Unde sunt ”banii diasporei”? (Mitul diasporei atotțiitoare 2)

Aserțiunea conform căreia diasporei i se datorează existența ”asistaților” din patrie a intrat ca o axiomă în uzul oratorilor cu limba lată și încâlcită. Urmând logica, se cer și plecăciuni în adresa recent declaratei ”forțe motrice”. Dacă nu vrei să încuviințezi, ești dojenit: ”Îți plac banii diasporei?”. Eu, însă, până nu demult, de fiecare dată când auzeam teza cu banii diasporei, rămâneam contrariat. Pe de o parte, parale cheș intră în țară, incontestabil, iar suma este impresionantă, pes... Continuare →