Cîte ceva despre tarife la energie, ANRE și interesele ascunse prin care se jefuiește Moldova

Opinile evidențiate în acest articol aparțin exclusiv autorului. Aceste opinii nu reflectă pozitia postului Publika TV sau a siteului Publika.MD.

Iată că am asistat cu toții la încă un episod de mascaradă politică de marca „Puterea e pentru stabilitate” un teatru pe cît de periculos pe atît de ieftin după conținutul său.

Periculos și pentru faptul că în tot acest teatru este implicat ANRE-ul ca organ de reglementare „independent” dar care face jocul murdar al puterii. Mai simplu vorbind ANRE-ul a îndeplinit porunca lui Oligarh care a ordonat prin gura lui Filip o reducere de 10% la energie. Asta de dragul stabilității și voie din partea guvernării.

Deja vre-o cîteva zile de acu înainte canalele de presă ale lui Oligarh și respectiv lingăi ale puterii vor ține știrea asta la capitolul breaking news: S-a ieftinit energia electrică cu 10%, dar nu vor spune că aceasta s-a scumpit mai întîi cu 35% înainte de această ieftinire. Acum puterea va da diferite declarații de tipul că s-a muncit extraordinar pentru a face acest bine poporului, domnul Щелкунчик deja a reușit să facă declarație de presă imediat după ieftinirea anunțată de ANRE.

Dar care e treaba cu tarifele? Hai să analizăm un pic mai aprofundat, sigur că în limitele care imi permite un articol de presă.

Tarifele la energie sunt reglementate, asta înseamnă că pentru perioade concrete avem tarife concrete valabile pentru întreaga perioadă reglementată.

Picture11

Așa cum vedem avem tarife valabile la o anumită perioadă apoi tarife valabile la o altă perioadă deci că odată la un anume termen ANRE-ul stabilește un alt tarif la energie (electrică, termică, gaze etc) Astfel avem pentru perioada 1 tariful 1 pentru perioada 2 tariful 2, perioada 3 tariful 3 etc.

Aceasta din cauza că costul de producție al energiei (sau in cazul nostru cel de furnizare) crește, dar nu pe trepte ci lin în fiecare zi datorită creșterii cursului leu/dolar, scumpirii energiei, salariilor, creșterii altor cheltuieli etc.

Picture1

Vedem cu linia roșie costul de producție/furnizare al energiei.

Sînt perioade cînd costul de furnizare al energiei este mai mare decît tariful stabilit de reglementator, vedem asta cînd linia roșie trece peste tarif reglementat al perioadei. Atunci furnizorii de energie înregistrează pierderi, asta pentru că vînd energia mai ieftin decît îi costă să o furnizeze, asta teoretic vorbind, deoarece cifrele reale de la noi din Moldova nu le cunoaștem. Astfel aici apar pierderi sau devieri financiare. Asta e similar cu situația cînd o brutărie face pîne și o vinde în sat, primăria i-a pus preț de 3,5 lei per pîine iar costul de producție al pîinii este de 4 lei, astfel la fiecare pîine se va înregistra pierdere de 0,5 lei (50 bani).

Picture2

Asemenea situație nu este normală pentru producător/furnizor și acesta se adresează către ANRE să mărească tariful iar devierile (pierderile) obținute le va include în tarif. La noi în Moldova legea permite adresarea către reglementator dacă costul real trece cu 5% față de tariful aprobat.

Deoarece la noi în țară totul se hotărăște pe sub masă această analiză și mărire de tarife nu a urmat la momentul cînd a fost cerută de furnizori(în special Fenosa). Din cauze politice că erau alegerile nu a fost acceptată o reexaminare a tarifelor decît în Iulie 2015.

Furnizorii au raportat niște devieri financiare (adică pierderi) enorme, numai Gas Natural Fenosa susține că au înregistrat devieri de 1,886 miliarde lei. Deci da, acele triunghiuri roșii s-au acumulat în sumă de multe milioane de lei. Aceste pierderi trebuie acoperite de tarife anume pe baza stabilirii unor tarife mai mari decît costurile de furnizare pentru o anumită perioadă, astfel vedem acele triunghiuri mici formate cînd linia roșie este sub tariful reglementat. Teoretic devierile pozitive (cîștigurile din tarifare) trebuie să fie cel puțin egale cu cele negative (pierderile) pentru a avea o situație de echilibru. Nu stiu de ce la noi în Moldova situația este alta.

Ce s-a întîmplat la noi cu energia electrică și de unde o cumpărăm?

La sfîrșit de martie anul acesta (2016) expira contractul de furnizare de la CERS Moldovenească care livra prin Energokapital energie în Moldova. Precum și era normal s-a organizat tender la care au venit mai multe companii cu oferta lor. Au venit și din Ucraina companii energetice. Cea mai ieftină din acestea a venit cu oferta de 4,9 cenți dolari pentru un kWh (97,7 bani/kWh). Ai noștri bravi și frumoși tenderologi de la Ministerul Economiei au fraudat concursul de achiziție și au deschis înainte de vreme oferta ucrainenilor, imediat au anunțat pe cei de la Energokapital despre oferta și prețul văzut și EK au scris în scrisoare o ofertă matematic mai joasă adică de 4,8995 cenți per kWh, cu 5 zecimi de miimi mai mic. Deci față de prețul de achiziție de pînă acum de 6,8 cenți este unul mai mic.

