Adresarea Bisericii către Ministerul Educației

Opinile evidențiate în acest articol aparțin exclusiv autorului. Aceste opinii nu reflectă pozitia postului Publika TV sau a siteului Publika.MD.

În aceste vremuri de grea cumpănă și atac la valorile credinței noastre iată că a apărut o inițiativă a Ministerului de a elimina disciplina școlară Religia din cadrul ciclului gimnazial.

Biserica lutătoare vine cu un răspuns la această situație și o adresare către Minister.

Adresarea Eparhiei de Bălți și Fălești:

Adresare către Ministerul Educației din Republica Moldova, doamna Maia Sandu

Adresare

Adresarea Asociației pentru educație Creștină Ortodoxă 

Predarea cursului de religie în şcoală este o realizare deosebit de importantă pentru societatea noastră, atunci când este vorba de problemele morale ale acesteia. Cursul de religie la direct promovează valorile ideale de care este sărăcită continuu societatea noastră materializată. Şcoala contemporană, prin concepţia materialismului, în special la disciplinele reale, promovează în fond valorile materiale care, devenind scop în sine, lipsesc societatea de esenţa ei eternă. Din viaţa oamenilor dispar principiile ideale, deci şi valorile morale, precum: viaţa în sine, sănătatea, integritatea, demnitatea, adevărul etc. De aici şi avem înmulţirea problemelor: suicidul, desfrânarea, mediocritatea, laşitatea, orgoliul, lipsa demnităţii, dorinţei de a munci, lipsa curajului civic, agresivitatea – de aici pornesc fărădelegile, crimele care persistă în Republica Moldova – „Ţara de minuni”.

Educaţia religioasă este anume genul educativ care se confruntă la direct cu problemele morale. Evanghelia Lui Hristos este, în fond, promovarea unei vieţi bazate pe principii înalte de o moralitate excepţională.

Predarea religiei în ciclul primar şi, în special, în ciclul gimnazial este chezăşia unui fundament de principii morale sănătoase a personalităţii tinere în formare. Nu putem lipsi copilul de educaţia religioasă în perioada cea mai riscantă a procesului de formare a personalităţii, când din cauza unor procese fiziologice personalitatea lui înclină puternic spre cele materiale, el are nevoie de educaţie pentru valori ideale, fapt care nu permite pervertirea valorică a copilului. Astfel cursul de religie are menirea să formeze în copil acea balanţă spirituală care permite menţinerea valorilor ideale ce asigură verticalitatea personalităţii.

De asemenea, avem o societate clădită civilizaţional pe fundament creştin, strămoşii noştri ne-au lăsat tezaurul creştin, inclusiv partea educaţională a acestuia, în nădejde că noi, urmaşii lor, nu vom „dărâma casa părinţilor noştri”, ci vom utiliza partea de moştenire creştină spre binele nostru şi al urmaşilor noştri. Excluderea cursului de religie din planul cadru al ciclului gimnazial, ar fi o încălcare flagrantă a dreptului de moştenire culturală al copiilor creştini (în şcoala noastră ei sunt majoritatea) Copiii şi părinţii lor (care se bucură juridic de dreptul de a determina orientarea educaţională a copiilor) au dreptul istoric, cultural şi juridic de a beneficia de cursul de religie la treapta de învăţământ general (9 clase), cel puţin, la alegere.

Cursul de Istorie a religiilor, prin care se încearcă substituirea cursului de Religie în clasele gimnaziale, reprezintă un curs dezvoltativ (o secţiune a obiectului Istoria) prin care nu se vor realiza obiective morale şi culturale, pe care le regăsim în cursul de religie, de aceea calificăm schimbările proiectate în planul cadru pe 2015-2016, drept o încercare de a înlătura cursul de religie din ciclul gimnazial şi de a lipsi copiii de un curs la care ei au tot dreptul.

Ţinem să menţionăm că introducerea religiei s-a realizat prin hotărâre de guvern, fapt ce confirmă importanţă naţională a cursului. Pentru crearea sistemului de predare a religiei s-au cheltuit resurse publice substanţiale, care nu pot fi neglijate şi societatea aşteaptă să se bucure de rezultate. S- a realizat un parteneriat destul de eficient între Şcoală (ca exponent al sistemului de instruire şi educaţie în persoana juridică a ME) şi Biserică (ca exponent al sistemului religios în persoana juridică a celor două Mitropolii Ortodoxe din Republica Moldova), parteneriat pe care societatea îl primeşte şi de care se bucură. A fost instituit sistemul de instruire şi perfecţionare a cadrelor didactice prin Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Predarea religiei, actualmente, nu este doar un act, soarta căruia poate fi hotărâtă prin introducerea sau excluderea religiei ca şi un curs educativ, predarea religiei este începutul (restabilirea) unui sistem de colaborare (dorit de societate) între două instituţii fundamentale ale societăţii – Statul (prin Şcoală) şi Biserica (prin educaţie religioasă), dintre care ultima se mai bucură încă de o poziţie privilegiată în sistemul atitudinal al cetăţenilor.

Considerăm că proiectul Planului-cadru în ceea ce priveşte cursul de religie trebuie revăzut şi în conformitate cu statutul de importanţă naţională, cursul de religie trebuie păstrat în cadrul orelor opţionale recomandate atât în ciclul primar, cât şi în cel gimnazial.

Mă alătur acestor chemări.

Sper ca ruga oamenilor de bună credință să fie auzită și să nu pășim pe calea dez-integrării noastre ca popor care începe de la uitarea credinței, de la uitarea rădăcinilor.

Comentarii

Sergiu Ungureanu

Sergiu Ungureanu

Născut în Ţara Moldovei. Activ, hotărît, interesat de fenomenul politic în Moldova şi în lume. Am un acutizat simţ al dreptăţii şi vred că libertatea şi adevărul trebuie să domine peste tot. Creştin ortodox precum toţi înaintaşii mari care au ap...

Ultimele articole