Dodon NU crede lacrimilor Maiei

Iubesc toate partidele ajunse la Putere. Mai mult chiar: pentru normele democratice promovate de ele, am ajuns să le și ador. Partide pe care moldovenii le-au așteptat de la Ștefan cel Mare și Sfînt pînă la 8 iunie 2019. Și ele au venit. Vedeți ce înseamnă un popor cu îndelungă răbdare??? Lucru necaracteristic însă pentru Troica rusoeuropeană nerăbdătoare de la cîrma Republicii, reajunsă, de fapt, o gubernie a Rusiei, care mai e și succesoare de drept a U.R.S.S-ului. Această Troic... Continuare →