În aceste condiții licitația a fost cîștigată de EK. Nu zic că e bine sau e rău, totuși Transnistria este un teritoriu al Moldovei și unde trăiesc cetățeni ai Moldovei și nu vreau o destabilizare economică sau sărăcire excesivă a oamenilor de acolo.

S-a obținut o reducere de cost de intrare a energiei de 28%. Fapt cu care guvernul s-a lăudat de parcă ar fi victoria lui personală și nu un aranjament de sus, este clar că energia de la CERS Moldovenească este mult mai ieftină decît 4,9 dar apr firmele și interesele de pe ambele maluri ale Nistrului în asta. Se scrie în presă că Energokapital este o firmă fantomă deținută de Șevciuc și de Oligarh.

Ce a făcut ANRE-ul?

Guvernul Filip este unul care trebuie cumva să cîștige simpatia publicului, a fost votat sub huiduielile mulțimii, a depus jurămînt noaptea ca hoții, deci trebuia urgent de făcut ceva. Atunci Filip a început cu populizmele ieftine: A discutat cu petroliștii și imediat au scăzut cu cîțiva bani prețul la benzină și motorină, a spus că se va ieftini gazul și la nici o lună gazul s-a ieftinit cu 10%, a mai ordonat să se ieftinească energia electrică și iată că aceasta s-a ieftinit. Deci trăim într-o țară unde orice se hotărăște prin ordine venite de sus. Aceasta e u nprecedent foarte negativ deoarece prin acest amestec brutal se surpă mecanismele și așa fragile ale unui mecanism de reglementare pe bază profesionistă și transparentă.

Agenția (ANRE) a pierdut foarte mult din imagine, mai ales în urma jocului de-a chiorii cu actorii din piața energetică, nu observa nici un demers al acestora și nu observa miile de petiții venite de la cetățeni. Am informații din interiorul agenției că mulți specialiști capabili au fost nevoiți să plece din instituție din cauza cumătrizmului care domnește acolo, au fost numiți directori pe criterii de partid, indivizi care nu au idee de ce e energia și care e treaba cu dezvoltarea sectorului, oameni care au unicul merit de a fi servili și îndeplinitori de ordine. Se vede o lipsă acută de cadre calificate și prin faptul cît de „repede” răspund la scrisori și petiții, mai bine zis nu răspund deloc. Deciziile de anunțare a tarifelor noi și suspendare a acestora la nici o lună de la pronunțarea lor este iarăși un exemplu de lipsă de calificare și seriozitate a organului reglementator. Apoi numeroasele ședințe secrete fără publicare prealabilă a documentației de decizie a tarifării, ședințe închise în care se hotărăsc întrebări de tarife este încă un indicator de neprofesionalism acut. În agenție au mai rămas cîțiva oameni specialiști care trag carul pentru toți boii și șefii cu pile și relații nimeriți pe linie de partid acolo, dar degrabă pleacă și ăștia.

Guvernul a obținut un contract de cumpărare al energiei mai ieftin. Această mișcare cu un vădit caracter populist trebuia să fie dată publicului larg ca un os. Numai că realitățile economice și financiare arătau că chiar și cu această reducere de cost prețul nu putea fi micșorat din cauza devierilor financiare acumulate, devieri care tot din cauze de reglementare frauduloasă s-au acumulat. Astfel reducerea de cost nu avea de unde să dea reduceri de tarif.

Agenția însă a primit ordin clar ca să fie redus tariful chiar dacă asta înseamnă poate și falimentarea unor jucători din piața energiei precum furnizorii.

Picture3

După cum observăm linia de cost al energiei s-a redus, aici agenția a decis să treacă de la tariful 1 la tariful 2 deci un tarif mai mic (de la 216 la 192 bani/kWh).

Am întrebat în cadrul ședinței ce se va întîmpla cu devierile financiare înregistrate, la care răspunsul a fost că „se examinează variante de decizie”. Dar nu pot fi alte variante decît acestea să fie plătite cumva, deci vor fi incluse în tarife și șocul va fi cu mult mai mare căci se va realiza o scumpire de circa 50%, devierile financiare se vor acumula și vor crește.

Picture4

Peste o perioadă, cred că foarte scurtă perioadă se va ajunge iar în situația de a se cere mărirea de tarife, unde se vor pune tarife mai mari de 3,2 lei/kWh anume din cauze obiective de tărăgănare a situației și adunare a datoriilor. Aceste devieri financiare la care astăzi nu atragem atenția vor fi o bombă pe viitor, care numaidecît va exploda. GN Fenosa deja a anunțat că a dat în arbitraj internațional cazul de judecată contra Moldovei, și au mari șanse să cîștige.

