Necesitatea analizei trăsăturilor de personalitate ale angajaților

Opinile evidențiate în acest articol aparțin exclusiv autorului. Aceste opinii nu reflectă pozitia postului Publika TV sau a siteului Publika.MD.

La prima vedere s-ar părea că nu ține de responsabilitatea și necesitatea organizației de a face analiza personalității fiecărui angajat. Fiecare cu trăsăturile și specificul său, care nicidecum nu ar trebui să influențeze aspectul profesional, pe care firma îl cere.

Și aceasta este o abordare greșită, din perspectiva că temperamentul, caracterul și personalitatea angajatului are o manifestare directă asupra profesionalismului acestuia, precum și determină comportamentul în colectivul de lucru, abordarea sarcinilor și relațiile interpersonale pe care și le creează angajatul.

Conform psihiatrului elvețian C. Jung, putem defini 16 tipuri de personalitate, rezultate din combinarea a:

  • 2 moduri de orientare a peronalității (introversiune și extroversiune)
  • 2 moduri de recepție a informației (senzorial și intuitiv)
  • 2 moduri de judecată/luare a deciziilor (rațional și sentimental)
  • 2 moduri de orientare atitudională față de lume (planificați și spontani)

Prin intermediul unui test, pe care-l puteți găsi aici în engleză sau puteți să mă contactați pentru a-l primi în română, determinăm trăsăturile personalității noastre.

Modul de orientare al personalității și modul de orientare atitudională față de lume sunt caraceristici înăscute , deci ele nu se modifică, pe cînd modul de recepție al informației și judecată se formează în dependență de educație, mediu și ar putea devia de la o etapă a vieții, la alta.

Acum, să analizăm necesitatea din perspectiva organizațională.

În cazul în care o persoană este planificată, va fi deranjată de orice devieri de la programul de lucru, sau întîlnirii imprevizibile. Această persoană persoană își stimează propriul timp, și pe cel al altora. Îi va fi foarte greu să lucreze cu o persoană spontană, care va include schimbări în program, va schimba de mai multe ori locul întîlnirilor, însă care va fi foarte utilă în procesul de creativitate.
Deasemenea în cazul persoanelor introverte, nu vă așteptați să vă comunice absolut orice emoție, așa cum fac extrovertiții. Ei iau inițiativă doar în cazul cînd problema sau situația este importantă pentru ei, deci arătațile aportul lor în activitatea companiei. Analizînd persoanele senzitive, ei se bazează pe date concrete, de obicei folosesc metode tradiționale, pe cînd celor intuitivi le este specifică intuiția, iau repede decizii și au o imaginație bogată. În cele din urmă, diferența dintre raționali și sentimentali o fac emoțiile. Cei raționali deseori se dezic de ele, folosind aspectul logic, se conduc  de regulamente, și se gîndesc la urmări. Cei sentimentali sunt empatici, se gîndesc la sentimentele altora, însă deseori pot părea lipsiți de voință.
Compatibilitatea dintre oameni se face prin faptul că anumite trăsături (mai mult de 2) coincid, în cazul diferenței totale, aceste persoane sunt incompatibile, astfel nu vor fi capabile să lucreze împreună.

Atît managerii cît și colegii trebuie să cunoască aceste aspecte ale personalului, astfel va fi facilitată abordarea, repartizarea sarcinilor, raportarea, lucrul în cadrul colectivului. Important e ca odată ce se fac cunoscute aspectele personalității să se țină cont de ele și să existe o tratare în conformitate cu ele, pentru crearea unui climat favorabil care va asigura randamentul maxim al angajaților.

Comentarii