia și insultarea sentimentelor religioase”, afirmă pe bună dreptate Sanctitatea Sa. Constatăm, cât de specifice sunt aceste fenomene nocive şi pentru Moldova contemporană şi cât de des regăsim în paginile acestei cărţi referinţe pe care am putea să ni le atribuim nouă, ca stat şi ca societate măcinată de rătăcire şi dezbinare.

De ce e atâta cruzime în jurul nostru? “Pentru că oamenii au uitat de moralitate şi au încetat să trudească pentru menţinerea ei”, ne răspunde Sanctitatea Sa Kirill. Omenirea nu poate trăi în afara contextului moralităţii. Numai printr-o revenire la tradiţiile morale creştine, individul, societatea, umanitatea în general îşi pot redobândi şi fortifica echilibrul lăuntric şi calitatea de oameni cu adevărat religioşi, deci cu adevărat edificatori şi plini de îngăduinţă şi răbdare. Patriarhul o spune franc, fără ocolişuri, cu fervoarea şi avertismentul proprii unui dangăt de clopot, că “fără valorile morale, libertatea, democraţia, drepturile omului, demnitatea personalităţii îşi pierd sensul şi sunt în stare să se schimbe în ceva contrar!”. E o menţiune atât de actuală zilelor noastre.

Pe parcursul întregii cărţi, ne este prezentată o filozofie a acţiunii şi a salvării, o filozofie a moralei şi a modului de a trăi corect. Se ştie, că din toate câte există, o singură filozofie e bună: aceea în care omenirea poate locui. E tocmai cazul ideilor de convieţuire prezentate în această carte. Este o carte care, pentru noi, cititorii şi creştinii din Moldova, reprezintă mai mult decât descrierea unei viziuni, ea ne prezintă o misiune de urmat şi de îndeplinit în slujba moralităţii, la noi acasă, deci în slujba salvării noastre sociale şi spirituale.

Igor Dodon, fondator al Institutului de Modernizare a Moldovei

Comentarii

Igor Dodon

Igor Dodon

-Deputat, preşedintele Partidului Socialiştilor- Date personale: Data naşterii: 18 februarie 1975 Lucrări Ştiinţifice: Articole ştiinţifice în revistele ştiinţifice. Programe pentru disciplinele de specialitate în cadrul ULIM şi IMI....

Ultimele articole