Cum sîntem jefuiți prin tarife?

Tariful la energie este un lucru tehnic dar și economic. Nu voi aduce aici toată teoria de producere transport și distribuție a energiei electrice pe care o știu din facultate. Aici voi aduce doar unele date logice și extrem de simplu de înțeles.

La producerea energiei tradiționale  din surse fosile (gaz, cărbune, petrol) cea mai mare parte din costul energiei o are costul combustibilului folosit 68-85%(adica gazul, cărbune, petrol) celelalte componente precum amortizare, întreținere și reparație, cheltuieli auxiliare nu pot trece peste 30-35%, este un fapt general cunoscut de economiștii din energie.

Un caz tipic de cotă de costuri producere energie electrică pentru o centrală pe gaz natural (cam de aceeași vechime ca CET 2 din Chișinău)

Picture5

Pentru furnizarea energiei către consumatorii finali situația este aproximativ similară.

Cea mai mare cotă din costul energiei livrate este costul energiei achiziționate. Dacă stăm să analizăm pierderile de transportare și distribuție (există documentul oficial pe pagina ANRE) observăm că în sumă acestea pe mulți ani în șir nu trec de cota de 17% dar în general în medie coboară sub 14%. În costul final al energiei cota cea mai mare de circa 60-70% este costul procurării de energie.

Picture6

Costul transportului și distribuției nu poate depăși în nici un mod cheltuielile de procurare a energiei. Dacă se depășește cifra de 40% din costurile totale asta e un mare semn de întrebare pentru calitatea serviciilor de transport, distribuție și de furnizare. Este exact ca și cum am procura gaz și pînă la noi ar ajunge cu preț dublu față de cel cu care ni-l vînd străinii, în acest caz vedem cum este posibil ca rețelele electrice să facă așa ceva posibil.

Deci dacă noi ca țară procurăm energie electrică cu 4,8995 cenți dolari ceea ce este 97,7 bani, iar la noi ca consumatori finali casnici (mă refer la RED GN Fenosa) aceasta va ajunge cu 192 bani deci cu 49,1% mai scump, deci practic dublu. Ceva nu e în regulă cu matematica lor. Și mai rău stau lucrurile la RED Nord deci acolo consumatorii casnici sînt fraieriți și mai grav: de la 97,7 bani se ajunge la 204 bani deci cu 52,1% mai mult. Iar la RED Nord Vest avem o situație în care consumatorii vor plăti 54% cheltuieli de transport și furnizare din costul total al anergiei (de la 116,3 bani din 214 bani/kWh).

În mod normal și cu o gestiune transparentă tarifele nu trebuiau să depășească 1,45 lei/kWh.

În aceste condiții am cîteva întrebări pentru stimații noștri reglementatori:

Cînd se va face un audit prin care să se verse lumină și să se facă transparente acele devieri financiare și mărimea lor care le raportează furnizorii?

Cînd se vor audita independent și transparent cheltuielile furnizorilor(analiză minuțioasă)?

De ce ședințele ANRE nu respectă cadrul legal privind transparența decizională și nu publică din timp documentele conform cerințelor legale?

De ce la consumatorii finali costul energiei ajunge dublu față de costul procurării energiei?

În concluzie aș putea spune următoarele:

ANRE-ul lucrează foarte secretos și chiar la limită cu legalitatea, pe multe din procedurile sale de lucru deja au fost deschise cauze de judecată în care se va analiza de ce reglementatorul nu a respectat legea privind transparența decizională.

Plătim mult mai mult pe energia electrică decît este normal și ar trebui să fie, în primul rînd pentru că se mai adaogă încă mai mult de jumătate din costul energiei doar pentru transportul și distribuția acesteia.

Devierile financiare reprezintă o bombă periculoasă pe termen lung. Nu cunosc cît sunt de drepte sau nu chiar drepte acestea dar ele în mod evident sînt, și ignorarea lor nerecunoașterea problemei va duce în final la o acumulare mai mare și la o criză enormă de sistem. La un moment dat vom fi impuși să plătim un tarif dublu la cele actuale, sau operatorul va declara faliment sau și una și alta. Poate e un plan al lui Oligarh de a pune mîna pe acest domeniu și prin asta se încearca instrumente precum discreditarea (ANRE), falimentarea (operatorilor, furnizorilor) și sărăcirea completă cu disperare a oamenilor (consumatorilor).

Așa timpuri trăim! Ce să-i faci? Moldoveanul rabdă, și va răbda, pentru că mai mult decît „proteste pașnice” nu i se permite nici să vrea.

Comentarii

Sergiu Ungureanu

Sergiu Ungureanu

Născut în Ţara Moldovei. Activ, hotărît, interesat de fenomenul politic în Moldova şi în lume. Am un acutizat simţ al dreptăţii şi vred că libertatea şi adevărul trebuie să domine peste tot. Creştin ortodox precum toţi înaintaşii mari care au ap...

Ultimele articole